STEM: Røgfri fredagsbar?

På hjemmesiden for SDU’s sundhedsvidenskabelige fakultets blad Sund & Hed, kan man stemme om hvorvidt man synes, at der bør indføres rygeforbud i Medicinernes fredagsbar Epstein-bar.

http://www.sundoghed.sdu.dk/

Det er et ret spændende emne, synes jeg. Når man ved at rygning og passiv rygning øger dødeligheden, bør man så på en sundhedsvidenskabelig fredagsbar forbyde rygning? Er det op til de studerende selv at bestemme? Ved man, hvad man går ind til, når man som frivillig betjener baren for de andre studerende?

I lighed med debatten om emnet i det øvrige samfund, kan jeg forestille mig at den i medicinerkredse kan blive svær, men set i lyset af, at vi vel har et mere detaljeret “sundheds-billede” end den brede befolkning, bliver debatten så anderledes?

Lige nu siger 81% ja og 19% siger nej…

(hvorfor kan man ikke vælge “ved ikke?”)

Så har jeg tilføjet afstemning og muligheden for ved ikke :smiley:

Ordet er frit

Godt initiativ… medicinerrådet på AU diskuterer også denne problemstilling i øjeblikket, så det er spændende at se afstemningens resultat.

/Andreas

Det kunne være fedt at høre begrundelser fra de 15 %, der ikke synes det skal forbydes. Bare for spas, sådan for at se om det kun er rygerne, der stemmer imod, eller om der også er nogle knap-så-frelste ikke-rygere i blandt dem.

Tja. Jeg kan godt lide at ryge indimellem til fester o.l., men jeg kan ikke finde på nogen for alvor gode argumenter for ikke at gøre fredagsbarer røgfri.

/Lasse

Tja, det lyder jo fornuftigt nok selv om jeg selv godt kan finde på at ryge ved festlige lejligheder. Man kan jo sådan set bare gå uden for, hvis man synes man har behov for at svine sin egne lunger til. Mit spørgsmål er bare om I tror en afstemning af denne slags kan bruges til at belyse emnet bare nogenlunde objektivt. Min teori er, at svaret er kraftigt biased i ikke-rygernes farvør…

Øhhh - det bør den vel også være? Det bør vel være flertallet der sætter dagsordnen? Og som sundhedsfakultet burde man da være mere fremtidstænkende end resten af DK hvad angår sundhed(ja, da også gerne i andre sammenhænge EDB til eksamen med mere - men det er en anden debat).

Jeg kan ikke helt se hvor du vil hen - du mener måske at det er flertalstyrani ikke at lade mindretallet forpeste luften for alle? I såfald er vi ganske uenige.

Objektivt? Jeg tror vist ikke længere der er tvivl om den passiverygnings skadeeffekter og det bør du som studmed heller ikke være.

Hvis flertallet er for der ikke må ryges til fredagsbarer, så er det da tankevækkende at man må… Jeg benytter ikke selv fredagsbaren, så…

Jeg tror ikke helt du har fået fat i, hvad jeg mener. Jeg går helt og holdent ind for at man skal forbyde rygning til fredagsbarerne. Så der er vi enige. Jeg tror som sådan også at flertallet at medicinstuderende mener det samme. Som det også ligger i ordet bias mener jeg dog ikke at afstemningen kan overføres på den generelle population “medicinstuderende”, hvis vi sådan skal blive helt formelle. Grunden til dette er, at man må forvente, at personer, som er imod rygning til fredagsbaren er mere tilbøjelige til at stemme, da sagen nok betyder mindre for dem, der er ligeglade. Dermed fås et skævt resultat, bias.

Præmieopgave

Skriv et essay på 200 ord, hvori du forklarer, på hvilken måde rygeforbud i en fredagsbar divergerer fra rygeforbud på privat ejendom.

Det mest begavede bud honoreres med en kold Carlsberg i Klubben på Panum.

Synes jeg ikke giver megen mening - jeg ved ikke om man kan forvente at folk der ikke ryger er mere tilbøjelige til at stemme (synes jeg ikke lyder sandsynligt) - derimod skulle der være et bias skulle det da netop være at de folk der ryger, og derved får deres rygning truet til fredagsbaren er tilbøjelige til at stemme imod.

Synes jeg ikke giver megen mening - jeg ved ikke om man kan forvente at folk der ikke ryger er mere tilbøjelige til at stemme (synes jeg ikke lyder sandsynligt) - derimod skulle der være et bias skulle det da netop være at de folk der ryger, og derved får deres rygning truet til fredagsbaren er tilbøjelige til at stemme imod.[/quote]

præcis jensemand!

Og sådan kan man blive ved.

Tja, det er jo umuligt at argumentere imod at det også kan forholde sig sådan. Jeg tror nu det modsatte, men nu er det jo hverken mig eller Jer, der bestemmer hvordan det forholder sig.

Synes du for øvrigt ikke, Frold, at det er relativt arrogant at begynde (forkert) at forudindtage, hvad min holdning er til emnet bare fordi jeg kommenterer på gyldigheden af undersøgelsen.

Det har jeg josådan set allerede svaret på, jeg synes man kan gå uden for, hvis man vil ryge.

Det er jeg heller ikke, og er heller ikke uintelligent, hvis det er det, du prøver at sige.

I det hele taget synes jeg måske du burde lade andre sige deres mening uden at begynde på sådan en gang mudderkastning, fordi det ikke lige falder i din smag, hvad der bliver skrevet.

Jeg ved ikke hvem af os to der mudderkaster?

Men jeg forstod oprigtigt ikke hvad du mente :!:

Efter min opfattelse er der nogle misforståelser i denne diskussion.

MB kommer med den vurdering, at der muligvis er nogle bias, der fører til en forvrængning af resultatet af afstemningen. Han siger intet om, at han synes at det er forkert at forbyde rygning i fredagsbaren; faktisk siger han det modsatte.

Han vil altså have en diskussion om (i videnskabsteoretiske begreber) fagligheden af undersøgelsen. Dette misforstår Frold efter min mening, og tolker det som MBs holdninger.

Dette er MB ikke så glad for, da han ikke vil lægges ord i munden.

Har jeg ikke ret?

Du har nok ret…

Men det kunne være interessant at høre fra nogle fra MR, MSR etc hvad deres tanker er når ca. 86% ja?

Vil man drøfte det eller er det ikke jeres/deres bord?

Hej Frold
Jeg tror egentlig ikke, at det er nødvendigt at drøfte det i MR og MSR. I følge universitetsavisen bliver alt indendørsrygning på universitetet forbudt pr 1. september. Mange balkoner og gårde indrages også, og der bliver ikke givet dispensation til festrygning!
Selvom jeg ofte tager en smøg til fets, synes jeg det er et kæmpe fremskridt!! Hurra! Artiklen er kopieret nedenunder:

"Festrygning forbydes også
11-05-2006 - [email protected]

VELFÆRD – Senest den 1. september skal der være indført indendørs rygeforbud på Københavns Universitet.

Universitetets rygepolitik ændres således til et totalt rygeforbud i KU’s bygninger og vil gælde både for ansatte og studerende.

Rygeforbudet kan i visse tilfælde udstrækkes til at gælde balkoner og indre gårde. Dette afgøres af de enkelte lokale samarbejdsudvalg.

Rygeforbudet gælder også ved særlige lejligheder som receptioner, fester eller lignende der foregår i universitetets lokaler. Dog kan rektor i ganske særlige tilfælde give ekstraordinær tilladelse til rygning.

Overholdes rygeforbudet ikke, bør det påtales. I gentagelsestilfælde påhviler det den lokale leder eller institutleder at skride til egentlige påtaler og advarsler over for de ansatte.

Studerendes overtrædelse af rygeforbudet skal behandles efter ‘Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Københavns Universitet af den 2. maj 1995 (Ordensregler for studerende).

De lokale samarbejdsudvalg kan udarbejde nærmere retningslinjer for så vidt angår eventuelle forbud mod rygning på balkoner og indre gårde, samt eventuelle tilbud om rygestopkurser og lignende.

Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg skal orientere de ansatte og de studerende om de generelle regler vedrørende rygning, og om de særlige retningslinjer der måtte findes på deres område."

Jamen alletiders :smiley:

Så kan sundhedsvidenskab så glæde sig over det ikke ser ud til de mangler opbakning :smiley:

[quote=“frold”:24jg84d7]Du har nok ret…

Men det kunne være interessant at høre fra nogle fra MR, MSR etc hvad deres tanker er når ca. 86% ja?

Vil man drøfte det eller er det ikke jeres/deres bord?[/quote]

Grundet interessen omkring dette emne har det idag været oppe og vende hos bartenderne i Epstein Bar, der har besluttet at følge flertallet. Epstein Bar indfører dermed et rygeforbud gældende fra næste semester.

Hvis vi antager MB har ret i, at de, for hvem emnet ikke er så vigtigt, ikke vil være repræsenteret ligevægtigt i denne lille undersøgelse, er det vel også kun retfærdigt? Det er vel helt i orden, at ikke-rygernes stemme høres “mere” eller vægtes tungere, hvis sagen virkelig betyder mere for dem…?