Snit på 2,4 nogen chance?

Jeg er uddannet sygeplejersker og har efter endt uddannelse fået meget blod på tanden, og har nu drømmen om at studere medicin. Dog har jeg enkelte fag jeg skal have suppleret op som er hhv. matematik, fysik og kemi.

Jeg står dog i den ærgelige situation at mit gymnasieelev vat meget hårdt for mig dengang, grundet mange psykiske ting, som resulterede i dårligere snit.

Jeg er nu bange for at selvom jeg supplere fagene op, at jeg så ikke har en chance for at komme ind (jeg stilet efter SDU), da jeg lige nu er i kontakt med en vejleder som siger at krav er at jeg minimum har snit på 5.

Er der et eller andet jeg kan gøre udover at give den maks gas ved suppleringsfagene? Eller kan jeg ligeså godt pakke drømmen væk om at blive læge væk igen?…

Du kan ikke øge dit gennemsnit, men du kan øge dit fagsnit og søge ind på aau (Dansk - Engelsk - Kemi - Fysik - Matematik ) ligger pt på 9,6 og 12 måneders erfaring.

Det er aldrig for sent at følge dine drømme

Du kan søge om dispensation til at søge med dit snit, så bliver du bare bedømt via kvote 2. Derudover kan du ikke øge dit snit, men du kan hæve dit fagsnit ved at få højere karakterer i de adgangsgivende fag (som fx Dansk, Engelsk, matematik osv). Personligt hævede jeg mit fagsnit fra 7 til 8,5, udelukkende ved at læse Dansk A om

Så der er muligheder!:slight_smile:

Altså mine muligheder er ihvertfald lukket hos GSK, Det er reglerne de er underlagt får jeg at vide, og får derfor også at vide at medicin ikke er et muligt studie for mig.:confused: Har jeg andre muligheder?

For at blive optaget på GSK skal du være i en situation, hvor du ikke opfylder de specifikke eller lokale adgangskrav til en videregående uddannelse, som du ønsker at søge optagelse på.

Der er tre situationer, hvor du kan søge om optagelse på GSK:

  1. Hvis du mangler et fag og/eller et niveau i et fag, der er et specifikt adgangskrav
  2. Hvis du skal tage et fag om, som er et specifikt adgangskrav, og som du tidligere har gennemført i din gymnasiale uddannelse, men som du ikke samlet set har bestået.
  3. Hvis du skal opfylde et lokalt adgangskrav i form af et karakterkrav i et fag, eller en fagkombination, og du ikke tidligere har opnået den krævede karakter

Du kan ikke benytte GSK, hvis formålet er at øge dine chancer for optagelse i kvote 2 ved karakterforbedring i allerede beståede fag. I stedet kan du læse faget som hf-enkeltfag. Du vil i det tilfælde ikke være SU-berettiget, og der er deltagerbetaling.

Bemærk: Du kan kun tage det samme fag på samme niveau én gang på GSK-vilkår. Hvis du ikke består faget, kan du altså ikke tage det om på GSK-vilkår. Det samme gælder, hvis du udebliver fra kursusstart, selv udmelder dig eller bliver udmeldt efter kursusstart.

I særlige tilfælde kan der dog være mulighed for dispensation.

Så det vil sige at jeg kan læse fagene på hf-enkeltfag, og så betale den høje deltagerpris?

Vejlededes fra GSK siger så, at jeg stadig ikke har adgang til medicin på SDU, da de vil give mig afslag med den begrundelse, at jeg ikke opfylder minimumskarakterkravene til kvote 1 og kvote 2. Og der derfor ikke er grund til at læse fagene.

Vil jeg kunne kontakte SDU og spørge, om der er nogen mulighed for dispensation fra karakterkravet?

Kan varmt anbefale AAU

Ja du kan søge om dispensation på SDU

Ville det så være bedst at tage HF-enkeltfag først og så søge dispensation? Min tanke var jo også at hvis jeg gav den en ekstra skalle i de HF-fag jeg mangler, kan de også se at jeg dur til noget. Og så må min Bachelor i sygepleje vel også tælle for et eller andet?

Du kunne overveje at tage hf-enkeltfag. Så øge dit fagsnit mindst til et snit på 9,5. Så søge ind på AAU via kvote 2