Start på kandidaten med manglende ECTS fra bacheloren

Hej StudMed!

Jeg er lidt forvirret, da jeg har hørt lidt forskelligt… Men kan man starte på sin kandidat, hvis man eksempelvis mangler 10 ECTS (1 eksamen)?

Tak på forhånd :smile:

For AU kan du læse deres krav her:

Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen kræver, at du har gennemført en bacheloruddannelse i medicin fra et dansk universitet eller besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende hertil fra en udenlandsk bacheloruddannelse

For KU kan du læse deres krav her:

Jeg vil mene man skal have gennemført en bachelor og have bachelorbevis førend du kan søge optag på en kandidatuddannelse - men studievejledningen er nok den rette at kontakte.

På AAU skal man også have bestået hele bacheloren :slight_smile:

Du kan godt på SDU
image

Hvis man kun mangler modul 6.1 kan man blive betinget optaget på kandidaten - dvs man skal bestå modul 6.1 indenfor det første semester/år på kandidaten.