STEM:Hjerneflugt?-Ovevejer du seriøst at arbejde i udlandet?

Set på DR.DK


Af kim Nissen

Danske læger i Sverige og Norge

Som dansk uddannet læge, bosat og arbejdende i Sverige, har jeg med stigende forundring fulgt med i den sidste tids stigende bekymring om besværet med at få besat lægestillinger i Danmark (nu “hjerneflugt” i edet hele taget).

Jeg vil her gøre opmærksom på, at der i Sverige og Norge arbejder hundredevis af dygtige, specialuddannede læger, hvoraf mange intet hellere ville end at arbejde i deres fædreland. Når dette ikke sker, skyldes det fire ting: uddannelsen, karrieren, lønnen og skatten.

Ang uddannelsen: Danmark er berygtet for sit stive og gammeldags videreuddannelsessystem. I Sverige kan man, når man er færdig med sin kandidattid, direkte starte på en specialistuddannelse, selv på et lille sygehus. Man får en personlig håndleder, man bliver hurtigt sat igang med selvstændigt ansvar for patienterne, man bliver sendt på betalte kurser og kongresser, og man har en løbende tilbagemelding fra håndlederen og afdelingschefen om, hvordan man klarer sig. Efter ca. 3 år er man som regel moden til at afslutte sin videreuddannelse, hvilket sker på et universitetssygehus i løbet af 1½ -2 år - med noget af lønnen betalt “hjemmefra”. Når chefen, som jo altså har fulgt hele éns forløb, skønner at man kan det en specialist skal kunne, får man sin autorisation og kan i princippet straks starte som overlæge på sit gamle sygehus.

I Danmark er man tvunget til at bedrive en mere eller mindre - oftest mindre - lødig “forskning” for overhovedet at komme i betragtning til en af de få stillinger på universitetssygehusene, som er én af flaskehalsene i systemet. Der findes masser af læger, der har taget doktorgraden, og som allernådigst er blevet sluppet ind i de hellige haller - blot for som sidst ansatte reservelæge at spilde tiden med rutinearbejde på skadestuen, mens overlægen laver de operationer, den unge læge kunne have lært af. Undervisningsklima, kursusdeltagelse, kongresser osv er en by i Rusland.

Ang. karrieren: efter sin autorisation er den nybagte danske specialist igen dårligere stillet end sin norske eller svenske kollega. Hvor denne straks kan blive overlæge (og få den dertil svarende løn), må danskeren igang med 4 års arbejde som 1. reservelæge på minst 2 sygehuse og af mindst 18 måneders varighed hver, inden han bliver såkaldt “§14-moden”. Tænk på, hvor morsomt det er for familien… blandt danske læger betegner man sig da også som Danmarks bedst uddannede sigøjnere! I parentes bemærket kan jeg med min svenske autorisation i hånden blive overlæge overalt i Norden (p.gr.a. de internordiske bestemmelser) og i EU (p.gr.a. EU-bestemmelserne) - såfremt naturligvis jeg behersker vedkommende lands sprog - blot ikke i Danmark! Jeg kender personligt til et tilfælde, hvor en dansk læge under en årrække i udlandet, på et universitetshospital i et stort engelsksproget land, efterhånden var blevet chef og opbygget hjertetransplantationsvirksomheden. Han søgte en overlægestilling på et almindeligt østjysk centralsygehus - og fik afslag, fordi han manglede 10 dage af de fire år! Det er så absurd, så man næsten ikke ved, om det er til at grine eller græde over.

Jeg kom til Uppsala i -91 efter 5½ år som reservelæge i mit speciale. Jeg var da 36 år og så gammel - i svenske øjne - at flere undrede sig over, hvad der var i vejen med mig. Noget måtte der jo være, når jeg ikke for længst var blevet specialist! I 2000 flyttede fra Norrland til et stort centralsygehus i Skåne, hvor man altså ikke anser, at jeg ikke kan bruges. Det gjorde man heller ikke på et stort norsk universitetssygehus i Oslo, hvor jeg blev tilbudt arbejde!

Ang. løn og skat: i det “forbuds-Sverige”, danskere ynder at grine af, er der fri lønforhandling, dvs. at en læge aflønnes efter udbud og efterspørgsel, hvilket igen vil sige bl.a. hvor dygtig man er, hvilke nye ting man kan bidrage til afdelingen med, evnen til patientkontakt mm. I Danmark har man fast tarifløn efter anciennitet - dvs. samme løn til en sur og doven læge som til en behagelig og driftig. Samtidig er man i Sverige ikke tvunget til at afspadsere sit vagtarbejde, hvilket betyder, at en almindelig overlæge let kan tjene 8-900.000 sv.kr. Dette beskattes efter simple og overskuelige regler med i gennemsnit 45 %, hvilket efterlader lægen med ca. 160.000 d.kr. mere i lommen per år efter skat. Dertil kommer, at studiegælden afdrages med 4 % af lønnen frem til pensionstidspunktet, hvilket man efter behag kan vælge at betragte som en ekstraskat og for øvrigt ikke behøve bekymre sig mere om. I Danmark jager SU jager lægen hele livet igennem med stadigt større afbetalinger, efterladende staklen med de bare lommepenge. Jeg lover, at jeg ved, hvad jeg taler om. I Norge har man ganske vist også tarifløn, men også en skat, der er endnu lavere end den svenske. Dertil kommer, at for at lokke læger til de nordligste egne bidrager staten betragteligt med tilbagebetaling af studiegælden.

Er der stadig nogen, der undrer sig over, at der sidder masser af danske læger og har det godt i Norge og Sverige, mens Danmark må importere tyske og polske læger og sende dem på sprogkursus?

Ændet en lille smule, afstemning tilføjet og flyttet til candmed debat :wink:

Jeg har længe spekuleret på hvad der egentlig skal ske med mig når jeg engeng bliver kandidat. Mit indtryk af videreuddannelsessystemet er ligesom du forklarer det. Unødvendig omflytten af læger (og familier) for at blive “overlægemoden”.

Optimalt set starter man på speciallægeuddannelse efter sin turnus, men selvfølgelig sorteres der i folk alt efter hvad de postgraduat har at vise ud over deres eksamensbevis (officielt i hvert fald). Jeg har dog mange gange spekuleret over hvor mange “ligegyldige” stillinger jeg skal besætte hvis jeg ikke lige har en PhD + relevant introstilling + hvad ved jeg - inden jeg når op blandt de måske egnede?

Hvis nu jeg forestiller mig selv som klinisk immunolog, hvad så? Kan jeg blive det i Slagelse? Eller skal jeg fise rundt omkring og have en stilling hér og en stilling dér? Min eneste indsigt i videreuddannelse er (ud over studerende, som jeg ikke helt tør tror på) sparsomme beretninger fra Sønderborg sygehus hvor ortopæderne syntes der var gode muligheder for selvstændigt arbejde på et lille sygehus i “almindelig” specialer, mere end de havde forventet end hvis de fx var i Odense.

Angående lønnen i Danmark, så synes jeg den er forbavsende lav sammenlignet med fx naturvidenskab, hvor du da kan regne med 25.000/md. fra start af. “Man stiger hurtigt” har jeg hørt, men det ved jeg ikke noget konkret om. Og desuden så arbejder man jo nok ikke lige fra 9-17 på hverdage, så på den måde er lønnen jo ekstra lav, selv med tillæg.

Angående hjerneflugt generelt, så ser jeg desværre heller ikke meget der kan holde på mig hvis jeg får bare lidt bedre muligheder i udlandet. Kan du (sb) i korte træk forklare hvordan man som dansk kandidat opnår autorisation i Sverige/Norden/udlandet?

sb

Polakker så jeg nogle af i Sønderborg. :slight_smile:

Jeg vil også vide hvordan man kan få sin speciale i Norge eller Sverige efter Turnus. Skal man kontakte sygehusene? eller de pågælende landes sundhedsstyrelser? I mit tilfælde er jeg interesseret i neurologi.
mvh

Ja overvejer de andre nordiske lande. Danmark er ved at blive for højreorienteret

Clint: Desværre, har ikke overblik over proceduren. Måske en anden kan hjælpe. Jeg har hapset indlægget fra dr.dk.

Rune: Vi er nok to der er enige.

Lidt mere brænde til bålet:

http://www.ugeskriftet.dk/2005/121305/L … S46862.htm --> lyder meget spændende…

[quote]Almen medicin i Norge

Fleksibel uddannelse, deltidsstillinger og bedre løn er nøgleord for almenmedicinen i Norge[/quote]

I Sverige söges alle stillinger ved normal skriftlig ansögning. Ens danske autorisation anerkendes på lige fod med den svenske.
Uddannelsesstillinger er alle 5 år og det hedder ST-tjänst.
Under alle Sveriges “län” er der et sjukvårds-link hvor man oftest kan finde information om ST på de enkelte sygehuse.
Stillingerne slås ofte op på läkaratidningens hjemmeside:

http://ltarkiv.lakartidningen.se/tjanster.htm

og på

http://www.dagensmedicin.se/ går ind under “sök jobb” i höjre side

Det kan dog anbefales at söge vikariat el. turnus (AT-tjänst) på sygehusene först, da man ofte ansätter de läger der har väret ansat tidligere.

Hvis nogen vil vide mere er i velkomne til at kontakte mig på min emailadresse [email protected]
Jeg er själdent logget ind her så bruge emailen, -jeg er selv i gang med turnus i Sverige

Kunne jeg måske få dig til ved lejl at skrive et længere indlæg om dine oplevelser vedr. turnus i Sverige? Det er der sikkert mange der vil finde interessant læsning.

Sådan lidt personlige erfaringer med for og imod etc - det er altid spændende læsning :wink:

rune og sb, vi er nok tre der er enige :wink:

frold, kunne der laves en afstemning: “Overvejer du at arbejde i udlandet fordi den danske regering er for højre drejet?”

Der var 1, der var 2, der var 3 og ups så nåede vi vist op på 4 :lol: Jeg hopper også med på vognen!

Når man kobler det sammen med de 3 argumenter i første indlæg er det svært ikke at blive fristet…

[quote=“riejul”:3nu935gk]I Sverige söges alle stillinger ved normal skriftlig ansögning. Ens danske autorisation anerkendes på lige fod med den svenske.
Uddannelsesstillinger er alle 5 år og det hedder ST-tjänst.
Under alle Sveriges “län” er der et sjukvårds-link hvor man oftest kan finde information om ST på de enkelte sygehuse.
Stillingerne slås ofte op på läkaratidningens hjemmeside:

http://ltarkiv.lakartidningen.se/tjanster.htm

og på

http://www.dagensmedicin.se/ går ind under “sök jobb” i höjre side

Det kan dog anbefales at söge vikariat el. turnus (AT-tjänst) på sygehusene först, da man ofte ansätter de läger der har väret ansat tidligere.

Hvis nogen vil vide mere er i velkomne til at kontakte mig på min emailadresse [email protected]
Jeg er själdent logget ind her så bruge emailen, -jeg er selv i gang med turnus i Sverige[/quote]

Er der nogen der kan fortælle hvordan det foregår i Norge?

I norge har de et lodtrækningssystem, der ligner vores hjemlige. Nordmænd, der har læst i Danmark, skal tage norsk retsmedicin & socialmedicin, før de kan tilmelde sig turnus. Gennemført turnus i et nordisk land giver efterfølgende adgang til at arbejde i de andre nordiske lande.

MG, du ved da også så meget… :smiley:

Tak for svaret :slight_smile: Jeg tænkte på specialistuddannelsen (tager turnus i DK)…