Selv skaffe praksis turnus

Er der nogle der ved om det er muligt selv at skaffe sig praksis turnus. Jeg har endnu ikke fået noget at vide om mit praksis ophold da vi endnu ikke er fordelt. Hvis jeg er ude i god tid og finder en der er godkendt, må jeg så det. Jeg vil gerne have min praksis et andet sted end det amt jeg er blevet tvunget til.
Er der evt nogle fayl folk jeg kan snakke med.

Så vidt jeg er orienteret kan det ikke sådan lige lade sig gøre. Pengene (vores løn) følger amtet og ikke turnuslægen. Dvs at den almen praktiserende læge du gerne vil i turnus hos skal være en der selv vil betale din løn ud af egen lomme såfremt du “skifter amt”. Sådan et væsen findes vist ikke…
Desuden bliver alle evt ledige turnusstillinger i almen praksis i H:S og Kbh’s amt for tiden konverteret til introstillinger i almen medicin på grund af mangel på disse.

Udover loennen er der vist ogsaa det problem at en del af turnus i praksis er kursusdage. Selvom de er faa, er de paakraevet for at faa godkendt turnus. Hvor skal de tages? Hvilket amt betaler for kurserne? Jeg ved ikke om det er helt umuligt, men vaer opmaerksom paa dette ogsaa.

Jeg har nu fundet en der gerne vil have mig i turnus i kbh.
Som jeg forstår det har nordjylland problemer med at skaffe nok pladser i turnuspraksis.
Pengene til løn kommer fra staten og bliver fordelt til amt/region som så betaler.
Resultatet er at jeg skal et sted hen jeg ikke har lyst til og de har svært ved at finde en plads til mig. Pengene kommer fra samme sted men fordi de er fordelt ender jeg med at være 400km fra min familie. Hvis det ikke et skranke nonsens ved jeg ikke hvad er.
Jeg kan forstå turnus på hospitaler hvor man kun kan dække vagterne ved at tvinge folk til yderområder, men det her et rent idioti.

Det er også en løsning der koster staten meget flere penge da jeg skal have fradrag for kørsel/logi/kost.

Hvad siger i andre? Mener i også at det er rent nonsens.

jeg synes det er mindst ligeså åndsvagt som du, jeg står også og skal flytte langt væk fra familie mm. :frowning:
Men jeg kan også godt se problemet i at lade folk skaffe sig praksis selv,

  • sikke en lobbyisme vi skulle ud i.
    Problemet er vel at Københavns amt har ligeså svært ved at skaffe turnuspladser, dvs en læge der tager dig, tager i princippet en af pladserne som kbh amt kunne have brugt. Men prøv, ind imellem lykkes det, hvis man er ihærdig nok.

Kernen af problemet er at det er forrykt med denne værnepligtagtige turnusordning, som burde ændres til at man søger en stilling ligesom for alle andre jobs, såvel læger som andre faggrupper. Og når man kan i Sverige, kan det også lade sig gøre i DK. Og ja, det er synd for yderområderne, men så må man tilbyde en kompensation eller noget andet, der kan tiltrække folk - det kan ikke være yngre lægers opgave alene at tage sig af det problem. Tænk hvis advokater skulle trække lod på samme måde… Nå, det er en anden debat…

Jeg overvejer at skifte til en turnus phd i stedet. Mit liv er reduceret til at være hjemme to lørdage om måneden.
Det er ligegyldigt at få registreret den tid jeg har været i turnus. Det tager jo alligevel mange år at lave en turnus phd.

Er der nogle der ved om man må skifte hvis jeg finder nogle der vil have mig som turnus phd.

Følgende er fra http://sundphd.ku.dk/turnusphd/

Grib knoglen eller tastaturet, så får du svar på spørgsmålet.

P.S.
På hjemmesiden er der et link til et opslag af to turnus phd’er med start 1. februar. Desværre var ansøgningsfristen 1. september, så hvis du vil have en stilling, må du nok desværre vente til 1. august 2007, hvor næste stilling formentlig begynder…

Hej Rune

Står i samme situation og bliver muligvis frigivet fra mit amt. Fandt du en løsning på lønnen?
Hvor ved du fra at staten betaler vores løn? Kan ikke finde noget på skrift.

Mvh Nathalie

javascript:emoticon(’:?:’) hvorfor er det egentlig vi er så bange for nepotisme? jeg tror helt naivt, at overlægerne også er interesseret i at finde den bedste til jobbet. :?:

Vel netop derfor. Nepotisme er jo netop ulig den bedst kvalificeret - ellers var der jo intet problem. Nepotisme er når man uden stillingtagen til andre ansøgere ansætter den man helst vil arbejde sammen med - fordi man kender personen, men ikke reelt giver andre ansøgere chancen.

Måske jeg har misforstået det?

tak for forklaringen :wink: mener ikke at nepotismen vil være værre end i det private. ellers er løsningen måske ikke at indføre et stift og stupidt pointsystem men ansætte bedre ledere! måske endda djøffere

Nepotisme er et negativt ladet udtryk og bestemt ikke det samme som at vælge den bedste ansøger.

Hvis jeg skulle give et eksempel på nepotisme kunne det være ledere som ansatte kollegaers børn uden at skelne til kvalifikationer.

Den her debat er jo røget helt af sporet! Jeg er udemærket klar over hvad nepotisme betyder og helt enig i at det ikke er ønskværdigt at det er det gældende ansættelsesprincip. Men læs citatet. Jeg tror ikke, at nepotisme vil bliver et kæmpe problem, hvis overlægerne frit kunne vælge mellem ansøgere. Og jeg mener ikke at hverken pointsystemet eller turnuslodtrækningen finder den bedste læge til stillingen.
Forstil jer iøvrigt selv engang at skulle lede en afdelingen og blive påduttet medarbejdere, fordi de havde et specielt nr eller lige var den eneste med en pHD, der måske er helt irrelevant.
Lad os søge stillinger som i alle andre erhverv!