Stopprøver (AU)

Hej alle!

Selv om risikoen for at blive henvist til en studievejledning er stor, poster jeg nu alligevel mit spørgsmål. Jeg har prøvet at bruge søgefunktionen, men der popper ikke rigtigt nogle brugbare tråde op, derfor:

Jeg satser på at starte på medicin på AU til september, men efter at have læst Studiehåndbogen, er der noget, jeg ikke fatter. Efter 1. år ser det ud til, at man skal bestå begge eksamener, ellers er det bye bye… Fair nok, så skal man måske heller ikke være læge.

Det samme ser dog ud til at være tilfældet på 2. år - og igen på 3., hvilket jeg synes er ret vildt… Jeg mener, så har man trods alt brugt 3 år på studiet og har måske en dårlig dag til eksamen.

Har jeg forstået det rigtigt? Er der virkelig stopprøver efter de tre første år? Men man har vel stadig muligheden for at gå til reeksamen, eller???

God sommer derude!

Prøverne i anatomi og histologi efter 2. semester kaldes samlet for første årsprøve. Dette betyder at du automatisk bliver tilmeldt eksamen efter 2. semester og skal gå op til begge prøver.
Består du ikke een eller begge prøverne har du du mulighed for at tage prøven igen. For alle prøver på universiteter gælder, at man har 3 forsøg. Dumper du den samme eksamen 3 gange står du til at blive udskrevet af studiet, men man har dog mulighed for at søge dispensation ved studienævnet om man kommer i sådan en situation.
Endvidere gælder der den regel ved første årsprøve, at begge prøverne skal beståes senest to år efter du er startet på studiet.

Generelt er medicinstudiet meget rigidt i forhold til andre universitetsstudier. Det er kun muligt at tage fagene i den rækkefølge studieordningen dikterer. Men kan således ikke fortsætte på et følgende semester medmindre alle prøver på de foregående semestre er bestået.
Dumper man således f.eks. første årsprøve er det ikke muligt at følge fag fra 3. semester mens man læser til reeksamen.

blot lige en lille bemærkning.

Hvor det førhen var alm. at få lov til 4. gangs forsøg, så ved jeg at såvel SDU som KU har ændret kurs, således der skal tungtvejende grunde til udløse et 4. gangs forsøg. Jeg ved ikke hvordan det forholder sig i AU