Studieskift til medicin (igen)

Hjernen:

Uden at skulle gøre mig alt for klog på forholdene vedr. medicinstudiet og eksempelvis karriere i medicinalindustrien, kan man vel dårligt komme uden om, at en kandidatgrad i medicin og turnus m.v. giver et klinisk kompetenceområde, som fx en biomediciner ikke har.

Det er med næsten vemod, at jeg læser dine indlæg, for selvom jeg ikke helt vil kalde dem “sandhed”, rokker de alligevel ved mine opfattelser af medicinstudiet, som det “perfekte studium”. For en ekstremt kort bemærkning var jeg tilknyttet en vis Dr.med.proff.Ph.D i immunologi i forbindelse med et forskningsprojekt for gymnasieelever - mon ikke hans arbejde er intellektuelt krævende og stimulerende? Jeg spørger ikke helt retorisk…

Hvad med forudgående kvalificering så som Ph.D., u-landsarbejde, forskningsår m.v.? Er man som speciallæge ikke konstant tvunget til at deltage i konferencer og hele tiden holde sig ajour med udviklingen? Alt efter ønske, kan man vel blive så stimuleret, som man ønsker - fx ved at kombinere forskning med klinisk arbejde. Eller hvad?’

Passer det?! Hvor har du denne information fra?

Selvfølgelig kan man blive stimuleret via virke som læge, phd m.m. , men ens stimulationopnåelseniveau vil jo være præget af, at man netop ikke er vant til at gå i dybden og derfor ikke er skolet i noget sådant,hvorfor man vil føle sig stimuleret på et niveau man for længst var forbi såfremt man havde læst naturvidenskab fx. Det er jo heller ikke tilfældigt , at den gennemsnitlige iq for medicinere ligger betydeligt lavere end for dem , der eksempelvis læser fysik jvf statistik jeg tidligere har set henvisning til på mensas hjemmeside.

Det er kedeligt at høre at du synes så dårligt om studiet, hvorfor læser du så bare ikke højenergi fysik, ligger lige ved siden af RH?

og det er jo også velkendt at iq er en god måde at måle intelligens på - hvorfor flere i Mensa jo er postbude, frisører mm. hvor den intellektuelle udfordring jo er ganske stor…

til murwald: du skriver sarkastisk at måling af iq er en god måde at måle intelligens på–ikke forstået 8) Man kommer nok ikke uden om iq ,når man måler intelligens :stuck_out_tongue: . Faktisk har du ret i det du siger selvom det var sarkastisk , da man egentlig bør måle g faktoren som korrelerer med iq( set som biologisk råmateriale) målt neurologisk.!!!

et eller andet sted, er det sørgeligt at der er folk, med en forening som mener at de er klogere end alle andre.

Jeg mener nu at intelligens, et er man bruger det man har fornuftigt, og bidrager positivt til samfundet.

Det er dovenkab, eller hovmod at folk fra mensa ikke er i stand til at bruge deres iq til løse nogle af samfundets problemer.

Nok sagt om det, “hjernen” hvorfor skifter du ikke studie når du ikke har noget godt at sige om det/nogle gode oplevelser med studiet?

hjernen:
Hmm, til at være primært interesseret i hjerneforskning, neurofysiologi, psykologi og neuropsykologi (som jeg har forstået du er) synes jeg du udviser en mærkelig holdning til begrebet intelligens.

At en naturvidenskablig studerende scorer højere på en almindelig iq-test end en medicinstuderende er ingen overaskelse, da disse tests almindeligvis for en stor del består af opgaver der kræver en vis matematisk træning, noget vi ikke får ret meget af her på studiet. At det skulle sige noget om den relative intelligens er dog noget vrøvl.

Før man kan måle intelligens bør man kunne definere hvad intelligens overhovedet er, noget psykologer stadigvæk er bragende uenige om.
Dr. Gardners opdeling i 8 intelligenser er da en start, men ingen iq test jeg nogensinde har taget har testet mere end tre, måske fire af disse intelligenser, som er:
Lingvistisk
Logisk-matematisk
Spatial
Kropslig/motorisk
Musikal
Interpersonlig
Intrapersonlig
Naturalistisk

Da du har læst psykologi synes jeg som sagt det er mærkeligt at du har et syn på intelligens som du her udviser.

De fleste af disse intelligenstyper får man brug for som læge, så der skulle da være noget at tage fat på.

At medicinstudiet i sig selv ikke altid er intellektuelt stimulerende vil jeg give dig ret i, især den første del på gammel studieordning var stort set kun udenatslære, og relativt lidt der krævede forståelse. Det skulle være blevet bedre, uden at jeg kan udtale mig for sikkert om det. Men det er da den kliniske delen som er den spændende, det er der man bliver udfordret!
Personlig synes jeg det er fantastisk at man kan have et job som kombinerer både analytisk tankegang, forståelse for den menneskelige fysiologi og biokemi, patologi etc., visuel/spatiel forståelse af billeddiagnostik, samt praktisk kundskab, samtidig med at man har mulighed for at arbejde både sammen med mennesker og med mennesker. Hvis du ikke synes det er intellektuelt stimulerende og udfordrende, så har vi nok forskelligt syn på hvad der udgør dette.

Og lige til sidst:

Hvem i al verden har fortalt dig det sludder? Jeg har altid hørt (og det er det der får de fleste af os igennem de tørre første år) at der kommer mindre teori efterhånden som man kommer længer, og mere anvendelse af den teori man har lært. Dette er da også det indtryk jeg har fået selv (jeg er nu på 12. semester).

Mvh.

Sveinar

Lige en tilføjelse vedr. IQ, lidt trivia:
James Watson, som opdagede DNA havde en IQ på 115. Edison var nærmest ude af stand til at forstå matematik.

Sveinar

Jeg kan ikke andet end tilslutte mig sveinars indlæg. Grunden til at jeg, og sikkert mange andre, ikke ville svare på hjernens indlæg har simpelthen været…, ja indlægget, altså hjernens indlæg.
Anså det mest for at være et forsøg på en provokation der skulle få os alle op at stolene.

Til niemann: Tag de andre indlæg her på siden som et relevant bud på hvad med-studiet handler om. Der er en stor del kedelig udenadslære som bare skal kunnes på fase 1 (det er nu blevet bedre på den nye studieordning). Men man lære at sortere i det, og en del af det skal man faktisk bruge til noget. Hvad man så derefter vælger at gøre, f.eks et skift til hum. biologi efter fase 1. (det der skal hedde med. bachelor), finder sig en forsker stilling efter færdiggjort kandidat, eller at vælge at arbejde som læge er ens eget valg. Og jeg skulle vælge at tro at enhver kan få sin lyst styret. At “hjernen” ikke har kunnet findet intellektuel stimulation, heller ikke i form af forsknings projekter kan jeg kun stille mig uforstående overfor. Var der ikke nogen der sagde at “intelligente mennesker keder sig aldrig…”
Der er masser af muligheder det kræver bare noget aktivt arbejde…

til hjernen:

Jeg må indrømme at jeg stadig tror dit indlæg primært er en provokation. Men hvis du virkelig er i den ulykkelige situation at du ikke får nok intellektuel udfordring og har overskud til ekstra arbejde ved siden af dit studie… så synes jeg da at du skulle prøve at gøre noget aktivt opsøgende arbejde for at finde en vejleder du synes kan leve op til dine forventninger. Du skal jo selvfølgelig også bare lige leve op din vejleders.
Alternativt så søg over på hum. biologi. Det er jo en målrettet forsker uddannelse og det virker som om det er det der gør det for dig…

  1. sem studerende og underviser på 2. sem.

Haha, janteloven lever i bedste velgående blandt medicinstuderende, kan jeg se. Det tyder på, at hjernen har fat i noget.

Det indtryk hjernen præsenterer er egentlig i god overenstemmelse med mit eget, men det afskrækker mig nu ikke. Min store interesse er medicin og den er kun blevet større efter jeg haft bl.a. medicinsk fysik, MR-billeddannelse, besøgt Onkologisk Afdeling m.v. Min interesse er overvejende teoretisk men hospitalsmiljøet tiltaler mig og jeg vil gerne forske med udgangspunkt i et større hospital. Om jeg så skal være læge, biomediciner eller hospitalsfysiker overvejer jeg stadig.

Intellektuelt og konceptuelt er medicinstudiet langt under de fleste naturvidenskabelige studier, ingen tvivl om det. Jeg tror dog stadig, at de medicinstuderende som ønsker en videnskabelig karriere har muligheder, men det lader til at de fleste af jer ikke vægter det videnskabelige aspekt særlig højt. Det er der ikke noget galt i, men hvis lægevidenskaben skal bevare sin høje status skal der vel også nogle “teoretikere” til, altså mennesker som arbejder i grænsefeltet mellem medicin, kemi og fysik.

Til Steinar: min mening, at medicinstudiet og det , at det ikk er folk med den skarpeste pen penalhuset , der vælger medicin bekræftes virkelig godt af dig, da du egentlig via dit indlæg giver et gdt eksempel på ,hvordan man trods en akademisk uddannelse kan være så naiv , at tro på,at raven,wais,sts -tast -test m.m skulle have udslag , som er afhængig af ,hvorvidt man i træning med matematisk tankegang.Man kan gennemsnitligt forbedre sin score med 6-8% ved lang tids løsning af opgaver af den art , der netp er uafhængig af erfaring med matematik og logik.Altså kan en humanist ligeså vel som en stringent matematiker opnå bedre score gennem træning i specifik opgaveløsning.
Nok om det .NU til min forargelse:Gardners i øvrigt ikke 8 intelligenmser ,men whatever :frowning: er blandt intelligensforskere ligeså til grin som,at folk tror , at psykologstudiet handler om Freud. INtet med streg under intet af ,hvad Gardner skriver kan empirisk underbygges og selv de mest bløde humanistisk orienterede udviklingspsykologer(som er dem , der oftest beskæftiger sig med g-faktor = iq) er enige i , at det toms snak ,som er blevet populært ,fordi det er henvendt til den brede befolkning således, at hvis man har et negroidt barn, der ikke kan finde ud af hvor mange kanter , der er i en trekant,så udlignes det af, at han kan løbe hurtigt eller er god til ryt 8) men på en sambatromme :stuck_out_tongue: Gardners teori er forlængst blevet afkræftet på samtlige intelligenskogresser( for nærmere info kontakt Peter Hartmann på psykologisk institut på au,hvis man ikke tør kontakte den kontroversielle Helmuth Nyborg!!!
Slutteligt --nej mine indlæg er ikke ment som provokation,men det er påfaldende ,at medicinere er så hjernevaskede, at de tror , at man provokerer,hvis man som en fra egne rækker stiller spørgsmålstegn ved om medicin er et hardcore svært fag, når det objektivt er indlysende , at niveauet er lavt ,hvis man bare ved lidt om videnskab geerelt og ikke opfatter sig selv som en afgud ,fordi man har brugt mange timer på at memorere uden at være refleksiv.Alt godt :shock: --Kjartan —ja jantelov er nok det mest rammende ord :up:

Hvordan kan du udtale dig om det?

Hvis du tror på “hjernen” kan jeg ikke gøre andet end at ryste på hovedet.

@ hjernen:

Det kan da godt være at du er den sprødeste kniv i penalhuset men du staver som en gorilla på dope og tegnsætter som en hyperaktiv gnu i brunst.

Erm, gundestrup, det er vist en kendsgerning, ked af at briste din illusion, men I er altså ikke verdens skarpeste videnskabsfolk (kender flere medicinstuderende og har haft et par kurser sammen med nogle, naturvidenskabelige analfabeter er de mange af dem).

Thp: Ikke for at svare for “hjernen”, men det var da en ualmindelig intetsigende kommentar. Forstår du ikke hvad han skriver eller kan du, ligesom gundestrup og co. bare ikke håndtere kritik af dit studium? Tag jer nu sammen.

Hjernen:
Du har en pointe ang. tests, men at de tests man ser i populær cirkulation, bl.a. via Mensa skulle være uden bias har jeg svært ved at tro. De bedste tests bruges altså ikke af Mensa, og de bruges heller ikke til at sammenligne medicinstuderende med andre grupper. Til det kræves der for meget af den der tester, der oftest skal være særlig uddannet til at udføre tests.

Jeg er basalt set ligeglad om Gardner er modbevist eller ej, det var forsåvidt kun et navn jeg googlet på et øjeblik, du misset på eklatant vis pointen i mit indlæg, hvilket var at man ikke har nogen entydig definition af intelligens. Om du har en tror jeg at ikke kun jeg, men store deler af psykologstanden ville kigge interesseret med.

Kan ikke helt se hvordan det vi der modsiger dig har noget med janteloven at gøre, det er da dig der står og siger at vi er dumme…

Jeg siger det gerne igen; er du ude efter et studie hvor du kommer i dybden med naturvidenskablig teori er medicin formentlig det forkerte valg. Det naturvidenskablige indhold på medicinstudiet er begrænset til en relativt overfladisk viden om de humanbiologiske emner, men tilgengæld skal man kunne lidt om det hele. Og det er rigtig at man ikke opfordres til at reflektere særlig meget på disse områder.

Det jeg reagerer på er når du tager spranget derfra til at sige at man dermed ikke er intellektuelt udfordret på medicinstudiet. Det kan være at det, der definerer intellekt for dig har noget med hvor meget man kan gå i dybden og reflektere over specifikke naturvidenskablige problemstillinger.
Det synes jeg er en ret snæver synsvinkel. Udførelsen af lægegerningen er i højeste grad intellektuelt stimulerende på mange andre måder end lige den stringente naturvidenskablige. Og jeg undrer mig stadig over hvordan du er kommet til at tro medicinstudiet skulle være det mest teoretisk udfordrende studie? Hvem i al verden har bildt dig det ind? Vi skal primært ud og virke som læger, kun få af os ender op i et laboratorium, og det reflekteres selvfølgelig i studieplanen.

Så, for at tage det igen:
Det jeg og andre reagerer på er sådan set ikke at du siger medicinstuderende ikke er de bedste videnskabsfolk eller teoretikere, for det er vi ikke.

Det vi reagerer på er at du samtidig afviser medicinstudiet som værende et dårlig studie, fordi det ikke opfylder dine, noget søgte, krav om intellektuel udfordring.
Om du ikke kan finde noget intellektuelt stimulerende ved medicinstudiet så tyder det på at dine interesser ligger et andet sted, ikke at der mangler noget på studiet.

Og jeg vil støtte Thp i at det kan da godt være du er usandsynligt intelligent, men stavekontrol er dog åbenbart udenfor din rækkevidde…

@kjartan

For det første, så er det faktisk en smule svært at fatte hvad han skriver, med den tegnsætning og for det andet, det er nok (i hverfald for mig) snarere det noget ironiske i en anonym poster der sviner en større populations intelligens til, men som skriver indlæg der ser ud som hans, der får mig til at reagere på det.

Som sagt, det tror jeg du har fuldstændig ret i, selv om ligefrem naturvidenskabelig analfabeter måske er meget sagt. Men at være skarp til naturvidenskab er altså ikke det samme som at være intelligent, og det at ikke være skarp til naturvidenskab er heller ikke det samme som at være uintelligent. Er det så svært at forstå?

Sveinar

Har lige genlæst de seneste indlæg, og har et par tilføjelser:
kjartan:

Jeg vil gerne sende den udfordring til dig også, hvad har nogen af os sagt der er i tråd med janteloven?

Dette begrunder du med:

Jeg vil igen spørge; hvad har dette med intellekt at gøre, eller rettere sagt, mangel på samme?
Ja, medicinstuderende er ikke de skarpeste videnskabsfolk, hvilket heller ikke er meningen, men siden hvornår blev naturvidenskabelige evner ensbetydende med intelligens og intellekt?

hjernen:

Fint lille personligt angreb her. Er du trængt for argumenter? Det mister dog noget af sin effekt når det ser ud som om det er skrevet af en 7-åring, og du end ikke har formået at stave mit navn rigtig, men det er nu så. Jeg ved ikke om du er dyslektisk eller ej, men selv dyslektikere kan opnå lang bedre resultater i skriftligt sprog end du presterer her, ved hjælp af simple værktøjer som stavekontrol.
Det kan godt være jeg tog fejl i min påstand, men jeg synes ligeledes at du udviser ret stor naivitet i din tiltro til IQ tests, der altid vil være ret upræcise når de måler IQ over en vis størrelse. Og du har end ikke kunne vise til konkrete undersøgelser der støtter dine påstande, som derfor forbliver netop det, påstande.

Sveinar

Når vi nu skal til at snakke stavning ,semiotik,semantik og grammatik vil jeg da blot påpege , at jeg ikke bruger staveprogram, da jeg kan stave alt, men ikke retter eller gennemlæser for evt . slåfejl. Folk , der bruger stavekontrol har formentlig en viden om , at de ikke kan stave siden de bruger det.Jeg vil nu , hvor debatten kører på lavt niveau og på personligt plan , da gerne høre lidt mere om stavefejl , som ikke er direkte tastefejl eller kommateringsfejl, der ligger udover , at melemrummet mellem komma og næste ord ikke er up to date. Af de mindre saglige måske lidt sørgelige indlæg hører de sidte specielt , når man ser et ord som præstere stavet med e fra en af kritikerne, da disse ligger langt fra hinanden på tastaturet.Nå, men jeg synes det her begynder at blive sjovt, da jeg lige fik min kæreste som er phd-studerende i filosofi med sprogfilosofi sm ingrediens grundet hendes sidefag ,der er nordisk.Hendes kommentar var , at der her på siden er præsteret argumentation og sproglig evne som det forventes af personer, der går i 1.g :frowning: .på 8 tals niveau.Men det understøtter jo også , at man ikke bare er på lavt niveau naturvidensabeligt set , men også retorisk og sprogligt.Angående test ved mensa skal det tilføjes , at det er en psykolog som retter testopgaver og raven , som er aktuel er en international anerkendt test. Kom nu væk fra jeres mindreværdskomplekser.TRor at mange af jer vile kunne få medlidenhedsterapi af en psykologistuderende ,hvis det kom frem ,hvor nemt det er , at få mennesker der burde ordineres 40 mg antiDUM medicin til at miste deres identitet, der tilsyneladende ligger er anset som værende prestigefag.Hvis der fremover ønskes respns vil det være et godt råd lige at sætte sig ind i de ting , der tales om og feje for egen dør ,hvis indlæggene ikke skal blive forstået som værende skrevet af seminarie elever 8)

til thp:Når du skriver ,hvad du gør , så husk altid komma før MEN og til Sveinar som sagt præstere og ikke prestere og ydermere er jeg ked af at skulle tilføje at man på dansk ikke kan være trængt for argumenter .Et lille råd:hold jer til ortopædkirurgi eller tilsvarende praktiske områder eller kom med lidt argumentation og ikke bare sure opstød grundet fornærmelse.I minder lidt om min lillebror på 16 :zzz:

Gundestrup–dig havde jeg næsten glemt , da det du siger må være en spøg. Lidt ligesom at sige ;jeg vil altså ikke høre på at , der eksisterer malignt lymfom for det synes jeg ikke der gør—som Kjartan siger:tag jer sammen ,hvis der skal lyttes til jer. Kan I ikke selv se det sjove i , at I uafbrudt bekræfter alt , hvad jeg siger om , at medicinere ikke er så kvikke.Det her er ved at blive dagens sjove indslag.Stopper hermed denne debat indtil , der kommer noget substans i indlæggene og ikke bare meningstilkendegivelser(langt ord–er I med) :stuck_out_tongue:

Meningstilkendegivelser er da forsåvidt det eneste du har bidraget med i denne debat, lige fra dit første indlæg. Må jeg også minde dig om at det var dig, der bragte debatten ned på et personlig niveau med et angreb på min intelligens.
Jeg synes også det er sørgeligt at du ignorerer samtlige af de relevante punkter jeg kommer med, og at du ikke har kommet med en eneste dokumenteret påstand på noget tidspunkt. Om denne debat kører på et lavt niveau er det sandelig dig der bringer den derned, ligemeget hvad din kæreste siger.

Og til din information, jeg er norsk, så enkelte ord, især dem der involverer æ og e, kommer jeg til at fejlstave. Det ændrer ikke på det faktum at før man sviner nogen til for at være uintelligent i det mindste bør læse en smule korrektur på sine indlæg.

Om du ikke kan svare på nogen af de direkte spørgsmål jeg har stillet skal du da være velkommen til at trække dig tilbage, bevares.

Sveinar