Skal vi bytte? Odense - Århus

Hej,

Jeg er blevet optaget i Odense med start i febuar 2008 :slight_smile:

Idet jeg bor i Århus med min kæreste og virkelig helst vil blive boende her! - ville jeg høre om der er nogen der ved om det er muligt at bytte plads hvis man kan finde nogen?

I så fald, er der så ikke nogen der har fået plads i Århus, som meget hellere vil studere i Odense? :wink:

Mvh Sara

Jeg er temmelig sikker på at det ikke foregår sådan.
Du har fået en plads. Hvis du ikke accepterer den, må den vel gå til den næste på listen.
På samme måde er du blevet valgt fra på den andet universitet, dvs. der er andre på listen før dig, som tilbydes en plads. Så tror ikke at man på den måde kan bytte sig frem til de pladser man får på uni.

Helt personligt… synes jeg da også at det er lige i overkanten… tænk på alle dem som har fået et afslag… og glæd dig istedet over at du overhovedet har fået en plads…

Selvfølgelig er det så op til dig at overveje hvad du finder vigtigst…

Held og lykke med det…

Selvfølgelig er jeg da overlykkelig over at jeg kommet ind. Jeg har da også brugt 3 år på det.

Det betyder dog ikke at jeg ikke er ked af over at skulle forlade Århus. Derfor syntes jeg det er i orden at undersøge om der er en lille chance for at det kan lade sig gøre.

Det er rigtigt at det forskellige universiteter, men det er trods alt alle universiteter i Danmark.

mvh Sara

Tror godt du kan regne med at din plads er strengt personlig, og at det på INGEN måde kan lade sig gøre. (Heller ikke selvom du finder en, der lige så gerne vil den modsatte vej.)

men prøv da at ringe til studievejledning og hør… kan jo være det kan lade sig gøre…

Jeg kan kun forestille mig, at en sådan mulighed ville åbne for et marked, hvor nogen kan tjene op imod 150.000 sorte kr. på deres mobilitet.
Har hørt om lignende handler foregår - hvor er det nu???!

Jeg må desværre tilslutte mig det “kedelige” majoritet… I sidste uge ringede jeg til KU for at høre om muligheden for at blive overflyttet fra SDU - hvor jeg var tilbudt en plads - såfremt jeg kunne en person som ville den anden vej. Det blev pure afvist.

For det første er pladsen personlig (de har valgt dig og ikke en person, som er optaget på et andet universitet).

For det andet, så skal man mindst have gået et år på medicinstudiet (og derved have bestået en evt. 1. års prøve) før man overhovedet kan komme i betragtning (ihvertfald hvis man vil overflyttes til KU).

Nu løste problemet sig heldigvis for mig, da jeg ligeledes blev tilbudt en studieplads på KU’s medicinlinie.

Hvad angår din kæreste, så må han jo vælge om han vil flytte med eller blive i Århus. Såfremt han studerer, så kan du jo pendle. Det vil være vildt hårdt, og ikke holdbart i længden, men en løsning på kort sigt.

Det jeg gjorde af forholdsregler ift. min kæreste var flg.:
Forberedte mig på at bo i Odense i cirka et års tid. Det er super, super vigtigt at du skaber nogle relationer og får et netværk. Specielt på så hårdt et studie. Dernæst planlagde jeg at pendle mellem København og Odense i ca. et halvt år (samtidig med at jeg søger overflyttelse til KU), hvorefter min kæreste havde indvilget i at sluge den bet det var at flytte til Odense.
Jeg siger ikke, at jeg har løsningen, da alle forhold er forskellige. Det er dog vigtigt at snakke tingene igennem med sin kæreste.

Til sidst vil jeg for alt i verden råde dig til at vælge Odense (og medicin) fremfor Århus (og kæreste). Hvis det er meningen, at det skal være jer, så skal I nok finde en løsning på det hele.

Held og lykke.

Mvh. Søren

En anden - og i øvrigt relativt hyppigt brugt - mulighed er, at blive overflyttet til et andet universitet efter en periode inde i studiet. Jeg tror man skal have læst nogle semestre før det kan lade sig gøre. Derudover er det ikke noget man bare lige gør, pga. forskellige studieplanen etc., og studievejlederne skal være med.
Men det er da et forsøg værd.

Held og lykke med studiet.

Typisk er det muligt efter afslutning af bachelordelen, dvs. 6. semester.

Hey alle,

Tak for jeres kommentar. Jeg fandt faktisk én der gerne ville bytte, men fandt også hurtigt ud af efter jeg ringede til en studivejleder at det ikke kunne lade sig gøre.

Jeg vælger selvfølgelig medicin studiet :slight_smile: Og jeg skal nok finde ud af det med min kæreste, det er trods at kun lidt over en times kørsel.

Jeg er overrasket over at høre at det muligvis kan lade sig gøre at overflytte senere, jeg troede det var helt udelukket pga. de forskellige opbygninger af uddannelsen. Men det vil jeg da helt klart undersøge når jeg er komme godt i gang.

Glæder mig at starte !

mvh Sara

Grunden til at det er muligt at flytte, er fordi at 6. semester er en slags milepæl. På bachelor delen lærer man nogenlunde det samme på de forskellige uddannelses institutioner, blot på forskellige måder og tidspunkter. Derfor er det besværligt at skifte før(og muligvis efter?).

Det med at flytte over til f.eks KU, inden man er bachelor er ikke sådan lige noget man gør! For det første pga. de forskellige studie ordninger. Og for det andet pga. pladserne! Da der nu pga. lægemangel, bliver optaget mange flere på studiet end hvad man forventer der springer fra, så er overflytninger bestemt af, om det pågældende universitet mener der er plads på årgangen! Og der er ikke nogen pladser eller i hvert fald meget få!
Jeg fandt et lille smuthul i ministerielovgivningen som siger, at hvis man er bachelor og ikke indskrevet på et andet universitet, så skal det pågældende universitet optage en, uafhængigt af om der er plads eller ej!
Dog ved jeg, at man prøver at ændre dette smut hul!

Det lykkedes for mig at flytte fra SDU til KU men ikke før jeg blev bachelor!

Tjek evt. dette link: http://147.29.40.91/GETDOCM/ACCN/B20050036205-REGL
§ 14. Universitetet bestemmer selv, efter reglerne om frit optag, jf. stk. 2, hvor mange studerende det vil optage på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelse, jf. dog § 15, medmindre ministeriet fastsætter et årligt maksimumstal for optagelseskapaciteten, jf. universitetsloven.
Stk. 2. På uddannelser med frit optag fastsætter universitetet optagelseskapaciteten under hensyntagen til muligheden for at give en forsvarlig forskningsbaseret undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Universitetet skal i tilknytning hertil tage højde for, at optagelsestallet er i overensstemmelse med samfundets behov for uddannelse inden for det pågældende fagområde.
§ 15. En bestået bacheloruddannelse ved et universitet giver ret til optagelse, jf. § 9, stk. 1, 2. pkt., på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde/fagområder, ved samme universitetet i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse, jf. dog § 16.
Stk. 2. Universitetet fastsætter i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilken bacheloruddannelse ved universitetet der giver ret til optagelse i henhold til stk. 1. Endvidere fastsættes det i studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse, hvilke bacheloruddannelser ved universitetet og ved andre universiteter der i øvrigt giver adgang til kandidatuddannelsen, jf. § 9, stk. 1.
Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 2, 2. pkt., må ikke udelukke, at studerende med en bacheloruddannelse, jf. § 1, fra et andet universitet kan optages på kandidatuddannelsen. Universiteterne skal i fællesskab sikre, at studerende på bacheloruddannelserne orienteres om mulighederne for valg af relevante kandidatuddannelser ved eget og andre universiteter.

Folk fra AU bliver pt. ikke bachelorer overhovedet (medicin på AU er en direkte kandidatudannelse), dette bliver dog ændret med nye årgange.