STEM: Skal rygning forbydes i det offentlige rum?

Lægeforeningen er blandt de 16 organisationer der vil presse regeringen til at indføre totalt rygeforbud i det offentlige rum.

Aktuelt arbejder regeringen med planer om f.eks. restauranter blot på døren skal skilte med deres rygepolitik, men lægeforeningen vil gå længere.

Hvad er din holdning til røg i det offentlige rum?

Hej

JA

Jeg er ikke ryger. Jeg mener at rygning ikke burde finde sted på offentlige steder, da det ikke er sundt og der bliver brugt en masse penge på at indrette ryge rum. Men på den anden side, ryger har svært ved at holde op, så de burde nok have lov til at stå ud og ryge(et sted hvor de ikke bliver set).

Hvad menes der med offentlige rum ?

Inkluderer det også åbne arealer (tagterassen på panum, fortovet, parkeringspladsen osv) ?

Forbyd lortet.
Alle resultater peger på at det mindsker antallet af rygere.

(Er selv festryger så ja, det rammer da også mig)…

Som medicinstuderende ser vi den direkte konsekvens af rygning hver eneste dag når vi er i klinik.

Det er et kæmpestort samfundsproblem der ikke løses ved at lade det være op til folk selv at vise hensyn; DET VIRKER IKKE!!!

Nogle gange må politikerne gå i front og lægge nogle linier for, hvor vi skal hen i vores samfund og den eneste fornuftige vej som jeg ser det (og forhåbentlig de fleste af mine medstuderende) er ved at lave et forbud mod rygning i det offentlige rum og dermed gøre det så besværligt som muligt for folk at ryge. At man så kommer til at træde nogle rygere over tæerne ved at indskænke deres “personlige frihed” må politikerne så bare æde…at tilfredsstille alle er mere eller mindre umuligt så nogle gange skal der tages nogle svære beslutninger. I mine øjne er denne dog faktisk ret nem.
Ingen burde være “tvunget” til at blive udsat for røg på deres arbejdsplads eller i andre offentlige fora og at være ryger er per definition (min :wink: ) at ikke være hensynsfuld.
Fra Horestas (hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation) hjemmeside: “Et rygeforbud skønnes at være dobbelt så effektivt som selv de mest vidtgående rygerestriktioner, og bekymringen for mistet omsætning i branchen betegnes som ubegrundet. Erfaringerne fra udlandet viser, at der enten er ingen effekt eller fremgang, når rygeforbuddet indføres, og der således er lige vilkår for alle.”

Skal man tilgodese en minoritets behov der forpester tilværelsen for den resterende majoritet? Det mener jeg ikke.

Tallene taler deres eget sprog (fra Kræftens Bekæmpelses hjemmeside (cancer.dk)):

"Rygning i tal

Rygning i Danmark medfører 12.000 dødsfald om året eller 1000 om måneden.

Der er ca. 4.500 kræftdødsfald/år på grund af rygning. Det er ca. 1/3 af alle kræftdødsfald.

Hver anden ryger dør af sin rygning.

De rygere, der dør af deres rygning før 70 år mister i gennemsnit 22 år af deres liv.

I gennemsnit dør rygere 10 år tidligere end ikke-rygere.

Rygere lever ikke blot kortere - de har også flere år med dårligt helbred end aldrig-rygere.
Mænd, der er storrygere, får i gennemsnit en langvarig sygdom 8 år før de mænd, der aldrig har røget.
Kvinder, der er storrygere, får i gennemsnit en langvarig sygdom 11 år før de kvinder, der aldrig har røget.

Det kan altid betale sig at holde op med at ryge.
Stop ved alderen 60, 50, 40 eller 30 år giver henholdsvis 3, 6, 9 eller 10 års forventet ekstra levetid.

25 % af danskerne over 13 år ryger dagligt.
28 % af danske mænd og 23 % af danske kvinder over 13 år ryger dagligt.
I 1970 røg 68% af danske mænd og 47% af danske kvinder."

Vi bliver altså flere og flere ikke-rygere men samfundsudviklingen går langsommere og langsommere og det bliver svært at få de allersidste med. Et forbud mod rygning i det offentlige rum er således et oplagt næste skridt. :slight_smile:

Jeg vil slutte af med at citere overlæge Inge Haunstrup, overlæge i Kræftens Bekæmpelse, der afviser forslag som rygeafdelinger etc.: “Selvom rygningen foregår bag en lukket dør siver røgen ud. Og det duer ikke at begrænse rygning til dele af lokalet. Det svarer jo til, at du må tisse i den ene ende af svømmebassinet.” :roll:

Hej

Jeg så lige i tv midt/vest, at på viborg sygehus er rygning blevet forbudt både for personale og patienter, hvis der skal ryges er det ude det foregår. Patienter kunne få nekotin plaster og tykkegummi, og i særlige til fælde kunne en overlæge give patienter lov til ryge inde.

Super godt initiativ :smiley:

Hvis man vil svine sit hjem til, forpeste luften og påføre andre sundhedsrisici, så kan man gøre det derhjemme.

Rygning hører ikke til i det offentlige rum, det er som udgangspunkt et krav at ens omgivelser IKKE er tilrøgede. Det kan vel være, at nogle har behov at ryge, at det er hyggeligt/festligt socialt etc. men det er ikke nogen undskyldning.

Forbyde rygning i det offentlige rum? Fair nok…
Og i særdeleshed i offentlige institutioner. Derved synes jeg det er alt for sent man laver rygeforbud på hospitaler. Der er et af de eneste steder i denne verden det aldrig burde have været tilladt.

Men når det kommer til rygning i privaten, så synes jeg folk selv skal have lov til at bestemme hvad de propper i lungerne. (Inklusive mig selv).

Derudover synes jeg sammenligningen med den luft vi indånder, og en swimmingpool er lige i overkanten.
Af alle de ting der forurener vores kære luft er der måske nogle andre ting man skulle begrænse først.

I norge har det vært stor success med rygeforbud i det offentlige rom, det er mange der har stoppet at ryge, svært mange der var fest-rygere er nu ikke-rygere og stor-rygerne ryger mindre enn før. Faktisk syns de fleste rygere jeg kenner at det er fint at komme hjem fra byen uden at stinke sigaretter! For oss ikke-rygere er det en helt ny verden at gå ud at spise eller gå i byen! (sett bort i fra at man bedre merker hvor meget folk svetter…men det er verdt det)

Rygning i offentlige rom er egoistisk!

Jeg kan godt høre jeg er i mindretal men jeg vover alligevel pelsen…

Det kan godt være at jeg stadig befinder mig i flowerpower-tidens ideologi om, at alle skal komme godt ud af det sammen bare vi har kærlighed til hinanden. Men jeg er meget overrasket over hvor mange, der rent faktisk går ind for et direkte forbud (uhh, det ord skær i mine ører).

Jeg er helt med på at passiv rygning er skadeligt og at samfundet ville være bedre stillet på mange måder hvis alle var afholdende. Men derfra og så til at forbyde (uhh) rygning i alle offentlige rum dvs. også i restauranter og caféer synes jeg er at overreagere på det kraftigeste. Alle snakker om at rygere skal tage hensyn og der er jeg helt enig. Som det også bliver skrevet skal det være muligt at arbejde og være til stede i offentligt rum uden at skulle lugte til en cancerpind, men når det er på sin plads, er det da også os ikke-rygere, der skal tage hensyn. Den burde gå begge veje og et forbud (uhh) skal ikke bare tvinges igennem bare fordi vi er i overtal og at rygere ikke siger fra.

Grunden til at rygere netop ikke siger fra og at der ikke har lydt et ramaskrig under den stigende intolerence for rygning tror jeg er vor tids modefænomen: “Nej, jeg skal altså også holde op med at ryge”. I stedet for at sige fra og måske udtrykke, at man godt vil have et rum at ryge i fyrer man en historie af om sine store planer om at holde op og går derefter ud bag busken og ryger i smug.

Jeg tror på en selvregulering der automatisk kommer til at udtrykke den brede befolknings holdning i netop ovenstående spørgsmål. At det kommer til at betyde, at rygere måske bliver samlet enkelte steder hvor man må ryge er noget man må tage med.

Til sidst vil jeg lige kommentere de flotte statistikker fra Kræftens Bekæmpelse. Selvom det er sundt - måske MEGET sundt - at holde op med at ryge retfærdiggør det på ingen måde et forbud. Målet om en sundere befolkning helliger på ingen måde et middel som forbud.

Morten

Her er jeg dybt uenig. Det kan da på ingen måde genere dig, at jeg “ikke-ryger”, hvorimod det sagtens kan genere dig at jeg “ryger”!!!
Derfor er det rygerne der skal tage hensyn til ikke-rygerne, hvilket de bare sjældent gør.

Det er jo det man har forsøgt i årevis - uden held. Derfor er det på tide hammeren falder!!!

hoho! er jeg virkelig den eneste af os her på sitet der ryger som en skorsten…?

Med hensyn til et direkte forbud er jeg af proncipelle grunde modstander - selvom det er en anelse mere kompliceret i dette tilfælde… Jeg mener for så vidt kun at et forbud bør overvejes, når andre mennesker kan komme til skade af den pågældende handling. Det er jo opfyldt i dette tilfælde med rygning - men man kan jo sagtens udtænke mange mulige løsninger, hvor vi fæle rygere får mulighed for at udøve vores langsomme selvmord uden at det går ud over sagesløse mennesker (vi tillader jo også folk at køre alt for stærk - bare det er på jyllandsringen), så derfor mener jeg absolut ikke at et totalforbud er løsningen!

Der er klart steder, hvor rygning ikke hører hjemme: sygehuse, skoler, børnehaver mv. Disse steder er det efter min mening helt acceptabelt, at der fra offentlig side er et forbud. Men jeg mener faktisk at HORESTA opfører sig helt uanstændigt mht deres krav om rygeforbud. Hvis rygningen på deres cafeer, barer mv. er dem så meget i mod, hvad forhindrer dem så i at indføre et forbud? Det er da hyklerisk at de ikke vil - som så mange andre arbejdspladser - have en rygepolitik… Jo - de vil miste nogle kunder (mig f.eks.) men mon ikke mange andre ville vælge netop den cafe med rygeforbud fremfor en uden - mange af mine (ikke-ryger) venner ville formentlig… På den måde ville de cafeer mv. der vil have et røgfrit miljø kunne have det (med røgfrie ansatte osv.) og vi andre kunne ryge os ihjel andre steder over en kop øl/kaffe.

Med hensyn til folkesundheden, så er det naturligvis en stor byrde for samfundet at vi rygere forpester vores liv og slår 50 mennesker ihjel pga passiv rygning om året (bare rolig - jeg er IKKE ironisk her, det er sgu tragisk at dø på den måde…) men set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, så burde vi også kigge på bilernes udstødning, alkohol (som bestemt også er dyrt!!!), tilsætningsstoffer i maden oma… Burde alle disse aktiviteter så også forbydes i offentligt rum? Som jeg ser det kan vi meget let sidestille rygning med disse mange andre skadelige aktiviteter ved at effektivt adskille rygere fra ikke-rygere - det eneste alternativ må da være også at forbyde alkohol i offentlige rum, privatbillisme (specielt med rekreative formål) og samme i den dur… Det ville næppe blive vedtaget i noget folketing :slight_smile:

Altså en effektiv opdeling, men bestemt ikke et forbud! Det fornuftigste efter min mening må være at sørge for at sagesløse mennesker ikke bliver udsat for dræbende røg (fartgale billister osv.). Dette gøres altså ikke ved et forbud, der jo kriminaliserer 25% af befolkningen, men hellere ved at sikre at det “offentlige rum” får nogle effektive retningslinier, der sikrer en adskillelse - om det så er rygerum, rygecafeer eller samme i den stil er egentlig underordnet efter min mening…

-Hauge

p.s. jeg har lovet alverden at jeg stopper med at ryge når jeg består min anatomieksamen… nu også jer… :slight_smile:

Jeg ved ikke helt, hvorfor et forbud skærer så meget i så mange menneskers ører. Det er forbudt at forgifte folk på alle andre måder, hvorfor skal passiv rygning være undtaget?

Et forbud vil for mig at se ikke være for at forbedre sundheden til den rygende del af befolkningen, det tror jeg ikke vil ændre noget. Men der var så sent som i efteråret et tilfælde hvor en kvinde fik tilkendt arbejdsskadeerstatning efter at hun fik lungekræft. Hun var ikke-ryger og arbejdede på en café. Det er folk i hendes situation der primært skal hjælpes.

Grunden til at der skal et forbud til er at ellers sker der ikke noget. Om der var andre alternativer havde vi vel set dem allerede, men dette har været et problem i efterhånden mange år, og intet er sket.
Branchen vil ikke selv gribe fat i problemet, for de er bange for en konkurrenceskævhed om kun nogle vælger at indføre egne regler. Mulig at det er hyklerisk, men resultatet er nu engang det samme, der sker intet.

I Norge har man haft et forbud i snart et år, og det synes ikke at have skræmt rygerne væk fra bylivet, de går simpelthen udenfor når de vil have sig en smøg, og det ser ud til at fungere fint.

Uanset, et rygeforbud vil hjælpe den ikke-rygende del af befolkningen. Skal man få folk til at holde helt op med at ryge er højere afgifter et bedre bud på en løsning, men der vil altid være nogle der ryger lige meget hvad man finder på.

Sveinar

p.s. Jeg tror på dit rygestop når jeg ser det, alle rygere jeg har kendt har været meget dygtige til at holde op, det kniber bare lidt med ikke at begynde igen efter en dag eller to… :smiley:

Det er vist kun et spørgsmål om tid før DK ikke længere kan forsvare IKKE at have et forbud mod rygning i det offentlige rum… Det er allerede gennemført i Norge, Irland, Italien og Malta, andre lande er på vej (Sverige: rygeforbud i restauranter fra 1. juni 2005 - Spanien omfattende forbud fra 1. jan 2006 - lige vedtaget 22. april 2005) og før eller siden vil jeg tro at EU presser fælles regler igennem.

http://www.cancer.dk/tobak/rogpolitik/r … landet.asp
http://www.riksdagen.se/debatt/pressmed … aw7D4_4_16

Det undrer mig i øvrigt hver gang jeg kører med tog at DSB ikke kan finde ud af at afskaffe rygevognene…

UPDATE: Så er Skotland også med!
http://news.bbc.co.uk/1/hi/scotland/4491447.stm

I Norge, før røykeloven ble innført, var det stor skepsis blant både røykere og ikke-røykere. Utelivsbransjen var sikker på at de kom til å miste utrolig mye omsetning fordi folk heller holdt seg hjemme, som også Hauge skriver at han vil. Dette så man dog også de første ukene av røykeloven.

Men; slik det er nå, tror jeg de aller fleste er fornøyd. Røykerne må gå ut når de skal røyke; og her har cafeer/restauranter tepper, varmelamper etc. stående til rådighet så røykerne ikke lider noen nød.

Det som faktisk er det aller beste med røykeloven er at folk slutter å røyke/røyker mye mindre. Det har rett og slett blitt “ut” å røyke i veldig mange miljøer, og det er jo supert.

Selvfølgelig skal man ikke tvinge folk til å slutte å røyke, men heller røyke et sted hvor de ikke plager andre. Imidlertid ser man at også røykerne er glad for røykeloven; de aller fleste som røyker har jo prøvd/ prøver å slutte.

Men, det å forby røyking fullstendig, f.eks. i alt offentlig rom, tror jeg ikke Danmark, eller Norge er klare for. Man er nødt til å ta et steg av gangen.

Hauge:
I Norge hadde vi en delvis røykelov i noen år hvor alle cafeer/restauranter var forpliktet til å dele inn i røyk/ ikke røyk og fri gang til toalettene uten at man behøvde å gå gjennom røyk. Dette fungerte ikke i det hele tatt; små cafeer var nødt til å innstallere luftsug for utrolig mange penger, og det var vanskelig å få delt inn utestedene i to.

For å sammenlikne det med de andre problemene du skriver “bilernes udstødning, alkohol”… dette er vel også noe man ser på, men ikke helt forbyr. Jeg vet ikke hvordan lovgivningen er i Danmark, men i Norge, som det avgiftglade land vi er, har vi f.eks. avgift hvis man kjører med piggdekk som avgir mer svevestøv enn piggfrie dekk. Så; det blir gjort noe for å senke skadevirkningene av disse tingene, men samfunnet ville vel gått dårlig rundt hvis alt som var skadelig ble forbudt. Jeg synes nå røyking er noe helt annet; jeg er ikke for et totalt forbud, men få røykerne bort fra ikke-røykerne, så de som velger å røyke kan gjøre det ute, og de som ikke er interessert i røyk ikke blir påtvunget det.

For det første vil jeg lige pointere, at jeg bestemt ikke vil fravælge at gå i byen eller ligende hvis (når :frowning: ) der kommer et rygeforbud i DK. Jeg er også ganske udemærket klar over, at det beviseligt er det eneste der har en virkelig virkning på folks rygevaner…

Det ændrer dog bestemt ikke ved det faktum, at forbud - efter min mening - ikke er en holdbar løsning… Som tidligere skrevet vil et forbud kriminalisere en meget stor del af befolkningen, og samtidig vil det på mange måder virke dobbeltmoralsk efter min mening. Skulle man følge min analogi mht bilisme ville det svare til at det blev lovpligtigt at installere en dims i sin bil, der forhindrede den i at køre mere end det er tilladt - noget som har været diskuteret i både befolkning og Folketing. Konklusionen på denne debat var ganske klar - på dette område er vi villige til at acceptere en unødig risiko for vores liv og lemmer, bare vi får lov til at beholde vores frihed. For mig at se burde det samme argument da også gøre sig gældende i forhold til rygning…

Det være sagt, så skal vi naturligvis have nogle regler, der som tidligere skrevet, forhindrer at sagesløse mennesker bliver udsat for dræbende røg, og så de af os, der har lyst (er junkier… :slight_smile: ) kan udøve vores last i relativt fred og ro. På den punkt er jeg godt klar over, at mange landes forsøg med at inddele deres barer mv. i ryge afdelinger og ikke-ryger afdelinger er slået fejl på det groveste - men så må vi jo bare prøve at udtænke et andet system, der kan tilgodese alle parter. Det bør da være muligt! At HORESTA m.fl. i den grad bliver “frikendt” for deres medvirken i dette, synes jeg stadig er voldsomt hyklerisk. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det kunne være konkurrenceforvridende med røgfrie barer og røgfyldte barer. Der er vel et publikum til begge dele…? Der vil givet blive en overgangsperiode, hvor der vil herske stor forvirring, men efter ganske kort burde der falde ro på restaurentbranchen igen, og de kunne vende tilbage til deres vante gænge - blot med rygerne koncentreret på et fåtal af steder.

Med hensyn til, som Anja_ skriver, så ville det virke tåbeligt at forbyde alt, der er skedeligt. Det tillader bl.a. vores kultur os ikke at gøre (øl f.eks.), og det er bestemt heller ikke det jeg ønsker! Selvfølgelig skal folk have lov til at foretage sig handlinger, som er skadelige - kravet må vel blot være at det ikke går ud over andres liv og helbred. Set ud fra dette bør vi naturligvis ikke forbyde hverken biler eller alkohol - eller rygning. Vi har dog en forpligtigelse til at sørge for at folk får valget om, hvor vidt de vil udsættes for rygning eller ej. Ganske som jeg altid spørger mine venner om det er ok at jeg ryger hos dem (nogle siger så nej, andre ja) så, bør jeg da også kunne vælge den cafe eller bar, hvor jeg får et ja til at ryge, og fravælge den hvor jeg ikke kan. Det synes jeg ikke er et urimeligt krav…

Nå - det var vis alt i denne omgang :slight_smile:

-Hauge

p.s. til Sveinar: jaja - jeg holder også op med at ryge ca. 20-30 gange dagligt :slight_smile: men det skal nu nok lykkes alligevel - også i mere en dag eller to… (håber jeg)

  1. Hvad er der galt i at kriminalisere en del af befolkningen når det de gør er forkasteligt? Det forkastelige er at forpeste andre foks hverdag med skodder på gader og stræder og klam røg.
  2. Snakker vi om at installere rygefri tracheostomier hos alle (jfr fejlagtig bil analogi?)? Nej, det er stadig muligt at bryde loven, både færdselsloven og en forhåbeligt snarligt rygelov
  3. Og så til sidst, synes du det er fair du spørger om du må ryge? Så står dine venner der og skal vælge mellem at lugte til din røg eller være dårlige venner.

Rygere få jer dog en rygrad og hold op eller erkend at I er begyndt på noget som stiger jer over hovedet, og søg hjælp.

Jeg opfordrer hermed alle at gøre som jeg, sig fra over for rygning. Personligt råber jeg højt af alle der “taber” deres skodder på gaden, fortæller folk at de skal slukke deres cigaret på røgfrie steder, og beder folk om at gå ud i regnen hvis de venter på bussen og vil ryge under halvtaget. Dertil spydige kommentarer om at de lugter fælt af skod i bussen eller andre steder. Og jeg er kun bare lige begyndt. Det handler om at hetze rygerne de næste 5-10 år til der ikke er flere. Prøv en gang at kommenter rygningen, det føles så fucking fedt at fortælle folk at de er nogle svin.

Giv en hånd med at gøre rygning så uacceptabelt at det kun er narkomaner og ludere der ryger.

Er det ikke allerede sådan? :twisted:

Det er længe siden, jeg har set et indlæg her på siden, der i den grad mindede om fanatisme… før jeg kommenterer på dine 3 punkter, så vil jeg blot komme med en opfordring om at vi alle bør kunne være her…

Dernæst:

  1. For det første mener jeg det er en kende arrogant på den måde at gøre sig til moralsk overdommer over andre mennesker på den måde. Det være sagt, så burde vi jvf din holdning kriminalisere alle former for forkastelige handlinger: unge menneskers hæmningsløse druk på offentlige steder (frebarer mv.), folk, der lader deres hundes efterladenskaber ligge på åben gade, utroskab, internationale selvskabers skatteundragelse i DK og meget, meget mere. Det ville på ingen måde være hverken specielt hensynsfuldt eller fornuftigt for samfundet at opføre sig på den måde.

  2. Min pointe var, at vi med få enkle redskaben kan eliminere både overtrædelser af hastighedsbegrænsningerne (ligesom vi kan med rygning), men at det vel næppe er en attraktiv fremgangsmåde. Vi har med bilisme valgt i samfundet at leve med en vis mængde gener fra fartgale mennesker, ligesom vi efter min mening bør acceptere, at nogle mennesker vælger (eller er afhængigeaf :slight_smile: ) tobak. Pointen er, at vi med regler er i stand til at begrænse generne, således at sagesløse ikke kommer til at lide under andres laster/lyster. Derfor en adskillelse ikke et forbud!

  3. ja, det synes jeg faktisk er meget fair. Hvis mine venner ikke ønsker røg i deres hjem, så går jeg udenfor i de ca. 5 min det tager at ryge en smøg, når trangen melder sig. Jeg opfatter på ingen måde mine venner som dårligere af den grund, men accepterer deres holdninger på det punkt. Og det er mit indtryk at mine venner heller ikke opfatter sig som dårlige venner af den grund - det handler blot om at respektere hinanden.

Mit generelle synspunkt, er at vi alle bør kunne være her under hensyntagen til andre menneskers holdninger og ønsker. Naturligvis bør vi ikke udsætte folk for rygning, men det mener jeg som tidligere nævn også sagtens vi kan opnå uden hverken hetz eller forbud. Det er et spørgsmål om tolerance og respekt for andre mennesker.

Giv en hånd med at gøre intolerance så uacceptabelt at det kun er fanatikere og ignoranter der er intolerante.

-Hauge