Solopraksis i eget hjem?

Kære kollegaer

Jeg er en kommende almen mediciner.

Jeg har kigget på et hus i en lille landsby på Fyn, som tidligere har været brugt som både bolig og solopraksis i mange år. Jeg leger lidt med tanken om at afgive et bud og udleve drømmen om at blive en lægelig anakronisme i form af en gammeldags lokal familielæge i en tid af voksende kompagniskaber og centralisering.

Jeg vil derfor høre om nogen her har en idé om, hvad det cirka koster at leje lokaler til solopraksis i dag (udenfor storbyerne). Kan det betale sig, at eje lokalerne selv?

Er der nogen fordele i forhold til f.eks. drifts- og renovationsomkostninger af såvel bolig- som praksis ved at have alt samlet i samme bygning? Nogle ulemper?
Bygningen er ret stor og af ældre dato, så kunne forestille mig at der opstod behov for meget vedligehold i de kommende årtier.

Alt fra anekdoter til kvalificerede gæt er velkomne!

Der har lige været en artikel i ugeskrift for læger om netop dette emne. Du skal snakke med en revisor om det vil være en god idé fordi retspraksis omkring hvad der kan og ikke kan fradrages er kompleks. Generelt vil jeg gætte på at det ikke kan betale sig.

1 Synes om

Jeg tror ikke du skal gøre det op i økonomi. Det er hvad der passer dig bedst.

Sådan kort mine overvejelser over det tema.

Det er en fordel at du har kort på arbejde og det kan være med til at give en god worklife balance. Omvendt så er det måske svært at adskille arbejde og fritid. Som landsbylæge kommer folk og opsøger dig uden for åbningstid. Du står i brugsen og skal lige høre dit og dat. Det skal du kunne finde dig i.

Er praksis i dit hjem - har det heller ingen gensalgsværdi. Du vil jo ikke bo i huset når en anden læge køber praksis. Så det er vel enten eller når man til sin tid sælger - hvad markedet så til den tid siger.

Generelt, hvis ejer du dine lokaler har du hele forpligtigelsen, men også hele gevinsten ved salg. Lejer du er det udlejers forpligtigelse, men du kan jo teknisk set sættes på gaden, men du kan også selv opsige.

Lejeudgifter er meget forskellige og en meget væsentlig del af det at holde sine driftomkostninger nede. Jeg var ude og se en praksis Hellerup - de betalte vist 2500 pr m2/pr år - det vil sige 500.000 ved 200m2 praksis. Det er fandme mange penge. For samme beløb kan du ansætte en konsultationssygepl i en fuldtidsstilling.

Ligger man meget decentralt kan det være svært at få en vikar ved sygdom eller orlov.

Du kan læse om min venindes Anne Louise’s valg her:

og her: https://infolink2020.dk/Practicus/Forsider/256.pdf

2 Synes om

Tak for jeres input.

Med 10 værelser er der altid et sted at gemme sig når patienterne banker på lørdag morgen. Og om de formår at kravle over pigtråden og liste sig udenom Rottweileren, har de også fortjent at få svar på et spørgsmål eller to.

Vedrørende økonomien, handler det udelukkende om hvorvidt projektet er økonomisk holdbart eller ej. Ikke om at øge indtjeningen. Bygningen er videunderligt smuk men fra 1800-tallet, på over 300 kvm og såvel kakerlakker som skimmelsvamp har fast bopæl i kælderen.

Kort sagt må der være råd til vedligeholdelse af ejendommen, hvor pengene ikke kun skal hentes fra min løn. 500.000 per år i leje er en ordentlig sum penge.

Spændende artikel. Men den understreger også i høj grad de voksende problemer for solopraksis i dagens sundhedsvæsen.

Jeg må overveje videre.

1 Synes om

Kan du uddybe hvilken økonomisk tanke der ligger bag det postulat - for jeg kan ikke følge dig eller gennemskue hvad du mener?

Du er klar over det er en virksomhed du driver som praktiserende læge?

Spørgsmålet er meget simpelt - kan jeg “spare” nok ved ikke at betale leje for lokaler i solopraksis (derfor jeg spurgte efter bud på hvad huslejen var), til at jeg kan bruge de penge på at vedligeholde en større bygning, uden at det går ud over min løn.

Spørgsmål to har jeg ingen kommentar til.

Du kan ikke renovere din private bolig for virksomhedsmidler. Du kan registrere - om lokalplanerr giver lov - en del af din bolig til erhverv. Den del kan du for din virksomheds midler istandsætte efter gældende fradragsregler.

Ikke for at virke firkantet men jeg forstår ikke rigtigt hvad du mener?
Din virksomhed er en kasse. Den skal afholde alle udgifter - udgifter til personale og private hævninger i form for løn til dig selv. Du skal betale lønsum for dig og ansatte, etc.

Det er jo hip som hap om du spare på det ene eller andet - det er årets resultat som dikterer dit overskud i virksomheden. Hvor meget af dette overskud du vælger at trække ud til dig selv er et anliggende mellem dig og din revisor og om du ønsker at betale topskat etc. Det var derfor jeg lettere provokerende - spurgte om du var klar over at det er en virksomhed du driver…

Det er jeg klar over. Bolig og praksis ligger dog i samme hus, adskilte ved en dør. Altså ikke i separate bygninger. Hvad hvis der er problemer med det fælles tag eller hele huset skal saneres for skadedyr? Skal det forstås som at man bør have praksis i en helt adskilt bygning, for ikke at havne i problemer?

Groft skitseret:

Scenarie 1: Omsætning - Husleje for praksislokaler - Øvrige omkostninger = egen løn
Scenarie 2: Omsætning - Øvrige omkostninger = egen løn + penge til vedligehold af bygning

Ved at kende huslejen jeg sparer, kan jeg groft vurdere hvilket beløb jeg kunne bruge på at passe min egen bygning for.
Men ret mig gerne om min skitse er oversimplificeret - det er derfor jeg spørger! :slight_smile:

Nej - du ønsker ikke en egenkapital på 0 - hvorfor du givet vil spare op i virksomheden. Ligesom det ikke er sikkert du ønsker at betale topskat, hvorfor det bedre at lade pengene stå i din virksomhed.

Nej, penge til vedligehold er jo en del af øvrige omkostninger.

Jeg tror du skal have et møde med en revisor…

Lad os antage at du har 1650 patienter tilknyttet din praksis. Du har en kons. sygepl. Hun laver 22 konsultationer pr/dag, og du laver 20. Der var i 2020 221 arbejdsdage.

Indtægter
Basishonorar: 472,68 * 1650 = 779.922
Sygepl: 22 * 146,25 * 221 = 711.067
Dig: 20 * 146,25 * 221 = 646.425
Skøn på øvrige indtægter: Sygebesøg, attester, privat konsultation, etc: 100.000
Samlet omsætning: 779922+711067,5+646425+100000 = 2.237.414

Udgifter:
Sygeplejerske: 550.000 løn, pension og feriepenge, omsorgsdage etc
Dig: 750.000kr
Sekr du har valgt at have 20t om ugen: 300.000kr
Husleje/boligudgift: 100.000 (lavt sat)
Kontorartikler: 10.000
IT-udstyr og licencer: 150.000kr
Lønsum: 100.000
Samlet udgifter: 1.960.000

Opsparing i virksomhed: 2.237.414-1.960.000 == 277.414 - 22% i virksomhedsskat = 216.382

Bare i dette regnskab er der kun en lille buffer f.eks. trækker du “kun” 750.000kr ud til dig selv.

Er sygepl. syg tabes 22 konsultationer. Hun skal også på kursus - det skal du også. Disse dage laves ikke penge, men noget dækkes af efteruddannelsesfonden.

En periode må du have en vikar ind fordi du kun vil arbejde 4 dage om ugen, eller sygepl - vil pludselig ned i tid. Eller I vælger at indgå i vagtring og lukke kl 12 fredage. Så økonomien skal styres stramt.

Og i regnstykket ovenfor er givet udgifter jeg ikke har fået med. Vand, varme, el, renovation, håndtering af farligt affald, remedier, litteratur, inventar, frokostordning til dine ansatte, gårdspladsen skal have klippet hæk, etc… så, jo…

2 Synes om

Tak for den uddybning, meget informativ.

Er det normen at spare op i sin praksis? Hvordan må de penge bruges, hvis der kun betales virksomhedsskat? Mig bekendt har den gennemsnitlige praktiserende læge en årsløn på ca 1 million, men ud fra dit regnestykke betyder det så at man ikke sparer noget op i virksomheden.

Det ved jeg ikke. Men jeg tænker det er god købmandsregnskab at have penge på kistebunden og ikke trække alt ud - lige som det skatteteknisk næppe kan betale sig. Men har du brug for “alle pengene” - så er det jo det man må gøre. Men en sund virksomhed har vel oparbejdet en vist form for egenkapital.

Jeg ved ikke hvordan det er opgjort. Mit årlige overskud i virksomheden er højere end det jeg trækker ud, ergo sparer jeg op i virksomheden. De midler investerer jeg, således det indestående i virksomhed forrentes. Da min virksomhed er under VSO (Virksomhedsskatte-ordningen) og ikke et ApS er der dog en del begrænsninger på hvordan jeg må investere virksomhedens overskud.