STEM: Venstre 'Brugerbetaling hos lægen' - hva' siger du?

Danskerne skal fremover betale en del af udgiften ved at opsøge sin praktiserende læge

Det vil Venstre arbejde for i de kommende år, hvis det står til det snævre flertal, der i dag stemte for, at det skal være muligt »at opkræve en vis brugerbetaling i praksissektoren«.

Kilde: http://politiken.dk/indland/article201680.ece

Jeg syntes det er en god idé. Hvis det koster et mindre beløb, f.eks 50-100 kr at gå til lægen, vil man nok undgå at der bliver bestilt tider, som ikke bruges, eller at folk går til lægen for at snakke, og ikke fordi man er syg, på den måde kan lægen bruge sin tid på det som er vigtigt, nemlig den syge. Nogen vil kalde det en lidt idealistisk og naiv tro, men jeg tror på at det kan lade sig gøre og i sidste ende vil give en bedre behandling hos den praktiserende læge, og hvem ved. måske en skattelættelse :slight_smile:

Jeg synes personligt det er en skidt ide, som i øvrigt må være i strid med regeringens skattestopspolitik.

En afgift for at besøge lægen/skadestuen vil alt andet lige være en ekstrabeskatning af samfundets svageste segment. Hvis man er socialt dårligt stillet, og dermed mere økonomisk presset end gennemsnittet, har man jo, som vi lærer en statistisk større sandsynlighed for at blive ramt af diverse livsstilssygdomme.

Det sagt så er jeg enig, at det ville være en god ting, hvis man kunne begrænse de læge-patientkontakter, der mest af alt bunder i ensomhed, uvidenhed eller hypkondri… Jeg tror bare ikke det her er måden. Der findes jo patientgrupper det er svært nok at få til lægen, når det ER nødvendigt…

vh

Michael

Jeg synes, den enkelte skal betale den fulde pris for at gå til lægen, medmindre vedkommende er forsikret, så denne forsikringsordning betaler.

Jeg mener forøvrigt ikke, at man kan kalde det skat, at man indfører brugerbetaling - det er nærmest det modsatte af skat.

Til Grinebider: Går du overhovedet ind for regeringens skattestopspolitik?

apopov

Til Apopov:

Nej, jeg går ikke ind for regeringens skattestopspolitik, men det tror jeg du havde gættet :lol:

Jeg mener bare, at når man melder ud med en skattestopspolitik må man stå ved den istedet for at gennemføre, hvad der i mine øjne er en ekstrabeskatning. Alt andet er vel hyklerisk?

vh

Michael

Der findes bedre måder at begrænse unødvendige lægebesøg - at indføre decideret brugerbetaling på læger har en tydelig social slagside.

Man kunne starte med at lade sygeplejerskerne tage ansvar og, konsekvent kyle folk hjem fra Skadestuerne, når de tropper op med åbentløst grundløse henvendelser. Det samme burde ske i almen praksis.

  • Mikkel

Enig med Mgybel i, at der må være andre og frem for alt bedre måder…

Man kan se på Skadestuen i Århus. De har fået markant færre besøg (har dog ikke lige tallene) efter de indførte telefonisk visitation. Det udelukker mange af dem, der åbenlyst kan vente til næste dag og egen læge…

Man kunne også se på alle de mange besøg hos egen læge som et udtryk for,at der er mangel på andre tilbud end lægen til de folk der kommer der meget med ting som ikke kan afhjælpes af lægen.

vh

Michael

Enig med Effeta
tror det er en god ide med et mindre beløb som fx 75 kr. Vil så lille et beløb virkelig give en social slagside? Der er vel også en social slagside hvis alt for mange optager lægernes tid unødigt, og dette medfører lægemangel i de tyndt befolkede områder.
men nok pisseirriterende at administrere for de almen praktiserende læger…

[quote=“Grinebider”:fy109257]Til Apopov:

Nej, jeg går ikke ind for regeringens skattestopspolitik, men det tror jeg du havde gættet :lol: [/quote]

Ja, det må jeg nok indrømme. Oftest er det jo modstanderne af skattestoppet, der er mest forhippede på at henvise til brud på det. Jeg forstår ikke hvorfor.

Hér har vi fat i noget meget relevant. Hvad er værst? Det kunne være interessant at se nogle tal med hensyn hertil.

apopov

75-100 kr er et relativt lille beløb, når man kun går til lægen 1-2 x om året og i øvrigt har en nogen lunde fornuftig økonomi. Det kan imidlertid løbe op i noget større summer for patienter med kroniske sygdomme, som nok i forvejen er økonomisk pressede.
Samtidig kan man forudse, at de svagest stillede i samfundet får diagnosticeret deres hypertension eller diabetes endnu senere, for de vil måske ikke bruge 100kr på at gå til lægen, når de ikke er “rigtigt syge”. Deres følgesygdomme kommer til at koste mange flere penge end man sikkert sparer ved brugerbetaling.

I mine øjne er det en rigtig skidt idé. Hellere indføre bedre visitation i skadestuer og almen praksis. Evt. sygeplejerskekonsultationer i almen praksis som kan tage de mere simple problemstillinger.

Hejsa. Jeg synes det er en dålig ide. Ville det ikke have den konsekvens at alle dem som måske har en begrundet tvivl om deres egen sundhed, fx ved opdagelse af knuder på kroppen, lader være med at opsøge en læge netop fordi det koster penge, og venter til det er for sent?

Brugerbetaling for medicinske ydelser er en ganske interessant tanke og bestemt en debat værd. Efter min bedste overbevisning vil det da være yderst rimeligt, at de, der benytter systemet mest, også betaler mest. Det giver i min verden ingen mening, at andre skal betale for det. Systemet med brugerbetaling (eller en mindre afgift som delvis betaling) benyttes jo i andre lande som eksempelvis Norge.

Der kan jo tages visse hensyn til kronikere, således at disse fritages for betalingen. Man kunne også gøre noget i stil med tilskud til lægemidler, hvor et eller andet loft sættes op, således at alle eksempelvis skal betale for de første 4 besøg.

Jeg kan slet ikke se noget større problem i det, heller ikke hvad angår de dårligst stillede. Det er rent nonsens at påstå, at de ikke vil have råd til at betale lidt for de ydelser, som her omtales.

Det handler jo så nok mest om menneskesyn og politisk ståsted, når man tager stilling til sådan en sag. Man bør holde sig målet med en sådan ordning for øje, og hvis det eventuelt kunne medvirke til en nedsættelse af de vanvittige indkomstskatter, vi har her i landet, vil jeg til enhver tid være for. I modsat fald er det inderligt ligegyldigt.

Jeg synes også det er fint med denne debat. Normalt har jeg ikke noget mod brugerbetaling, da det ofte begrænser overforbrug. Det er selvfølgelig også det, man vil prøve at opnå med at indføre brugerbetaling på lægekonsultationer. Men jeg må nok sige, at jeg er imod brugerbetaling her. Folk som bliver syge generelt, har ikke selv valgt det, og jeg synes at en af Danmarks bedste sider, at vi har gratis lægehjælp. Jeg ved godt at de 75 kr. ikke er alverdens, men alligevel…
Jeg tror de 75 kr., i visse tilfælde kan få syge mennesker til at lade være med at gå til lægen. Her er det specielt de ældre mennesker, som jeg tænker på. Mange af dem har hele livet lært, at penge ikke hænger på træerne, og man derfor skal spare, hvor man kan…

liberal tankegang!!

75 kr. er mange penge, hvis man har en sygdom, som kræver mange tjek ergo går det ud over dem som har det hårdest endnu engang.

Hvis man gerne vil have kontrol over dem, som ikke dukker op til en aftalt konsultation, kan man så sende et rykkerbeløb, for udeblivelse.

kan simpelthen ikke forstå hvorfor, man kan se det som en skattelettelse, da pengene sikkert forsvinder ned i et hul, uden kontakt til os borgere, eller måske til en studietur for Anders Fogh for at kigge på andre lande, unden noget indhold… argh

lad det blive som det er!!!

Man kunne godt efter min mening indføre gebyrer for besøg hos vagtlægen. Der er rigtigt mange der udskyder lægebesøget i dagtimerne til når de har fri fra jobbet, og så istedet tager til vagt lægen, tit med bagateller som egentlig ikke behøvede en akut behandling.

Men at tage penge for et lægebesøg er et stort tilbageskridt for velfærdssamfundet, og endnu et skridt mod at de svageste bliver frarøvet deres penge, så de rige kan få en skattelettelse.

Man kunne jo indføre at de ptt. med de mange tjek ikke skal betale for hver gang. I stedet betales der hver gang man kommer til lægen med noget nyt? ellers er det jo rigtigt - at det vil ramme de ptt. med kroniske sygdomme og mange kontroller helt urimeligt økonomisk

Jeg ville forslå et hvis man selv laver en aftale, koster det penge.
Men hvis man er indkaldt/til kontrol er det gratis, med mindre at man udebliver fra aftalen, uden at melde rettidigt afbud.
Dette skulle også gælde for aftaler på sygehuset…det ville spare mange penge pga spildt tid…

mvh
svend

Det skulle bare koste kassen (500kr) at udeblive uden afbud fra speciallæge ambulatorier på sygehusene. Øj hvor er der meget spildtid der.

[quote=“apopov”:26597omz][quote=“Grinebider”:26597omz]Til Apopov:

Hér har vi fat i noget meget relevant. Hvad er værst? Det kunne være interessant at se nogle tal med hensyn hertil.

apopov[/quote][/quote]

Fra velfærdskommisionen
http://www.velfaerd.dk/fileadmin/templa … tel_15.pdf

“En anden ulempe består i, at befolkningens sundhedstilstand kan risikere
at blive ringere, hvis brugerbetalingen får folk til at fravælge egentlig behandling. Dette problem kan være særligt stort for visse grupper med
mange kontakter til sundhedsvæsenet, for eksempel patienter med kroniske sygdomme. Ifølge Pedersen (1995) påviser de foreliggende undersøgelser af dette spørgsmål ikke hverken udsættelseseffekter eller negative virkninger på sundhedsstatus af indførelse af brugerbetaling i begrænset omfang. Konkret viden om brugerbetalingens effekt på sundhedstilstanden er i dansk sammenhæng begrænset, og derfor bør indførelse af brugerbetaling følges op med analyser heraf.”

Grinebidder og mgybel: Lad os for det første slå fast, at “regeringen” ikke har valgt noget - Venstre, derimod, har valgt at indføre en paragraf om brugerbetaling i Deres principprogram. Længere er den ikke. Meget morsomt snakker I alligevel om “social slagside” og en kuriøs modstrid med skattestoppet. Hvorledes?

Intentionen er jo netop, at tilskuddet - der aldrig bliver til noget, desværre - til tandlægebesøg skal øges, mens det skal nedsættes for lægebesøg (førende til moderat brugerbetaling - hmrpff!) - det ville I vide, hvis I undlod at tage HTS’ tågesnak for god tale.

Det er velkendt, at man ofte tager lidt for meget af en gode, hvis det er helt gratis - således kan man forvente, at der er et overforbrug af familielægen. Forsøg i Norge og Sverige har vist, at moderat brugerbetaling medfører færre lægebesøg.

Hvad er problemet? Om jeg begriber, at påstande, der så åbenlyst er i modstrid med sandheden (jf. de seneste ugers triumferende grædekoner), så ofte slynges ud af politikere og medier for derefter uden bare antydning af kritisk tænkning at gribes af befolkningen.