Spørgsmål om det at være læge!

Hej!

Jeg påtænker at starte med et medicinstudie snarest muligt, men har nok mange andre, ikke helt det store indblik i hvad lægeuddannelsen går ud på. Derfor har jeg stillet nogle spørgsmål nedenfor, som jeg håber I kan besvare, idet I jo nok er de mest kyndige på dette område.

Hvor lang tider det før man kan kalde sig læge og måske starte sin egen praksis som speciel, familelæge mv?

Hvad er de positive samt de negative ting ved lægeuddannelsen?

Er der fremtid ved at være læge, fx fremtidig ledighedsprocent mv.?

Hvordan er lønnen både under uddannelsen og efter man har fået egen praksis eller arbejder på hospital?

Svar på disse spørgsmål + hvad I ellers har af erfaringer, informationer om lægestudiet er højst værdsat.

På forhånd mange tak

P.S: fantastisk initiativ med denne her side.

1 Synes om

Hejsa,

Jeg kan i det mindste svare på flg. :smiley:

6 år for titlen cand.med (alm. læge) og yderligere 3-7 år til speciallægeuddannelse (afhængig af speciale). NB! “Familielægen” er også en speciallæge (almen medicin).

Hehe… Under uddannelsen får du skam ingen løn :wink: Der må du leve af din SU og evt. arbejde (fx FADL-vagter).
Efter uddannelsen skulle lønnen være omkring 30.000 per måned inklusiv tillæg og ekstravagter. Jeg mener, der har været en tråd netop om dette emne.

Links:

http://www.ku.dk/sa/Uddannelserogvejled … edicin.htm (Københavns Universitet).

http://www.au.dk (Århus Universitet)

http://www.sdu.dk (Syddansk Universitet)

Ellers også:

manan.dk, mok.info m.fl.

Håber det kan bruges…

Uddannelsen på universitetet er normeret til 6 år, hvorefter man kan kalde sig cand. med. - men de fleste bruger længere tid. Man må kalde sig læge når man har aflagt lægeløfte, hvilket så langt de fleste gør i forbindelse med kandidatafslutningen. Man vil herefter få autorisation fra sundhedsstyrelsen til begrænset virke som læge. De fleste vælger herefter at tage ansættelse i en turnusstilling. Når den er vel overstået (1½ år) får man autorisation til selvstændigt virke som læge. Man kan altså åbne sin egen lægevirksomhed når man har været i turnus, men vil man være alment praktiserende læge, skal man være speciallæge i almen medicin, så der går yderligere 5 - 6 år før man kan slå sig ned som “familielæge”.

1)Medicinstudiet er på mange måder unikt, idet det - i meget højere grad end andre studier - kan være en total livsstil. Udover at man selvfølgelig studerer meget, har de fleste studierelevante jobs ved siden af. Efter et par år har man en del venner på studiet, og nogle (mange!) har også en kæreste, de har mødt på Panum Instituttet.

Kort sagt kan hele din tilværelse hurtigt blive fyldt med studierelaterede aktiviteter. Om det er positivt eller negativt, bestemmer du selv.

Det er mit indtryk, at de fleste, ligesom jeg, ret glade for studiet og livet som stud.med.

2)Såvidt jeg ved, er der p.t. ikke ledighed for læger.

3)En stor fordel ved studiet er, at hvis du undervejs bliver bidt af f.eks. forskning eller formidling, eller finder ud af, at du ikke gider have med patienter at gøre, kan du bare vælge en anden retning efter overstået kandidatgrad. Vores videnskabelige uddannelse er jo fuldt på højde med både farmaceuternes og biokemikernes, som jo til gengæld ikke har samme mulighed for klinisk arbejde!

Angående den normerede længde af uddannelsen (som Baron dog allerede har svaret på) fra studiestart til speciallæge 12½ eller 13½ (6+1½+5 / 6+1½+6) alt efter speciale (almen medicin er 12½), men det er vist højst usandsynligt at det ikke tager et par ekstra år - Så det nok tager mindst 15 år for langt de fleste.

Kig evt. på sundhedstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk for mere info om både specialæge-uddannelserne og lægeprognose (angående dit spørgsmål om arbejdsløshed i fremtiden)

[En stor fordel ved studiet er, at hvis du undervejs bliver bidt af f.eks. forskning eller formidling, eller finder ud af, at du ikke gider have
med patienter at gøre, kan du bare vælge en anden retning efter overstået kandidatgrad. Vores videnskabelige uddannelse er jo fuldt på
højde med både farmaceuternes og biokemikernes, som jo til gengæld ikke har samme mulighed for klinisk arbejde]

Passer dette? Overvejer for tiden om jeg skal springe fra medicinstudiet (er på 5 semester), fordi jeg ikke synes/tror medicin er så bred som jeg i første omgang troede… Kan man efter endt kandidat vælge at søge arbejde, der ligger indenfor formidling, biokemi, farmakologi eller fx idrætsfysiologi? Er der nogle der kender noget til alternativer for kandidater, der ikke ummiddelbart har mod på, det for mig, krævende og vagttunge arbejde som turnuslæge og hospitalslæge?
Er alternativerne der ikke først når man har en masse klinisk erfarring?

Kender flere der er blevet fuldtidsforskere efter end uddannelse… nogle først efter turnus, men andre umiddelbart efter studiet. Som udgangspunkt vil jeg tro, at der er flest muligheder efter man har opnået tilladelse til selvstændigt virke, da er man i hvert fald mest attraktiv for den farmaceutiske industri, idet man da må forestå kliniske forsøg med mennesker.

Alternativt kan man undervejs i studiet (efter bacheloren), i hvert fald i København, skifte en uddannelse som humanbiologi, der er ekstremt forskningrettet.

  • Mikkel

I Århus er der biomedicinsk teknologi for folk med bachelor i idræt eller medicin.

Den korte beskrivelse: http://www.biomedtek.au.dk/menu254-da
Den lange: http://www.studieordning.titelblad.dk/studieordningHTML/167_27-09-2007_Kandidatuddannelse%20i%20biomedicinsk%20teknik.html *man kan også tage kandidaten hvis man er ingeniør eller naturvidenskabelig bachelor, og deres kursusplaner er også beskrevet her.

Det er spændende læsning for os, der overvejer at læse medicin! Tak for jeres vidensdeling.
Kan nogen fortælle lidt mere om uddannelserne til speciallæge? Jeg har kigget på medicin.ku.dk, Sundhedsstyrelsen hjemmeside og ug.dk, men jeg bliver ikke så meget klogere. Ved nogen noget om:

  1. Hvordan man klarer sig økonomisk under uddannelsen til speciallæge? Modtager man SU? Eller får man en slags løn (som man tilsyneladende gør under turnus/ alias klinisk basisuddannelse)?
  2. Kan det være en nogenlunde familievenlig tilværelse at være under uddannelse til speciallæge? Jeg tænker, at det vel ikke er alle læger, der først giver sig til at få børn, når de efter 14 års uddannelse (eller noget i den stil) haster mod de 40? Eller er det bare ikke for folk, der vil have familie?
  3. Hvor kan man læse, hvor lang tid de respektive specialer tager? (måske nogen har et link?)

Venligst
Iben

Altså når du er uddannet læge (cand.med) så bliver du sendt i KBU i et eller andet gudsforladt sted i Danmark. Derefter bliver du ansat (dvs. du får løn som en nyuddannet læge!) i en introstilling i et speciale og derefter kan du søge ansættelse i en hovedstilling. Så vidt jeg har forstået, så er du speciallæge når du har gennemført hovedstillingen. Du er derfor ikke decideret studerende, men læge der går på arbejde som alle andre.

De fleste specialer tager 5 år.

En vigtigt faktor for mig ved studiet er alsidigheden. Det er en god blanding af meget tykke bøger/en masse viden og så praktikken, “håndelaget” og kommunikationen/patientkontakten. Af en semi-naturvidenskabelig uddannelse at være er der en del humanisme og håndværk i også - det kommer bare først rigtigt på kandidatdelen. Her begynder man at “lege læge” til undervisningen, mens bachelordelen er
mere forskningsorienteret med statistik, biofysik, rapporter i kemi, genetik, fysiologi m.m. Lidt som gymnasiet bare sjovere og vildere (f.eks. er plastik-engangspipetterne i kemi byttet ud med “rigtigt” legetøj til 5000,- kr. stykket, der pipetterer præcist ned til enkelte mikroliter - genbrugelige ganske vist :wink:

Til gengæld er studiet fastlagt fra start til slut. I praksis ingen valgfag eller lig. Det passer fint til mig, men andre savner alle valgene under studiet. Til sammenligning skal min humanist-kæreste vælge stort set alt selv - endda i nogle tilfælde eksamensformen! “Vil du hænges eller skydes?” HAHA Godt det ikke er mig :lol:

Ang. eksamener på medicin er der mange 6-timers skriftlige uden hjælpemidler på bachelordelen. Efter 7. semester skifter det langsomt over, og de sidste 2 semestre er rent mundtligt.

Ledighedsprocenten er lav nu, men der uddannes rigtigt mange i de næste år, så det er svært at spå om. Allerede nu er det svært at finde job tæt på Kbh. Men mange andre fag har det nok værre.

[quote=“nielsen2”:1qislgw8]1) Hvordan man klarer sig økonomisk under uddannelsen til speciallæge? Modtager man SU? Eller får man en slags løn (som man tilsyneladende gør under turnus/ alias klinisk basisuddannelse)?
2) Kan det være en nogenlunde familievenlig tilværelse at være under uddannelse til speciallæge? Jeg tænker, at det vel ikke er alle læger, der først giver sig til at få børn, når de efter 14 års uddannelse (eller noget i den stil) haster mod de 40? Eller er det bare ikke for folk, der vil have familie?
3) Hvor kan man læse, hvor lang tid de respektive specialer tager? (måske nogen har et link?)
[/quote]

  1. Når man er under uddannelse til speciallæge arbejder man som læge på hospital/i almen praksis og får normal løn. Det er altså ikke endnu et studie - udover at man skal tage nogle kurser. Man kan regne med ca. 30-32.000/md. før skat i starten afhængig af overarbejde, vagter mm. Se mere her: http://www.laeger.dk/portal/page/portal … L/L%C3%B8n

  2. Det er helt afhængig af hvilket speciale man vælger og hvor fleksibel din familiesituation er. Langt de fleste kan få en familie til at fungere ved siden af arbejdet, men det er belastende for nogen med skiftende vagter, overarbejde, pålagte ekstra vagter mm. Jeg kan forestille mig at det må være svært for dem, der ikke lige har bedsteforældre eller andre til at hente børn, når man pludselig får forlænget sin dagvagt til at inkludere aften-nat (og ja, man SKAL tage vagten - og nej, det er IKKE en undskyldning at éns børn skal hentes i vuggestuen).

Man skal også vide at man som nyuddannet læge må nøjes med korte ansættelser i en lang årrække. Først KBU hvor man kan tvinges til at flytte til en anden landsdel. Herefter 1 års introstilling og så følger jagten på de eftertragtede hoveduddannelsesstillinger (for at blive speciallæge). Det kan hos nogen påvirke familielivet at man ikke ved hvor (eller om) man er ansat om ½ år. Som nævnt tidligere i tråden bliver der uddannet rigtig mange læger nu og det er endnu uvist om der vil være arbejde til alle efter endt studie.
Inden man starter studie er en fast stilling måske ikke det vigtigste i livet, men når man har familie og udgifter hver måned, er det sgu egentlig meget rart at vide at lønnen også er der næste måned.

Det er ikke for at skræmme nogen væk fra at læse medicin - for det er et superspændende fag og jeg elsker at være læge, men man skal vide at det ikke er et normalt 8-16 job man vælger (enkelte specialer undtaget).

  1. Prøv at kigge her: http://www.laegeuddannelsen.dk/de-enkel … ialer.html
    Generelt drejer det sig om 1 års introstilling efterfulgt af 4-5 års hoveduddannelse.

Tusind tak for de engagerede svar. Det er rigtig fedt at få indblik i jeres erfaringer med studiet såvel som sundhedssystemet i det hele taget.
Hvor er det dog flot af jer at bruge tid og kræfter på!

http://www.sst.dk/publ/Publ2010/EFUA/Pr … 0-2030.pdf