Studiestartprøve

Hej har man brug for at tage studiestartprøve i begyndelsen af bachelor i medicin på SDU?

Hej

Mener du studiestarts opgave (SSO) eller 1. Års prøve?
SSO ligger som et af de første kurser mens 1. Årsprøven egentligt er en samling af kurser som skal bestås inden for det første studieår.

Undskyld nej jeg tror jeg mener studiestarts prøve, “På mange uddannelser indgår en studiestartprøve. Det er vigtigt, du består studiestartsprøven for at kunne fortsætte på den uddannelse, du er optaget på.
Du kan læse om studiestartsprøven på din studiestartside på MitSDU.” Det her står på optag sdu men kan ikke finde hvilken uddannelser har brug for at bestå den prøve?

Der er som sådan ikke en studiestarts prøve på medicin ved SDU. Der er visse kurser som du skal bestå inden for det første studieår. Det er de første kurser (1. Semester eller modul 1 og 2) som du skal bestå.

Se uddannelsens opbygning for de kurser som der er tale om.

1 Synes om

Det, der ville forstås som en “studiestartsprøve” er studiestartsopgaven (SSO). Den er obligatorisk, og ligger den første måned af studiet. Med mindre du kan få merit for den pga anden afsluttet uddannelse, så skal du møde op.