SPOT-eksamen i celler og væv

Er SPOT-eksamen multiple choice?

Nej.
Man får et papir med forskellige “boxe” pr stand. Man skriver svaret på spotten i denne.

Det kan eks. være, at spørgsmål a er anfør diagnose og b er benævn den markerede celle.

Her vil du så i “firkanten” selv notere eks. urothel og paraplycelle.

Altså, der er ikke valgmuligheder. :slight_smile:

2 Synes om