Smerter (En lærebog) - Staehelin Jensen et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=579

Anmeldelse i Ugeskriftet

red: Troels Staehelin Jensen, Jørgen B. Dahl og Lars Arendt-Nielsen,
396 sider, indbundet, 1. udgave,
årgang: 2003,
ISBN: 87-7749-300-1

Forlaget skriver

[quote]Smerte er ikke knyttet til nogen bestemt lidelse. Smerte forekommer i de mest forskellige former og opfattes forskelligt fra person til person. I erkendelse heraf har man på smerteområdet længe samarbejdet på tværs af faglige grænser og barrierer. Denne tværfaglighed kommer på smukkeste vis til udtryk i den første store lærebog om smerter og smertebehandling på dansk. Førende læger, tandlæger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sågar en tidligere biskop har bidraget til bogen, der giver en systematisk introduktion til smerte og beskriver denne i en biologisk, social og psykologisk sammenhæng.

Der i de senere år sket en betydelig tilvækst i viden om de mekanismer, der ligger til grund for smerte. Denne viden omfatter ikke blot smertens molekylære biologi, men også vores opfattelse af smerter og hvorledes disse kan gøres til genstand for farmakologisk og anden terapeutisk behandling.

Der er behov for, at denne nye viden om smerter bliver tilgængelig for sundhedspersonalet og andre der beskæftiger sig med smerte. Lærebogen er et forsøg på at imødekomme dette behov. Bogen henvender sig således til alle sundhedsuddannelserne og er ligeledes et interessant værk for den som ønsker at orientere sig om effekt og bivirkninger ved forskellige former for smertelindring .[/quote]

en rigtig spændende bog for den interesserede. Jeg anskaffede den pga. mit Osval II-projekt og det er meget god læsning. Det er dog ikke det bedste opslagsværk, og nogle kapitler kan være lidt tunge.
Den er som sagt skrevet af en bred vifte professioner i sundhedsvæsenet, og favner derfor også meget bredt.

At bogen rent eksamensteknisk er bragende urelevant, fortæller mere om at vores studie er så presset, at man må udlade så vigtige elementer som spiller stærkt ind på patientens livskvalitet. Så hvis man går meget op i parolen om at behandle patienter og ikke kun sygdomme, så er dette en meget relevant bog.

Jeg vil gerne sælge min, hvis nogen skulle være interesseret