Sommer eller vinterstart på AU

Hej alle

Jeg er netop blevet 20 nu her sidst i juni, og har søgt ind på medicin i Århus. Mit justerede snit er på 11,0, så jeg føler mig forholdsvis sikker på at blive optaget. Mit spørgsmål går derfor på, hvad mine chancer for at komme ind til sommer er. Jeg ved godt, at det kommer helt an på de optagnes alder, hvilket self er umuligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, men ifølge jeres egen erfaring, hvordan ser mine chancer så ud? Og er der nogen mulighed for at få ændret til sommerstart, hvis man oprindeligt blev sat på til vinter?

Håber I kan hjælpe

Tobias

Hej

Jeg har læst mig frem til, at man på SDU sidste år skulle være mindst 20 år og 1 måned i september, for at blive tilbudt sommerstart. Man kunne godt forestille sig at gennemsnitsalderen på medicin på SDU var lidt højere end på AU pga deres kvote 2 optag, så jeg ville umiddelbart mene, at du har en okay chance. Derudover har jeg også hørt om folk, der er blevet overflyttet, så det er mok heller ikke helt umuligt.

Mvh Sarah

Hej Tobias,

Grænsen er uofficielt/i folkemunde sat til 20,5-21,5 år for skelnet mellem sommer- eller vinterstarter på AU. Til gengæld er der mulighed for at blive sommerstarter, hvis du i første omgang bliver indmeldt til at starte til februar. Det lykkedes for mig, og kræver sådan set kun et brev og lidt is i maven.

Når du får dit indmeldelsesbrev fra AU, hvor du bliver bekræftet som vinterstarter, skal du samme dag sende et anbefalet brev til Studienævnet med en anmodning om at starte til sommer i stedet for. Jeg krydrede det med den sædvanlige smøre om at brænde for at komme i gang, have bopæl klar og være velmotiveret, etc. etc… Der er altid en buffer af folk, der melder fra eller glemmer at bekræfte deres indmeldelse, og i og med at du har været hurtigt ude med din anmodning, går en af deres tabte pladser med stor sandsynlighed til dig.

Jeg fik det dog først at vide en fjorten dages penge før studiestart, så som sagt, så kræver det is i maven – og at man ikke er væk på en jordomrejse i den periode. Adressen er:

Det Lægevidenskabelige Studienævn
Sundhedsvidenskabeligt Fakultet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Århus C

Hej begge to, mange tak for svarene!

Lyder som om jeg bare må vente og se tiden an, og så have et brev klar til at sende af sted den 30.

Jeg er dog stadigvæk lidt i tvivl om hvorvidt jeg skal vælge det ene eller det andet - en af mine bekendte var i samme situation som mig, og endte med at vælge vinterstart, hvilket hun var helt vildt glad for, da vinterholdene efter hendes mening var mere socialt anlagt og havde et bedre sammenhold da de var mere jævnbyrdige hvad alder angår - men hvad mener I?

Det vil jeg give ham helt ret i, selvom sommerstarterne altså ikke er så gamle igen (bortset fra Onkel Anders på oldeholdet :smiley: ). De fleste er 20-21 år svarende til, at de har holdt ét sabbat- eller studieår inden de søgte ind. Det kan dog kun anbefales at være en af de ældre på en årgang, hvis du satser på at have folk fra studiet som din primære omgangskreds i Århus. Det giver automatisk mere modenhed og mere livserfaring, og det hjælper dig af to grunde (udelukkende baseret på min erfaring fra studiet):

  1. Vinterstarterne er mere socialt anlagte, idet de fleste lige er flyttet til Århus fra X-købing eller X-lev og ikke kender ret mange i forvejen. De er meget mindede på at lære alle at kende og feste igennem, da de færreste bor sammen med kærester etc. Man deler så at sige sin usikkerhed ved at flytte hjemmefra, og det kommer alle til gode.

  2. Til gengæld er vinterstarterne meget konkurrenceorienterede, og det er desværre på den bekræftelseskrævende måde. De kommer fra gymnasiet med topkarakterer og hvad deraf følger af ambitioner/arrogance, men bliver tit kørt over af hvor stort et fag anatomi er, og hvor anderledes man skal læse den slags teori over et langt forløb. Der er det godt at have opbygget noget livserfaren og være moden nok til at kapere den selvdisciplin, det kræver. Hvis du flytter hjemmefra med det samme og også skal lære at bo på egen hånd og få dét til at fungere, kan du måske risikere at fejle i begge dele. Det lyder banalt, men det bliver et problem for mange af de unge startere.

Jeg ville nok anbefale at rejse eller arbejde min. et halvt år inden du starter. Et halvt år på studiet betyder alligevel ikke en skid, når man senere på studiet bruger tid på vikariater, forskningsår eller at smække benene op mellem farmakologi og patologi. :smiley: