STEM: for eller imod abort?

Er du for eller imod abort?

En god debat starter altid med at birdragsyderen selv har taget stilling og har noget på hjertet :wink:

Jeg ville egentlig hellere lave en afstemning, da jeg nok er blevet forbløffet over hvor mange lægestuderende, der er imod.

Men man må sige, at debatten er meget mere markant i USA end her. Her kaldes de to sider pro-choice og pro-life. Pro-life lader til at trække det længste strå i USA med en stadig mere restriktiv lovgivning til følge. Dette til trods for at flertallet af amerikanere er pro-choice. Målet helliger midlet for nogle af disse pro-life tilhængere, som er gået så langt som til at dræbe abortlæger.

en lille uofficiel afstemning tilføjet…

Jeg er imod abort som det er idag!

Jeg synes det er for sent grænsen er… Individet er jo ret udviklet efter de tolv uger.
Selvfølgelig skal det være muligt at få foretaget en abort pga. medicinske årsager, altså hvis graviditeten udgør en fare for den gravide! :shock:

Sammenlignet med andre lande bl.a England, så er 12 uger faktisk ikke så meget…

Danmark
Abort efter den 12. uge er kun mulig, hvis der opstår komplikationer - som for enhver anden gravid kvinde.

Finland:
Abort frem til den 24. graviditetsuge

Frankrig:
Enhver kvinde kan beslutte at afslutte sin graviditet frem til den 12. uge

England:
Abort er lovligt i England. Normalt foretages en abort mellem den 12. og 14. graviditetsuge. Men det er tilladt, at få en abort frem til sidste del af den 24. graviditetsuge.

Jeg er helt enig med Frodo, at grænserne er sat alt for sent. Det er jo helt grotesk at de i Finland har lov til abort frem til 24. uge, når det her i DK er muligt at holde præmature helt ned til 25. uge i live.
Der er helt sikkert noget der, der er gået helt galt.

Er du for eller imod abort ?

Det var da et underligt spørgsmål.
Hvad menes der ? Er det den nuværende lovgivning på området, selve indgrebet(medicinsk/kirurgisk) generelt eller hvad menes der ?

Før det er specificeret kan man jo ikke tage stilling, så bliver det bare endnu en nonsens gallup-undersøgelse.

VH

Andreas Lundh

Det er meget muligt, at det ikke er så meget i forhold til andre lande, men det hjælper jo ikke på problemet. Jeg mener at de tolv uger er for meget, og det er ligegyldigt, om man i finland tillader det helt op til 24 uger. Siger bare godt jeg ikke bor i finland.

Det er det jeg mener. I finland, er det (lidt firkantet set) levende individer, der slås ihjel. Der er ihvertfald en teoretisk mulighed for at fostrene kunne overleve.

Jeg synes 12 uger er rimligt…

Som jeg ser aborten så den der for at beskytte unge piger i uhensigtmæssigt at blive mor i en ung alder. Med dertil hørende mulighed for social deroute…

12 uger er ikke langtid, omvendt finder jeg 24 uger er lang tid…

Er en 14årig pige blevet gravid enten ved et “held”, voldtægt/sexual overgreb, så kan 12 uger gå stærk.

Først skal pigen finde udaf hun er gravid, dernæst skal hun sige det til sine omgivelser…

Jeg er ser ikke abort som et alternativ til prevention, men som et redskab til at rede en ulykkelig kvindes liv.

Fremragende sagt

Jeg så intet problem i at hæve grænsen over de 12 uger. I DK har abortmodstanderne alt for stor magt (om end det er ret skjult) - vi indførte den humane medicinske abort (mifepriston) langt senere end i fx. Sverige - de uheldige piger skulle jo have en lærestreg der kunne mærkes.

… og for at fortsætte hvor frold slap, så synes jeg heller ikke det ville være retfærdigt at lade et barn vokse op hos en 14-årig der blev gravid ved et uheld - barnets tarv er ikke kun et spørgmål om hvorvidt det er et individ eller ej ved aborten men også om dets fremtidige liv her på jorden xx antal år

I Dk er det jo også sådan at der gives “dispensation”, til at få abort når man er over 12 uger henne… Det gives jo helt sikkert i forbindelse med medicinske grunde, fx hvis barnet er sygt… Det må vel også gælde i forhold til hvis et barn er blevet misbrugt/voldtaget, og det har medført graviditet ?!
Det ville da være helt umenneskeligt andet, medmindre det ville føre til at alle de fx 14-årige, der “selv er uden om det”, begynder at lave falske anklager, for at få abort.

Jeg er helt sikkert for muligheden for abort.
Jeg tror aldrig, jeg selv ville vælge abort (men man ved jo aldrig :? ) og, jeg ville heller ikke have lyst til at udføre et abort-indgreb som læge, men jeg mener stadig at alle kvinder har ret til et frit valg.

For å gå direkte til problemets kjerne, la meg sitere vår utmerkede foreleser i vitenskapsteori; Peter Rossel: hvori består den moralsk relevante forskjell? I dette tilfelle; hvori består den moralsk relevante forskjell mellom en celleklump og det vi betrakter som et menneske? Er det erhvervelsen av en mennesklig form? Er det utvikling av et CNS? Går grensen ved det første hjerteslag?
Hvilke kvaliteter gjør oss til fullverdige mennesker og berettiger oss til et liv? Dette er viktige spørsmålsstillinger, og jeg anser disse for å være av essensiell betydning når det kommer til abortspørsmålet. En moralsk relvant forskjell må eksistere. Ellers risikerer vi at store spørsmål avgjøres ut fra dagsform: en vilkårlig beslutningsprosess med “dish-of-the-day-preg”.

Jeg er for abort, men har svært ved selv at forestille mig situationer, hvor jeg ville vælge det selv. Det kunne være, hvis graviditeten truede mit eget liv, eller hvis barnet var alvorligt sygt, hvor hensynet til de børn jeg allerede har, ville veje tungere, end hensynet til det barn jeg bar. Eller i tilfældet af graviditet som følge af voldtægt.

Jeg tror ikke at jeg ville kunne få en abort på grund af udsigten til at blive enlig mor, eller på grund af arbejds- , økonomiske- eller boligmæssige forhold. Jeg har prøvet at blive gravid i gymnasiet som 19 årig, og jeg valgte barnet til (men havde senere en missed abortion), ligesom min studie-, økomoniske-, bolig- og parforholdsmæssige situation ikke var optimal, da jeg blev gravid anden gang (som resulterede i min pragtfulde søn). Jeg tror på, at ønsker man barnet, skal man nok klare det alligevel, om man så bliver enlig mor i et kollegieværelse :shock:

Men jeg er for muligheden for abort, og selvom jeg synes 12 uge er sent, er der mange kvinder, som bliver gravide ved præventionssvigt eller lign, og fordi de ikke regner med at være gravide, bliver det ikke opdaget før efter 8 uge. Så er der ikke lang tid, at tage beslutningen i.

Jeg er dog i mod de tilfælde, hvor aborten bliver brugt som præventionsform af uansvarlige kvinder, men jeg tror det er et fåtal, det benytter muligheden for dette. Mange kvinder har svære kvaler ved det, så nogen let beslutning er det næppe.