Studieskift til medicin (igen)

Goddag!

Der har vist været flere indlæg omhandlende det her, men nu kommer der et mere! Jeg læser pt. fysik på 2. år på AU, men overvejer kraftigt et studieskift til medicin efter endt bachelor (jeg er 20 år, så det er ikke helt håbløst rent aldersmæssigt). Det var egentlig meningen at jeg ville læse medicin efter gymnasiet, men jeg formåede ikke at tage mig sammen og få et ordentlig gennemsnit, så jeg valgte fysik.

Det er ikke fordi jeg er træt af fysik; det er spændende og det er gået over al forventning - men medicin har stadig min store interesse og arbejdet som læge tiltaler mig mere end arbejdet som fysiker. Jeg har dog en række spørgsmål/betænkeligheder vedr. medicinstudiet, som jeg håber nogle kan hjælpe mig med.

  1. Hvilke specialer kan man vælge (jeg har trods ihærdig søgning ikke kunnet finde en liste)? Er det muligt at specialisere sig i f.eks. farmakologi og nuklearmedicin?

  2. Kan jeg bruge mine karakterer fra fysik til noget mht. optagelse (jeg har pt. et snit på 11.3, hvilket er den primære grund til at jeg ikke
    straks skifter :smiley: )?

  3. Jeg kan se at man på AU skal på et klinisk ophold allerede på 3. semester. Er det ikke ubehageligt at blive kastet ud i virkeligheden med så lille erfaring/fagligt fundament? Har man overhovedet noget ud af det?

  4. Antages det at man mestrer alm. praktiske færdigheder såsom lægge forbindinger o. lign. (jeg er nemlig ret dårlig til den slags,
    så det håber jeg ikke :oops: )

  5. Er der gode muligheder for udlandsophold og er der mange medicinstuderende, der vælger det?

Det var hvad jeg lige kunne komme på…

Som til andre sagt, så er studievejl en god hjælp!

Jeg vil dog prøve at se om hjælpe lidt…

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Spe … px?lang=da

Brug menuen til højre :wink:

[quote]2) Kan jeg bruge mine karakterer fra fysik til noget mht. optagelse (jeg har pt. et snit på 11.3, hvilket er den primære grund til at jeg ikke straks skifter[/quote]`

Det er jo flot, men ikke umiddelbart, men det er jo oplagt at nævne i sin motivation at man har lært evnen at tilegne sig viden og at man siden sine år i gym er blivet mere seriøs og målrettet etc.!!..

Nu kender jeg ikke AU, men man bliver jo hurtigt “sulten” efter bare at få et lille indblik i hvad fremtiden må bringe. Generelt gælder det for klinik ophold at du kan få det udaf det som du selv ønsker. Jo mere du giver af dig selv, jo mere får du igen. Man kan meget selvom man ikke ved meget, forstået på den måde at der er nogle praktiske færdigheder du allerede tidligt kan sniffe til og lære af.

Nej, det tror jeg ikke. Snarre at du jvf ovenstående får et indblik i det mangfoldige lægelige arbejde. Opholdet er nok mere tænkt som en motivation.

Det korte svar er: JA.

Nå skal til eksamen torsdag, så jeg er fløjet igen… andre skal nok give dig yderligere klarhed :wink:

hehe… fra fysik til medicin - det lyder bekendt (læste selv på KU/NBI :slight_smile: )

med hensyn til dine (mesterhøje) karakterer fra AU, kan det under ingen omstændigheder være en ulempe for dig! Hvis du søger ind under kvote 2 (hvis den ikke bliver/er nedlagt) tæller sådanne ting med i den samlede bedømmelse - rent bortset fra at det viser, at du er meget egnet til at studere på universitetet og, at det tilsyneladende er noget du kan lide (man kan tolke mange ting ud fra karakterer)

Med hensyn til de kliniske ophold, så kan de efter min mening ikke komme hurtigt nok! Jeg tog selv et selvarrangeret præklinisk ophold i sommerferien efter 1. sem. Mine reelle kliniske færdigheder var/er ret begrænsede, men jeg blev super godt modtaget på afdelingen (slagelse, ortopædkir.), hvor jeg bl.a. lærte en hulens masse om at kigge på røntgenbilleder (jeg brugte meget tid i skadestuen), foruden jeg lærte at suturere (og gjorde det på patienter - super fedt!!!). Kliniske ophold er efter min mening det, der er med til at holde os til ilden, og hele tiden have formålet med vores studie for øje: virket som læge.

Der ud over kan jeg kun være enig med Frold…

Jeg håber det har hjulpet, og ønsker dig al mulig held og lykke med beslutningen!

hygge!

Hauge

Mange tak for svarende begge to!

Hauge>>

Blev du færdig med bachelordelen eller skiftede du bare over? Og kan du bruge noget af det du lærte på fysik? Jeg har selv haft biostatistik og skal have “medicinsk fysik” til foråret (sådan noget med scanning og billeddiagnostik), som jeg håber at få glæde af…

Biostatistik kan du næsten helt sikkert ikke få meritoverført, med mindre I har lært at læse medicinske artikler :book: , hvilket jeg tvivler på… men det er jo altid rart at have lidt forhåndsforståelse.

Medicinsk fysik… måske bliver det en fordel når du skal have billeddiagnostik og nuklearmedicin på 11. semester, men det er jo pænt langt ude i fremtiden

Generelt er der ikke særlig meget fysik på medicin… et lille biofysikkursus som du måske får nemmere ved at forstå.

Det er super at komme i klinik allerede på tredje, gør at man meget lettere kan forholde sig til det man lærer sidenhen fordi man har nogle levende patienter og situationer at koble teorien på :doc: :nurse:

Held og lykke med din beslutning… :up:

hauge: Præklinik allerede efter 1. sem. - det lyder spændende! Umiddelbart var det mit indtryk, at præklniske ophold ikke er en mulighed før 3. sem. Men det er måske forkert? Kan det lade sig gøre via de “ordinære” kanaler for medicinstuderende - eller skal man kende Hr. Orto. på Slagelse sygehus? :stuck_out_tongue:

Jeg mener faktisk hauges 1. post på studmed netop handlede om præklink: du kan læse den her: http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=901&highlight=

IMCC arrangerer prækliniske ophold… http://www.imcc.dk/?groupID=9

Takker. Jeg er bare en smule forbløffet over, at de kære overlæger ikke rynger næsen, når en 1.sem.`er henvender sig. :wink:

rynger = rynker,…

Kære Kjartan!

For det første synes jeg, at du skulle tage at besøge medicinstudiets studievejledning. De holder til nede på Tandlægehøjskolen, se dette link for deres hjemmeside - for at finde åbningstider m.m. skal du klikke helt ude i højre side
http://www.health.au.dk/studievejledningmedicin
De vil kunne svare på dine spørgsmål og hjælpe dig til at søge på kvote 2.
Personligt synes jeg, at det ser ud som om, at der er flere studier du skulle overveje; humanbiologi, farmakologi, medicinsk kemi eller medicinsk ingeniør (eller hvad søren de nu kalder den ingeniør uddannelse i Ålborg og på DTU). Drivkraften til at læse medicin kan ikke efter min mening stå alene med naturvidenskabelig interesse, men kræver også et ønske om at arbejde med mennesker. Det er primært det en læge gør - eller burde…

ad 2) nej, du kan ikke bruge dit fysiksnit til andet end at kvalificere over for kvote 2-udvalget at du rent faktisk er studieegnet - og det meget.
ad 3 & 4) formålet med klinikken på 3. er at gøre den studerende bekendt med lægeverden for at give os en chance for at springe fra i tide, hvis vi ikke kan magte at arbejde med mennesker - eller arbejdsforholdene - eller hvad det nu måtte være. der forlanges ingen kunnen af dig overhovedet. det er kun en smagsprøve. de fleste oplever det som fantastisk dejligt at få lov at prøve det, vi er kommet for, inden vi igen skal til at læse til en kæmpe eksamen. Hele 3. semester går med at forberede dette pseudo-klinik-ophold, hvorfor det af ganske, ganske få opleves som spild, fordi det reelt kun er den førnævnte smagsprøve og vi ikke decideret får nogle opgaver og dermed et håndgribeligt outcome.
ad 5) ja, der er muligheder. de nemme er begrænsede til fakultetets samarbejdspartnere, ellers skal du selv sørge for at arrangere det. som tommelfingerregel tager det 1 år at planlægge ophold steder i udlandet, der ikke på forhånd er samarbejde med. der er ikke overvældende mange på AU, der benytter sig af det. Her vil jeg anbefale dig at snakke med den internationale studievejledning.

Har du i øvrigt point nok til at komme i betragtning i kvote 2? Højskole, relevant erhvervarbejde, frivilligt organisatorisk arbejde?

jeg håber dette lidt tørre svar kan hjælpe dig!

Hej Sissel.

Mange tak for svaret. Mht. til kvote 2-point, så tror jeg faktisk at jeg med det nye kvote-system (som efter sigende indføres i 2006 eller 2007) kan komme ind på kvote 1.

Mht. til de andre uddannelser, så har jeg også overvejet bl.a. medicinalkemi, men arbejdet som læge tiltaler mig som sagt mere (jeg kender flere læger, så jeg kender lidt til det). Jeg interesserer mig meget for naturvidenskab (hvilket efter min mening også er en forudsætning for en seriøs læge), men jeg kan også godt lide “at arbejde med mennesker” (jeg hader bare udtrykket :slight_smile: ).

Efter min mening er en læges primære opgave desuden heller ikke at fungere som sygeplejer, men at stille korrekte diagnoser ud fra en stor faglig viden og indsigt. Selvfølgelig er god patientpleje og -kommunikation vigtig, men det er vel ikke det primære…

Er der i øvrigt nogen som ved om erhvervsarbejde sideløbende med et studium tæller i kvote 2-sammenhæng?

Kjartan - du spurgte om jeg kan bruge noget at det jeg lærte på fysik… Ikke direkte eller som sådan - jeg har ikke fået merit for noget som helst, og kan ikke lige se, hvad jeg skulle kunne få merit for, men alligevel er det ikke helt spildt… Jeg kan se, at jeg i kraft af min klassiske mekanik med vægtstænger osv. har en stor fordel i forhold til mine medstuderende. Jeg er næsten aldrig i tvivl om fx en muskels virkningsområde, simpelthen fordi den klassiske mekanik sidder der, men udover det er det ikke mange ting, der er brugbare fra fysik - måske udover evnen til at tage en problemstilling om hakke den op i tilpas små bidder indtil vores teori kan benyttes på den…

Angående præklinik, så er der ikke noget krav om hverken 3.sem eller kendskab til sære overlæger eller ligende… Jeg ringede simpelthen til den administrende overlæge, og sagde at jeg gerne ville i præklinik på hans afdeling, hvortil han svarede, at det synes han var en fremragende ide - derfra kørte det egentlig bare…

Med hensyn til erhvervsarbejde, så burde det tælle, hvadenten det er en del af studiet, eller du har “været ude” - du skal bare huske, at fagrelevant arbejde tæller klart mest (tørre r** på plejehjem o.l.)

Det var vist det :slight_smile:

hygge!

Hauge

Kære Kjartan!

Du har ret i at lægens primære opgave er at have den faglige baggrund til at diagnosticere og behandle korrekt. Desværre medfører det i mine øjne en tendens til at behandle sygdomme mere end mennesker, men det er en helt anden diskussion, som jeg ikke behøver at prakke dig på bare fordi, du gerne vil skifte :wink:

Mht. til erhversarbejde udregner kvote2 udvalget det som et minimum, hvor alt erhvervsarbejde bliver lagt sammen og for fagrelevant erhvervarbejde (tørre r**) skal summen af timer mindst være tilsvarende fuldtid et halvt år. For andet erhvervsarbejde skal det give et fuldt år.

HUSK AT SKRIVE EN GOD LEVNEDSMIDDELSBESKRIVELSE med velargumenteret og umiddelbar logisk begrundelse for dine valg i livet - naturligvis især studieskifte-ønsket. Der bliver lagt høj vægt på, at der er overensstemmelse mellem det, du skriver og det, de kan se ud af dine bilag, du rent faktisk har brugt dit liv på!

Held & Lykke, og forhåbentlig velkommen til!

Fortsat god weekend til alle!

Sissel
kvote2 udvalget udregner erhvervarbejdet ud fra et

Du siger, at du er interesseret i naturvidenskab .Dette set sammen med dit karaktergennemsnit eller bare din studieretning gør, at alarmklokken ringer hos mig. Har selv læst både fysik og psykologi før jeg besluttede mig til medicin ,som jeg nu læser på 10 sem. og søgte dispensation fra 3.gangsreglen mht optagelse for at kunne påbegynde. Du skal regne med at blive meget understimuleret intellektuelt ,hvis du starter på medicin.Niveauet af de krævende/hårde naturvidenskabelige fag er stort set på gym-niveau.En anden mediciner skriver, at det sikkert vil hjælpe dig i biofysik–det vil ikke hjælpe dig–du ville kunne undervise i det efter et semesters studier i fysik :smiley: .Medicin er et bredt fag med deraf følgende stort pensum,men man når ikke i dybden med nogle ting.Du vil nemt kunne klare det ,da de fleste der har læst naturvidenskab før nærmest synes de tager hf og hlder ferie undtagen lige anatomi som kræver viljesturke at få overstået på 1.år. Du skriver ydermere , at du ikke er “praktisk”-husk at medicin er bare en udvidet håndværkereksamen.De sidte 3 år er primært kliniske og bac -delen vil du formentlig ikke betragte som værende teoretisk overhovedet. Hvis du skal skifte så vælg medicinalkemi i stedet.Jeg har valgt at læse medicin grundet min store interesse for hjernen og dens patologi af både psykiatrisk og neurologisk karakter,men er blevet slemt skuffet.Er kun blevet fordi jeg hele tiden er blevet fortalt :det kommer det med ,at det bliver teoretisk og man kommer i dybden i ,men vi havde sgu mere teoretisk (også biokemisk og fysisk )tilgang til cerebral forståelse ,da jeg læste psykologi end nu. Jobmulighederne er dog gode og lønnen ok,men tænk dig kraftigt om før du vælger et studie ,der bare kræver , at du placerer dig på din flade og ,hvor du ikke får brug for dine tilsyneladende teoretiske evner.Held og lykke.Ps. overvej måske at integrere noget biofysik i din fysikuddannelse,der vil du kunne få noget fysiologi eller andre medicinske fag ind i billedet.

Nu har jeg ellers ventet pænt på lidt respons på hjernens indlæg - men der kommer intet…! Passer hjernens karakteristik af studiet - er det overfladisk og ustimulerende?

Ens studie er hvad man gør det til.
I kræft af at “hjernen” er på den gl. ordning, betyder det at han ikke kan udtale sig om den nye ordning.
Ang. at man ikke kommer i dybten med noget, kan kun være, hvis “hjernen” har læst kompendier, og ikke de anviste bøger.
Ens/vores uddannelse, er utrolig bred, og åbner dører til mange ting, som man kommer til at stifte bekendskab til.

Hvis man vil skifte studie, til medicin, så skal man have et ønske om at hjælpe folk, eller et ønske om at bruge uddannelsen til at komme ind for lægemiddel industrien, hvor man kan tjene mange penge sammen med en MBA.

Det som måske er specielt ved medicin, er at man de første 3 år, bruger fantastisk meget tid på teori, og at man de sidste 3år bruger tid på den sygekrop, og mere teori, blandet med lidt mesterlærer.
Man bliver aldrig færdig med at læse/uddanne sig, grundet fagets forsatte hurtige udvikling.

Det er beklagelidt at “hjernen” er af den opfattelse, men igen, studiet er hvad man gør det til.

mvh
svend

Niemann: At der ikke kommer meget respons på Hjernens indlæg er vel fordi det simpelthen er for absurd af Hjernen at kalde lægestudiet for ikke-intellektuelt stimulerende. Hjernen isolerer intellektuelle udfordringer til tilsyneladende kun at gælde grundforskning i biokemiske og biofysiske gåder, hvilket jo ikke giver nogen mening overhovedet. At der er en stor intellektuel udfordring af opnå så stor indsigt i anatomi/fysiologi/biokemi/psykologi etc. til at man kan diagnostisere og behandle patienter optimalt er klart.
Det virker også som om at Hjernen helt glemmer alle de muligheder der er for at deltage i forskning under (og efter) studiet. Hvis den studerende ikke føler sig udfordret nok under studiet, kan vedkommende jo bare tage et forskningsår hvor man kan nørde max.
Hvis man f.eks. har en stor interesse inden for neurologi før start af studiet, ville det da være genialt at blive kandidat i medicin og derefter tage speciallægeuddannelse i neurologi eller i psykiatri – jeg tvivler på at de speciallæger der forsker i hjernens funktioner keder sig intellektuelt. Jeg tror heller ikke de føler de blot har fået en udvidet håndværkeruddannelse, som Hjernen påstår.
Det virker som om Hjernen er irriteret over at lægestudiet ikke består udelukkende af abstrakte gåder – men istedet indeholder noget kedeligt udenadslære. Det kan da godt virke lidt trættende at der er udenadslære på studiet i emner som selv folkeskoleelever kan forstå, men hovedparten af studiet er da enormt udfordrende for alle – tricket er vel at finde de lærebøger der passer til ens kapacitet. At der er meget udenadslære – især i starten, er vel kun en konsekvens af at medicin er et meget bredt studie, hvor kandidatgraden blot er grunduddannelsen. Hvis studiet føles for overfladisk, står det jo frit for at tage sig længere tid om studiet og så evt. læse de mest detaljerede lærebøger.

Er ked af, hvis mit indlæg bliver forstået som udelukkende kritik af med-studiet.Har selv haft forskningsår i psykiatri også her uden at nå det store udover gym-niveau fordi medicin som det rigtigt er beskrevet er meget bredt ,men følgeligt også meget lidt dybtgående. Problemet er ,a at ens vejledere på forskningsår også “bare” er læger og derfor "kun " har en speciallægeuddannelse , som besttår af typisk 400 teoritimer(men selvfølgelig meget mesterlære).M.h.t at forske i medicinalindustrien siger ansættelsesvilkårene vel egentlig meget om medicineres teoretiske niveau—en phd i medicin bliver typisk sidestillet med en alm. kandidat i fx mol-bio eller biokemi. Summa sumarum mener jeg bestemt ikke , at studiet er let(kræver mere tid på den flade end de fleste andre studier, men man trænes ikke i at være refleksiv. Der nævnes i et indlæg , at psykologi fx ikke regnes af undertegnede.Det er korrekt —det vile være en løgn , at sige at medicinere lærer mere i sundhedspsykologi end man gøær på c-niveau på vuc. Alt respekt for medicin , men vi er og bliver aldrig videnskabsfolk!!!

jeg kan desværre ikke være andet end uenig med hjernen.
“hjernenes” indlæg taler vidst for sig selv.