Spørgsmål til en medicinstuderende på KU

Hej alle sammen

Jeg er kommende studmed og har et par spørgsmål som jeg søger svar på, fra en medicinstuderende på bacheloren KU. Jeg håber der nogen der kan hjælpe :slight_smile:

Hvilke 3 fag på uddannelsen synes i er de vigtigste på uddannelsen? og hvorfor?

Hvilke 3 færdigheder er de vigtigste at have for at kunne gennemføre medicinstudiet på KU?

Hvad er særligt ved medicinuddannelsen på KU, i forhold til andre universiteter der udbyder lægeuddannelser?

Tak, hilsen Carl

1 Synes om

Hej

Jeg er nu ikke bachelorstuderende mere, men i mit lægevirke indenfor intern medicin synes jeg at nedenstående 4 fag fra bachelor som jeg anvender mest er:

  1. fysiologi (allervigtigst)
  2. farmakologi
  3. patologi
  4. statistik og epidemiologi

Det skal selvfølgelig tages med forbehold for hvilken speciale man havner i og at fagene, også dem jeg ikke nævnte, supplerer godt hinanden.
For kirurgiske spirer er anatomien nok på førstepladsen…

1 Synes om