STEM: Blive Læge på normeret tid?

Hej…
Kan det passe, at det kun er meget få studmed´er, der bliver læge på normeret tid?

Så har jeg tilføjet en lille afstemning :slight_smile:

For mig selv kan jeg sige at jeg blev læge på +1 sem af normeret tid (svt til 7 år). Således valgte jeg at dele mit 3. semester over 2 semestre, hvilket var meget normalt på den studieordning under SDU jeg var på i sin tid. Der lå lidt tunge fag som neuro og biokemi, lige efter 1 års-prøven…

I min omgangskreds bliver meget få færdige på normeret tid. Den primære årsag til at forlænge studiet er rejser (med og uden fagligt indhold), forskning og vikariater. Meget få fra mit oprindelige hold er forsinkede pga dumpede eksaminer eller fordi de har valgt at dele et semester i 2.
Jeg bliver også forsinket 1 semester pga vikariat. Hvis der dukker flere spændende muligheder op der skal prøves er jeg ikke bleg for at skubbe det yderligere.

Min pointe er at folk primært selv vælger at forlænge studiet - og som jeg ser det kan man sagtens gennemføre på normeret tid hvis man vil.

God afstemningsidé :slight_smile:

Kender også meget få der bliver færdig på normeret tid (min norske læsemakker blev dog færdig på 5½år). Tror dog kun “problemet” bliver større i omfang med etablering af 4-års regelen hvor prægraduat opkvalificering (herunder forskningsår og vikariater) er reglen snarere end undtagelsen.

På ku er det knapt så vanskeligt at blive forsinket. Af og til finder de på en 1.semesters eksamen hvor 45% dumper, folk knækker nakken på 3., eller vælger frivillligt at dele den, eller de glemmer ret og slet studiekortet til eksamen, og bliver derfor udelukket fra at tage eksamen pga et ekstremt tungt regelsæt og dertilhørende personale.

Personligt tog jeg 6,5 år om studiet.

(ps: blev ikke læge på normeret tid? Den må nok omformuleres til blev læge på længere tid end normeret, eller noget lignende :wink: )

[quote=“jensemand”:ex0u5sd1]
Tror dog kun “problemet” bliver større i omfang med etablering af 4-års regelen hvor prægraduat opkvalificering (herunder forskningsår og vikariater) er reglen snarere end undtagelsen.[/quote]

Der blev sømmet vist ramt på hovedet, så at sige! Jeg forsinker mit studie med et års tid (+½ år med prægraduat opgave og +½ år med vikariat). Hvorfor skulle man ikke opkvalificere sig så meget som muligt inden 4-års reglen begynder at tikke? Men det er vel blot et spørgsmål om tid før denne prægraduate opkvalificering også bliver umuliggjort, tænker jeg…