Skifte fra AU til SDU - erfaring

Hej :slight_smile:

Jeg overvejer at skifte fra AU til SDU når jeg starter på kandidaten til vinter og vil derfor høre om der er nogle der har erfaringer med dette, da det ser ud til at studieordningerne er ret forskellige.
Lige pt er jeg på barsel så har lidt ekstra tid til at læse op på 7. semesters pensum inden det hele går igang - er der mon nogen der ligger inde med en form for læseplan (til medicinsk kompendium)??
Jeg har søgt på SDU’s hjemmeside og fundet en “læseplan”/emne-plan for timerne, men fra AU er jeg vant til at vi har en decideret plan med sideantal der skal læses til hver forelæsning - findes det også på SDU?

Generelle tips til eksaminerne på SDU og studiereformen modtages også meget gerne :slight_smile:

Jeg lavede det omvendte skifte for 1½ år siden. Selve skiftet mellem universiteterne var overordnet uproblematisk. Men jeg må indrømme, at når man er vant til SDU’s imødekommenhed og “hurtighed”, så står AU tilbage som værende en gigantisk ufleksibel bureaukratisk maskine. Så hvad hjælp til selve studiet angår, så kan du næsten kun blive positivt overrasket! :slight_smile:

Studiets opbygning på kandidaten i Odense kender jeg ikke - men når du er bachelor i medicin, er du kvalificeret på lige fod med andre SDU-medicinere. Ordningen og opbygningen på kandidaterne på AU og SDU er meget forskellige - meget groft kan man sige, at hvor KBH har en større klinisk del ift. teori, der har SDU et stort fokus på teori ift. klinikken. AU placerer sig midt herimellem, hvor teorien synes at være meget fokuseret på kliniske problemstillinger og knapt så meget på fagnørderi og detaljer.

Hvad angår læseplaner med sideangivelser - så er det nu du skal lære, at samle og sortere i informationerne og selv finde din viden. Du får udelukkende forslag til pensumrelevante emner og oplysninger om, hvilke kilder er pensumdækkende. De forbereder på SDU allerede fra modul 10 (dvs. sidste del af 5. semester) på, at læseplaner ikke længere angives med sidetal. På kandidaten på AU får du intet andet end en liste med emner, som er pensum til eksamen. Jeg synes det var svært at sortere i eksamensrelevant (ofte klinisk relevant) stof i starten, men man bliver heldigvis bedre til det med tiden.