Specialisering efter 1. del

De tre lægevidenskabelige uddannelser er alle blevet reduceret til 6. år. Curriculum ved de tre fakulteter er forskellig - mere hvad angår prioriteringen af specifikke områder snarere end indholdet? Det virker umiddelbart utroligt at et studie, der repræsenterer et område, der vokser eksplosivt (der udgives dagligt mere end 10.000 sider medicinsk relateret litteratur) kan beskæres.
Der bliver derfor allerede nu prioriteret mht. hvad, der er prægraduat pensum og hvad der er postgraduat pensum. Det er jo forholdsvis let at “skubbe” noget af pensum over på den anden side af embedseksamen. Men er det realistisk, at den enkelte læge får indhentet det forsømte, når han/hun først står med den hvide kittel?

Mit spørgsmål:

Skal alle nødvendigvis lære det samme? Kunne man fx ved SDU, der ikke som KU er en supertanker og dermed burde være mere omstillingsparat, opsplitte uddannelsen i to eller tre retninger efter en fælles grundvidenskabelig 1. del? De tre retninger kunne være “medicin”, “kirurgi” og “samfundsmedicin”. Det er de store linjer der er interessante og ikke, hvorvidt ØNH-specialet hører under medicin eller kirurgi m.m. Fordi man har valgt “medicin” kunne man stadig have ortopædkirurgi, men i færre uger og som skadestueortopædi el. lign.