Strejkende læger?

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyh … a-arbejde/

[quote=“Lasse”:2watpynf]Strejkende læger?

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/nyh … a-arbejde/[/quote]
Resultat: 40 pct. mere løn.

Endnu en god grund til vi endelig ikke skulle forsøge os med arbejdsnedlæggelse…

Det er rigtigt at arrestlægerne har fået betydeligt bedre løn efter at hve strejket i et år!!! Det er nok lettere at strejke i så lang tid hvis man strejker fra et deltidsjob, end hvis man strejker fra sit hovedjob!

Jeg kan heller ikke finde artiklen i linket, men det ser jo sådan ud. jeg fandt dette link: http://dagensmedicin.dk/nyheder/2007/05 … /index.xml

Det kan du have ret i. Men det kan vel ikke være ensbetydende med at det kun er der man kan strejkke :slight_smile:

Læger i DK må vist ikke strejke ifølge overenskomsten. Det nævnte Mette Worsoe i hvert fald til mødet i Århus om 4-årsreglen.

Nu siger Mette Worsøe vel mest hvad der passer i hendes kram, og ikke nødvendigvis, hvad der er rigtigt…

Uden iøvrigt at have gennemlæst hele overenskomsten, så mener jeg da ikke umiddelbart, at der står noget om manglende ret til at konflikte…

  • Mikkel

Ja det er nok ikke verdens mest pålidelige kilde til uvildig information :slight_smile:

Hvad angår læger og andet sundheds personel er der vist noget med at akutberedskabet altid skal opretholdes, men detter jo ikke ensbetydende med at man ikke kan strejkke - hvis et sygehus kun kører med akutberedskab i et par dage tror jeg man få skrabet en ordenlig bunke patienter sammen. Men jeg vil nu ikke stå for skarp på det, da jeg heller ikke har gennemlæst hele overenskomsten.

PS. så husker jeg et sted i mit lille stille sind at man også kan lave ulovlige(ikke overenskomst aftalete) strejkker hvis man virkeligt føler sig uretfærdigt behandlet.

Vi kan lovligt konflikte i det tilfælde at der ikke nåes enighed mellem parterne ved overenskomstforhandlingerne. Der er dog en masse formalia der skal opretholdes, fx kommer forligsmanden på banen inden der evt når så vidt. Her er det fagforeningen som organiserer strejken og udbetaler godtgørelse til medlemmerne (fra strejkekassen).

Omvendt er der ulovlige arbejdsnedlæggelser. Gør man det bliver de strejkende ofte idømt bod efterfølgende, men derfor kan der i særlige situationer være god fornuft i at gøre det alligevel (men det foregår i sagens natur udenom fagforeningen).

[quote]Nu siger Mette Worsøe vel mest hvad der passer i hendes kram, og ikke nødvendigvis, hvad der er rigtigt…

Uden iøvrigt at have gennemlæst hele overenskomsten, så mener jeg da ikke umiddelbart, at der står noget om manglende ret til at konflikte…
[/quote]

Når det drejer sig om at bryde regler, burde man måske andet end “at mene”.

Nu var det dig, der var så dygtig at angive informationen som mindst andenhånds, hvorimod jeg gjorde mig den ulejlihged at se efter i primærkilden - nemlig overenskomstens tekst. Hvis det er så vigtigt for dig, at det ikke er godt nok, så let måsen og kig selv efter.

Alternativt kan du jo ringe og spørge vores allesammens yndlingfagforening - Lægeforeningen, et eller andet kan de vel bruges til…

  • Mikkel

Lægeforeningens etiske regler:

§ 20. Deltagelse i kollektive arbejdskonflikter

En læge, der deltager i en kollektiv arbejdskonflikt, er fortsat bundet af sine etiske forpligtelser.

Jeg giver mig!!! Det er ikke ulovligt.

Det hele munder ud i etik… Derfor vil jeg nu henvise til lægeløftet mgybel.

Det behøver jeg vel ikke at citere for dig, selvom der nu er længe til du skal skrive under på dette

Hvis vi snakker etik, så er der ingen på denne jord, der burde strejke, for der er altid nogle uskyldige der bliver ramt. Du glemmer blot, at det ikke altid er bedst for patienterne på lang sigt, at vi evig og altid finder os i alting…

Iøvrigt, så er det smukt,at man etisk set altid ønsker at sætte patienten foran alt andet inkl. sig selv - jeg tror blot ikke på det længere! Men hvis du mener det, så fair nok… det bliver bare ikke mig, der tonser rundt og spiller slave 80 timer om ugen for griske sygehusejere, sure sygeplejersker og urimelige patienter - for mig bliver lægegerningen et job, ligesom mit arbejde er nu.

  • Mikkel

PS. Iøvrigt er jeg snart rimelig træt af, at nogle færdige læger har det med at mene, at de har patent på at have ret i diskussioner med studerende - ta’ jer dog sammen og acceptér, at studerende kan have relevante meninger, også om hvordan det er at være læge - der er trods alt mange af os, der har prøvet at arbejde på hospital og som har en mening om, hvordan vi gerne vil have vores arbejde, når vi bliver færdige.

Mikkel:
Fint for mig, at du kommer af med din galde, men dit PS kan nok næppe rettes mod Jeong: Et lille kig i hans profil afslører at han er 22 år og på 6. semester :slight_smile:
Så ingen gammel, bitter, færdiguddannet læge :wink:

Fair nok, min fejl… :slight_smile: Kritikken står dog ved magt, men er tydeligvis ikke aktuelt i denne forbindelse - jeg undskylder.

Men, i så fald vil jeg sige, at jeg tror, at Jeong bliver noget desillusioneret, når han kommer ud i den virkelige verden, det er hvad man hører fra ufatteligt mange jvf. debatten om yngre lægers forhold.

Jeg ved ikke hvor meget erfaring han har - ikke nødvendigvis hverken mere eller mindre end mig, men jeg hører dagligt om hvor vanskeligt (umuligt) det er at gøre de etisk korrekte ting som (ung) læge, såfremt man skal hænge sammen som person, som familliemenneske, ven osv. - jeg tror ikke på, at det kan lade sig gøre, at tjene patienten i et og alt - og samtidig passe ind i Systemet eller i et rigtigt liv.

  • Mikkel

Det er lovligt at strejke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, dvs. hver 3. år, hvis man ikke kan nå til enighed om en ny overenskomst. Det er det Falck-redderne gør for tiden. I det tilfælde skal man bare sørge for at der er et akutberedskab, men det kan overlægerne vel stå for! Mange af dem tjenestemandsansatte og må ikke strejke, og det er vel ikke uetisk at bede dem om at passe forvagten (selvom de nok vil synes det!)! I forbindelse med lovlige strejker kan man få “strejkeløn” svarende til dagpenge, udbetalt af vores konfliktformue.

I ulovlige strejker (som hjemmeplejen laver for tiden) må man ikke få løn fra fagforeningen (faktisk må fagforeningen ikke støtte på nogen måde), og vil I mange tilfælde få pålagt en bod. Fx skal plejepersonalet i Holstebro betale 40 kr. pr time til deres arbejdsgivere.

Det det gælder om for os er at koble os på de krav som sosuerne stiller, for de vil helt sikkert strejke til næste år, når der er overenskomstforhandlinger, og så vil vi have det samme!

Kan man mon stille en ophævelse af fire-årsreglen som overenskomstkrav? hvad med en ny turnusordning?

  • Mikkel

En overenskomst er jo en aftale mellem arbejdstager og arbejdsgiver - så rent principielt så kan man vel stille alle de krav til begge parter man ønsker. Hvis det er arbejdsgiveren som står for viderudannelse(læs speciallægeuddannelsen) så kan man vel godt pålægge dem nogle ting, som fx. at de ikke må gøre brug af 4-årsreglen.

Leksikonnet siger i hvert fald med opslag på overenskomst bla.: “…Endelig er indeholdt retten til at vælge tillidsrepræsentant (ved mindst seks ansatte) samt retten til efteruddannelse og uddannelsesplanlægning, udvidede opsigelsesregler, arbejdsmarkedspension og løn under barsel m.m. …” Det lugter da lidt af det :slight_smile:

Den lægelige videreuddannelses er ikke et overenskomstspørgsmål! Det er Sundhedstyrelsen der bestemmer hvilke krav der stilles til at opnå hhv autorisation til selvstændigt virke og som speciallæge.

Vores videreuddannelsessystem er anderledes end i andre brancher, fordi vi har en statslig myndighed der stiller formelle krav til videreuddannelsen. Derfor kan vi ikke stille krav om turnus og speciallægeuddannelsen ved overenskomstforhandlingerne.