STEM: Hvor længe regner du med at være om studiet?

Hejsa,

Hvor lang tid regner du med at være om at gennemføre uddannelsen?

Jeg regner med at være de 6½ år som er normeret, + 4 sem barsel (3 børn) og 1 sem forskningsfri. Ialt +5 sem eller 9 år

Jeg hørde nogen der sagde at det kun er 2% der slufører studiet på normeret tid… kan det bekræftes eller affærdiges?

så må du jo krydse det af :wink:

jvf:

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Pro … px?lang=da

"Ny Lægeprognose - udbudet af læger 2000-2025 "
http://www.sst.dk/publ/publ2003/laegeprognose.pdf

Folderens s. 19 svt til pdf filens side 12 (11 af 40) der står der:

[quote]Den gennemsnitlige studietid har i 1990’erne ligget på godt 8 år med tendens til svagt fald. Den seneste beregning viser en gennemsnitlig fuldførelsestid på 7,9 år. Den gennemsnitlige fuldførelsesalder har i de sidste 10 år ligget omkring 30 år.

Se endvidere tabel 2 på nævnte side, samt figur 1.[/quote]

Nedenfor andre sjove ting :smiley:

[quote]Fuldførelsesprocenten målt ved tværsnitsmetoden har i de sidste 10 år ligget mellem 65 og 80%.7 Gennemsnittet ligger på ca. 75%, hvilket den
seneste beregning for 2000 også viser. Der er ikke nævneværdig forskel på mænd og kvinders fuldførelsesgrad. I 2000 havde mændene en fuldførelsesprocentpå 75,1% mod kvindernes 74,3%.

Danmark. I 2002 blev der i alt optaget 1114 studerende på de
tre sundhedsvidenskabelige fakulteter.

betydeligt. Siden 1995 er antallet af norske og svenske studerende optaget ved de danske sundhedsvidenskabelige fakulteter steget fra 30 til 267 i 2002, svarende til henholdsvis 3,9% i 1995 og 24% i 2002. Svenske studerende udgjorde i 2002 15,4% af alle optagne mod 8,5% nordmænd.

Blandt de udenlandske studerende kan der konstateres et større frafald end for de danske studerende, idet frafaldet det første studieår er opgjort til 25% mod ca. 8% for danske studerende.[/quote]

Da jeg startede i september 2001, fik vi at vide at af den sommers kandidater (Fra KU) havde 3% gennemført på normeret tid. Hvem der sagde det kan jeg ikke huske, så jeg tør ikke udtale mig om det er rigtigt eller ej.

Da jeg startede i september 2001, fik vi at vide at af den sommers kandidater (Fra KU) havde 3% gennemført på normeret tid. Hvem der sagde det kan jeg ikke huske, så jeg tør ikke udtale mig om det er rigtigt eller ej.[/quote]

jvf afstemningen, så ser det ud til at være flere eller med andre ord. Studmeds brugere er “flittigere” end gennemsnitet :stuck_out_tongue:

Eller mere urealistiske… :wink:

Mange af dem der har krydset af er sikkert ikke kommet så langt endnu, de kan stadigvæk nå at dumpe en eksamen, få lyst til at tage et lægevikariat eller forske. Normeret tid burde heller ikke være målsætningen, synes nå jeg.

Sveinar

[quote=“Sveinar”:3a5r6kt8]
Mange af dem der har krydset af er sikkert ikke kommet så langt endnu, de kan stadigvæk nå at dumpe en eksamen, få lyst til at tage et lægevikariat eller forske.
Sveinar[/quote]

Du skal da også ødelægge det :stuck_out_tongue:

Helt enig

Hvorfor “burde” det ikke være målsætningen? Jeg synes det er temmelig vildt at gennemførelsetiden er næsten 8 år. Ok, det er nok godt at tage semesterfri nogen gang og måske ta lægevikariat eller lave noget andet, men ikke skal studietiden bli længere kun fordi skolen ikke tilbyder reeksamen. Jeg synes det er simpelthen for dårligt.

Enig, jeg mener ikke det er heldigt ikke at udbyde reeksamnier og jeg tror kun at det er på KU, hvor der er fag der ikke har reeksamen - og vi taler jo store fag!!. Jeg fatter det ikke. Og når uni oven i hatten først får betaling når man har gennemført studiet, så forstår jeg ikke at de selv ligger begrænsninger ud. Men det er jo KU…

Men jeg synes da det er fornuftigt at sniffe til andre ting end selve studiet spec. hvis ikke man har haft noget tid mellem gym og uni.

Då er vi altså enig du o jeg. :slight_smile:

Nu bliver det måske lidt offtopic men; Er der nogen der ved noget om hvis KU har nogle planer for at ændre på forholden? Jeg synes det er riktig uretfærdig at man ska knokle en hel semester for EN eksamen, og sen hvis man dumper ikke har mulighed at prøve reeksamen. Hittills har det gået fint, men nu når man starter 4e må man vel se…