Spørgsmål om løn

Vores grundløn er 25.821,92 kr. Er pensionen inkl i dette?

Vi har 15,79%i pension. Betyder det at jeg skal lægge 15,79 % til min løn når jeg skal sammenligne mig med mine jævnbyrdige med job i andre sektorer?

De skal lægges oven i de 25.000.

Du får så en indtægt på 29899,20 kr. som du kan bruge til at sammenligne med andre faggrupper.

Og husk ved sammenligning med andre faggrupper skal arbejdstiden tages med. Vi arbejder 37 timer. Alt over skal afspadseres/udbetales som overarbejde) Mange andre faggrupper (fx jurister) med højere løn har ikke nogen højeste arbejdstid, har ingen omsorgsdage m.m.

Det er lidt en sandhed med modifikationer. Man kan som læge ikke tvinges til at arbejde mere end 37t/uge uden kompensation.

Jeg tror dog mange læger har, det man i det private kalder, interesetimer, dvs. litteraturlæsning, fritidsforskning etc., som immervæk er nødvendigt, hvis man vil indenfor de attraktive specialer. Disse timer er ikke direkte sammenlignelige med en jurists 60 timers arbejdsuge, men man skal bare have dem i baghovedet, når man snakker løn/arbejdstid.

Generelt er det RIGTIG svært at sammenligne løn mellem faggrupper og mellem offentlige/private stillinger, og diskussionen har da også været oppe før. Hvor meget skal f.eks. firmabil/avis/bredbånd/frokostordning etc. ansættes til i regnskabet?

Ok dejligt at høre at man skal lægge de 15% oven i lønnen!
Så synes jeg faktisk ikke det står så slemt til med lønnen for os unge læger, som man får indtryk af når man møder sine kollegaer der i høj grad brokker sig.

Min løn (iturnus) har gennemsnitligt ligget på ca. 32-33000 pr måned inkl. alle tilllæg men UDEN min pension - så vidt jeg kan se.
Det synes jeg er ok for en nystartet læge - det er i hvert fald sammenligneligt med andre sektorer (der er selvfølgelig unikke historier man ikke kan leve op til). Måske burde vi løftes en tand højere pga. de skæve arbejdstider!!

Til gengæld skal man se i det lange perspektiv for os læger! Og der synes jeg nok overlægerne får en lidt tynd løn? 55.000 pr måned er ikke imponerende - synes jeg…

Hva synes I?

Nej, det kan man jo hverken leve eller dø af, specielt ikke når man som overlæge skal betale:

Båd
Sommerhus
Mercedes
Bidrag til kone nr. 1
Plastikbryster til kone nr. 2

… hvilket nok er grunden til, at enhver overlæge med respekt for sig selv har flere jobs (vikar på andet sygehus, egen klinik, konsulentarbejde, undervisning etc.)

Faktisk behøver man ikke at være overlæge for at have til en pels til konen - der er masser af muligheder for at arbejde ekstra som yngre læge, så det er bare med at komme igang.

Konsulent job?? Lyder spændende - men i hvilke sammenhænge??

konsulentarbejde kan være:

Faglige udtalelser i sager for forsikringsselskaber/offentlige myndigheder etc.
Attestudstedelser til myndigheder, virksomheder etc.
Arbejde for medicinalvirksomheder (undersøgelser, undervisning)

Jeg er selv momsregistreret, så alt ekstraarbejde bliver kørt over firmaet, hvilket er langt nemmere end at køre det som B-indkomst.

Angående lønnen og pension, skal man dog være opmærksom på at der kun er pension af grundlønnen, ikke af overarbejde, vagttillæg og evt Ny Løn-tillæg (med mindre det er aftalt)

Hvordan fungerer Ny løn egentlig? Skal man som turnuslæge til lønforhandlinger, eller er det bare en standardløn man kører efter? Er der individuel mulighed for, at forhandle sig til tillæg, goder osv?

Alle yngre læger har “ret til en forhandling” om deres løn når man starter stillingen (for ikke-faste stillinger, må man vente op til tre måneder med forhandlingen). Når man er i turnus kan det dog være svært at forhandle, da man nok ikke kan fravælge stillingen!

I mange regioner er der dog forhandlet en række funktionstillæg, som man kan få glæde, også uden en konkret forhandling.