STEM: (U)ren straffeattest og arbejdet som læge

Det slog mig i går at jeg aldrig nogen sinde i forbindelse med mit job som turnuslæge er blevet bedt om at vise en ren straffeattest.

En ting er man kan komme ind på studiet med en skummel baggrund, men jeg finder det egentlig tankevækkende at man kan beside jobbet som turnuslæge uden at vise en ren straffeattest.

Jeg vil høre om man i andre amter - end fyns-amts - bliver bedt om at vise en straffeattest.

Desuden synes jeg da det kunne være interessant at høre om man i forbindelse med søgning af andre stillinger f.eks. intro eller hovedudd. bliver bedt om at vise en straffeattest.

Personligt finder jeg det meget uheldig at man ikke bliver bedt om at vise en ren straffeattest i forbindelse med en ansættelse. Dette lige så meget på baggrund af signalværdien overfor alm. befolkningen, men også fordi at blot at man er uddannet læge, så er det jo ikke nødvendigvis ensbetydende med at man er guds bedste barn - der kan jo være mange lig i lasten…

Og hvad skal konsekvensen være hvis man har en uren straffeattest?

Det må vel komme an på det enkelte forhold…

Synes ikke kriteriet for en turnus ansættelse bør være en ren straffeattest (for god ordens skyld bør jeg nok lige nævne at jeg selv aldrig er blevet straffet) idet jeg kan forestille mig en del strafferetlige forhold der ikke nødvendigvis påvirker evnen til at fungere som turnuslæge.

Når det er sagt kan der selvfølgelig også være ting der gør een uegnet til arbejdet som læge, og jeg vil da give frold ret i at det er en smule utrygt at man igennem hele sin uddannelse til ansættelse ikke skal fremvise sin straffeattest en eneste gang - men hvis det skulle være påkrævet synes jeg ikke det skulle være under forudsætning af at den skulle være ren for at kunne ansættes.

Generelt er der gået inflation i straffeattester - som det bliver påpeget, er det ikke, hvorvidt der står noget på den eller ej, det der nødvendigvis afgører om man er en kompetent læge eller ej. Problemet ved at skulle vise en attest er, at det meget let bliver til et spørgsmål om, at den skal være ren for at man får jobbet - og ikke som det retteligt burde være, en afvejelse i den konkrete sag.

Jeg kan sagtens forestille mig personer, der har ting på deres attest, der ville blive frasorteret i en ansættelsessituation, hvis de skulle vise attesten, på den anden side, er tanken om en læge med en fortid som massemorder ikke specielt betryggende…

Mere uhyggeligt vil det da være, at ham som har en dom for pædofili, vil være børnelæge… :shock:
Men jeg må give Hauge ret. Straffeattest er i dag blevet noget standart man skal vise i mange sammenhængende, og også sammenhænge, hvor man tænker hvorfor… Jeg kan godt se relevansen i at skulle se en straffeattest når man fx skal i turnus. Men som Hauge skriver, skal sygehuset, eller hvem der nu skal læse straffeattesten være opmærksom på, “hvad” der står i straffeattesten, og ikke “om” der står noget.

Turnus i H:S kræver heller ikke en ren straffeatest, men jeg lurer lidt på om der kan være sammenkøring af registre som gør, at de har oplysningerne uden at få en straffeatest af den enkelte kandidat.

Som udgangspunkt må man formode, at der ikke er nogen der bliver læge for at udøve kriminelle handlinger. Og om man debuterer som psykopat inden turnus ansættelsen eller om man venter med at debutere til efter man er ansat, er jo ikke noget man kan læse på en straffeattest!

Er det ikke ulovligt?

apopov

Er det ikke ulovligt?
apopov[/quote]

Det vil jeg bestemt også mene. Ingen har ret til at se de oplysninger uden din tilladelse.

Men når der ikke er nogle der tjekker det, så…

Man kan sige som det er nu, så er man som kriminel sikret job…

Nu er ikke jeg ferdig utdannet enda, men arbeider som som lab-medarbeider i en lab tilknyttet en børneavdeling i H:S og jeg måtte gi tillatelse til at de kunne sjekke min straffeattest med begrunnelse i at jeg arbeider med børn…

Aj, det svarer lidt til at sige, at alkoholikere er sikret job - fordi der ikke kræves bevis for, at man ikke er alkoholiker. Eller at karakterafvigere og psykopater er sikret job som læge, bare fordi der ikke kræves en psykiater-udtalelse, før man bliver ansat. Det er lige vel demagogisk …

Jeg kan ikke umiddelbart se, at der er grund til at kræve en ren straffeattest for turnusansættelse. Bliver man virkelig en dårligere læge af for år tilbage at have kørt 120 km/t på motorvejen, hvor man kun må køre 110 km/t? Eller af at have fået sort håndværkerhjælp til et nyt køkken? Og opvej så dette imod, hvilket tab det er (både for den enkelte og for samfundet som helhed), at en person med fuld lægeuddannelse ikke kan virke som læge.

Jeg kan selvfølgelig godt se det rimelige i, at man i visse tilfælde (fx ved fastansættelse som pædiater eller retsmediciner) kræver kendskab til, om der optræder relevante domme på straffeattesten, men til turnus ser jeg ikke nogen grund til, at man skal begynde at mistænkeliggøre folk og kræve straffeattester hele tiden. Hvis folk går frit omkring må vi som udgangspunkt antage, at de er til at have med at gøre - var de psykopater eller uforbederlige forbrydere, ville de nok være lukket inde på passende steder.

/Rasmus

Man har adgang til personfølsommedata og i alm. praksis er man i besiddelse af oplysninger der kan misbruges.

Desuden er der vel en miniums grænse for hvad der kommer på ens straffeattest. Bøder gør f.eks. ikke, det er vel kun domme. Milde domme findes vist også kun på ens straffeattest i x antal år, således ikke for stedse…

Mig bekendt er der 2 typer straffeattest (ud over politiets fulde arkiv): Een hvor alt står (noget slettes igen efter en periode) og een hvor kun sædelighedsforbrydelser står. Sidst nævnte er specifikt udformet mhp fx arbejde med børn (pædagoger, fodboldtrænere og spejderledere…) hvor det ikke er relevant om personen fx lavet butikstyveri eller værtshusslagsmål. Jeg synes det ville være rimligt at tjekke denne i lægeerhvervet - ikke så hensigtsmæssigt at have en pædofil læge rendende rundt og udføre div explorationer… :0( Mens den førstnævnte fulde attest synes irrelevant, da de overtrædelser ikke vedrører forsvarlighed eller lægeegenskaber.
De uddannelsestilbud der inde på SIS med klinikophold inden for kriminalforsorgen kræver iøvrigt ren straffeattest (og vist nok også at man er hankøn!) - ved ikke om det er krav inden for retsmedicin?? Dette ville være fair nok hvis de gjorde ihvertfald!

Hej

Jeg har kun oplevet det en gang. Jeg har et job som extern vikar på psyk i Aalborg. Der kræver de adgang til straffeattest før ansættelse… Tror det gælder alle ansatte i Region Nordjylland.

At læger skal vise ren straffeattest er da en vanvttig ide. Kan forstå, man ikke bør være børnelæge, hvis man er børnemishandler, MEN er der virkelig folk derude der mener, at en lægestuderende der får en dom for vold (kan jo ske for alle, hvis man forsøger at forsvare en anden (læs Kæreste)) skal udelukkes i 5 -10 år fra at være læge???

Er en vanvittig ide. Hvor mange andre akademiske uddannelser kvæver tilsvarende.

PS: Vil lige understrege jeg ikke har en plettet straffeattest.

I tilfælde hvor du ansættes på afdelinger hvor behandlingen inkludere en daglig omgang/kontakt til børn, skal du give tilladelse til indhentning af en såkaldt børneattest.

Hvad angår almindelig straffeattest skal du ikke som det er nu, fremvise noget. Om det er en vanvittig ide kan jo diskuteres. Man har trods alt adgang til euforiserende stoffer, samt andet godt. I den forbindelse synes jeg da, det kunne være rimelig interresant med en dom for handel med eller besiddelse af euforiserende stoffer…