Studmed.dk mener: Alle medicinstuderende bør HBV-vaccineres

Studmed.dk vil nu kæmpe for at alle medicinstuderende bliver HBV (hepatitis (leverbetændelse) B virus)-vaccineret.
Hvis nogle medicinstuderende vil deltage i den kamp eller har kommentarer hertil, så svar på denne post 8)

Jeg har taget kontakt til Hepatitis Foreningen, der i et svar skriver:

[quote]Hepatitis Foreningen vil gerne støtte den holdning at alt sundhedspersonale herunder medicinstuderende vaccineres mod hepatitis B. Vi hat ofte kontakt med sundhedspersonale der har været ude for en stiklæsion eller en blodkontakt der kan medføre en smitterisiko og efter vores mening ved ikke alle hvornår der er tale om en smitterisiko. Derfor vil det være et både menneskeligt og økonomisk tiltag til gavn for alle parter.

Med venlig hilsen
Erling Olsen[/quote]

Så lad os kæmpe samme og sikre vores ret til at blive vaccineret på studiet - betalt af fakultet - inden vi skal ud i vores første klinik.

I starten er vi alle måske ikke lige heldige med nåle og under operationer og er skaden sket kan man altid henvende sig i skadestuen, hvor man typisk vil blive tilbudt vaccination. Men min frygt er at ikke alle vil henvende sig i skadestuen, idet de vil slå det hen med: “nej, der sker nok ikke noget” - eller måske ikke er klar over den risiko de løber. Risikoen er heller ikke stor, men jeg mener at vi som fremtidigt sundhedspersonale bør blive vaccineret.

Er det rimeligt at vi som fattige studerende betaler prisen? Nej, egentlig ikke - jeg mener sådan set at det er vores ret!

Vis lidt fælles korpsånd og lad os stå sammen. Forvent ikke at dine medstuderende laver alt benarbejdet, men bidrag selv med at føre denne sag til dørs - det er din fremtid.

Læs om Hepatitis på: http://www.hepatitisforeningen.dk
http://www.ssi.dk/sw1023.asp

God idé, men hvordan vil du få det gennemført ?

Selvfølgelig burde vi have en gratis vaccination!

Jeg har selv overvejet at betale de penge det koster, men synes ikke jeg som SU-slave lige har pengene… Men hvordan får vi overbevist fakulteterne om, at de skulle give os et skud HBV? Hvad med en form for kompromis? Hvis man forestillede sig alle de mange medicinstuderende, der er i gang med at lære at stikke i folk… hvad med om de fik lov på at stikke i os (selvfølgelig når de har prøvet på dukker nogle gange :wink: ) og vi så selv betalte vaccinen - evt. indkøbt gennem fakultetet, så vi kan få nogle rabatter fra SSI (evt. giver de vel lidt goodwill-rabat til medicinstuderende)

Det var bare en tanke, eller?

Jacob

Hei,

I Norge får alle medisinstudenter tilbud om gratis hepatitt B-vaksine. Tror det er det nasjonale folkehelseinstituttet som betaler.

mvh
Christian Medby
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
(Endelig ferdig med siste eksamen! :slight_smile: )

Et relevant spørgsmål.

Jeg havde tænkt mig at:

  1. At lave et brev og sende det til samtlige 3 dekaner, studienævn, studienævnssekretære og medicinerråd og evt. FADL kredsforeninger…
  1. At lave en “badge” som brugerne af denne side kan kan printe ud og sprede rundt omkring på Panum (KU), Winsløwparken (SDU) og Medicinerhuset (AU)

andre forslag?

Både jeg selv og flere i min omgangskreds på medicinstudiet har talt om at blive vaccineret- så “we´re on”. Selvom det ville være fedt om fakultetet betalte tror jeg dog at vi kommer hurtigst igennem med et kompromis med en smule “brugerbetaling”.

Sagen er vist også oppe at vende i MSR tror jeg…

Iøvrigt får alle i Københavns Kommunes Klinikudvalg tilbudt en HBV vaccination nu om dage (gratis!), mens det vist ikke er tilfældet i Amtet eller Rigshospitalets Klinikudvalg…

Der kan da på ingen måde være tale om brugerbetaling… Som hepatitisforeningen så klogt er citeret for vil det ske, at sundhedspersonale (medicinstuderende eller ej) ikke er opmærksom på en evt smittefare og derved muligt giver smitten videre. Det kan hverken vi eller patienterne være tjent med, og ligesom risikoen for alverdens sygdomme er tilstede under studiet og i udførelsen af vores kommende hverv, bør beskyttelsen naturligvis også være gratis! (en ampul af “Engerix” som vaccinen hedder koster immervæk over 250,- og skal gives som bolus, efter en uge og efter et år… dertil kommer lægens konsultationstakst for de 3 gange som man også selv skal betale hvis ikke man har nogen til at stikke sig. Alt i alt ca 1500 kr!!!) :!:

Jeg vil gerne understrege at min tanke på intet tidspunkt har været bruger betaling :!:

Jeg mener som tidligere skrevet at vi har krav på vaccinen: Det at den ikke tidligere obligatorisk er tilbudt alle studerende der læser medicin ved de danske fakulter, ser jeg mere som udtryk for at ingen studerende har råbt højt.

Jeg tilllader mig derfor at stille mig op på stolen og påråbe mig den ret jeg mener vi har. Hvem der skal betale er jeg egentlig lige glad med, sikkert er det dog at det ikke skal være de studerende og at det ej heller skal være på bekostning af undervisning.

En mulighed var vi fik den via færdighedslabratoriene evt. i forbindelse med de undervisningsforløb der ligger just før man starter i klinik.

Os der så er kommet længere hen i studie vi skal så kunne få den anden steds. Men i første omgang handler sagen om at påråbe os retten til at blive vaccineret evt. med ENGERIX(HAV+HBV) som brugeren ovenfor skriver.

Hvad med at “strejke”!!!

Det er efterhånden lang tid siden de medicinstuderende fra alle tre fakulteter har haft en fælles sag og lang tid siden de medicinstuderende har modsat sig noget som helst.

Problemet med nutidens medicinstuderende er vel bare at vi er meget individualistiske og sjældent kan blive enige om noget som helst. I den henseende ville FADL jo være et fremragende organ idet de vel repræsenterer en 80 % af samtlige medicinstuderende.

Problemet er imidlertid, hvis medlemmerne ikke “parerer ordre” og derfor ikke følger foreningens anvisninger. I det tilfælde bliver vi, osm medicinstuderende, til grin og FADL har som faglig organisation udspillet sin rolle og dermed sit eget eksistensgrundlag (vagtarbejdet er jo bare et tilbud, der i realiteten vil kunne tilbydes af en hvilken som helst instans).

En strejke, hvor de medicinstuderende fx holder fri fra al undervisning (med eventuel blokade) vil være en spiselig og ikke alt for “invasiv” procedure.

HVis der er tilstrækkeligt mange, der boykoter og endvidere blokerer undervisningen, vil det naturligvis blive mediestof. Man kunne håbe på, at truslen om, at de kommende læger ikke kan dette og hint pga strejken vil få offentligheden til at presse på.

Spørgsmålet er blot om FADL vil lade det komme an på en prøve, hvorvidt de stadigvæk har en egentlig berettigelse udover logo-kuglepenne og vinsmagning m.m. (jeg ved godt, at jer aktive i FADL selvfølgelig laver et stort stykke arbejde og arrangerer kurser - det lyder bare ikke lige så godt i denne sammenhæng). Men der er trods alt en grad af sandhed i det, da det overordnede formål med foreningen vel er, at tjene de medicinstuderendes interesser.

Så for mit vedkommende ligger bolden ikke hos FROLD, men hos FADL og studienævnsrepræsentanterne.

[quote=“Sobriquet”:x78mj1e5]Hvad med at “strejke”!!!

[/quote]

Rolig nu Sobriquet ikke så ivrig… :lol:

Der er ingen af os der ved om fakulteterne overhovedet har noget imod at tilbyde os studerende det…

Så først mener jeg at der skal forfattes en skrivelse…

Hvad med en online underskrift indsamling. Og evt. også en “rigtig” underskriftindsamling.

[quote=“S-man”:1jw4dsqs]Sagen er vist også oppe at vende i MSR tror jeg…

Iøvrigt får alle i Københavns Kommunes Klinikudvalg tilbudt en HBV vaccination nu om dage (gratis!), mens det vist ikke er tilfældet i Amtet eller Rigshospitalets Klinikudvalg…[/quote]

I RH’s klinikudvalg bliver man også tilbudt HBV vaccine, så…
Jeg ved ikke hvordan det ser ud i amtet eller på de andre universiteter.

Så må man vel tage det op i amtet og høre hvorfor de ikke kan få det, når nu de andre får :wink:

I stedet for at strejke kan alle stud.med bare lave en falsk stikskade. Det skulle vel ikke være så svært. Og så er det nok billigere at massevaccinere.

Det med at “strejke” var blot ment som en løsning blandt flere.

Det er selvfølgelig rigtigt, at man blot kan simulere en stikskade, ligesom man blot kan simulere en orgasme…etc. Det løser vel ikke rigtigt det underliggende problem??

Det er selvfølgelig rigtigt, at man blot kan simulere en stikskade, ligesom man blot kan simulere en orgasme…etc. Det løser vel ikke rigtigt det underliggende problem??[/quote]

Det var også ment som et pressionsmiddel i stedet for strejken. Hvis alle alligevel “fik” en stikskade under studiet, så kunne ligeså godt indføre vaccination som tilbud.

[quote=“frold”:1gwndnaf][quote=“Sobriquet”:1gwndnaf]Hvad med at “strejke”!!!

[/quote]

Så først mener jeg at der skal forfattes en skrivelse…[/quote]

Ja - det er en god idé. Men skrivelsen skal vel rettes til Amtets Klinikudvalg i København… Da alle andre medicinere jo får tilbudt vaccinen (Riget og Kommunen). Og så må man jo undersøge hvordan det står til i Odense og Århus.

ha ha god ide.
Men er det nogen som ved hvad tandlægerne får?
De sidder jo og rodder med folks tænder fra 4 semester, og bedøver…
Hvad får de? eller får de ikke noget?
Hvis de ikke får noget, ville det da også være relevant at de også var med…?

Er det nogen som kender nogen tandlæger?

bare en ide

mvh
svend

Jeg er gået igang med brevet…men hvem skal det sendes til.

Mine forslag er indtil nu:

Købehavns Universitet
Dekan
Klinik udvalg: Rigshospitalet, kommunen, amtet
MSR/Studienævn

Syddansk Universitet
Dekan
Studienævn

Århus Universiet
Dekan
MR

Hepatitis Foreningen

Er der nogle der mangler på listen…

Sundhedsministeren

Hvis ikke noget af overstående virker, så er EB altid parat med nogle drama overskrifter, om hvordan medicinsturende dagl. bliver udsat for smitte, uden at være beskyttet, i led med deres studie.

Her er så mit brev jeg regner med at sende ud… modtager gerne feedback :smiley:

#######################################
Hellerup, d. 30/6-2004

Kære Dekan for det sundhedsvidenskabelige fakultet ved….

Jeg skriver til Dem på vegne af landets lægestuderende/medicinstuderende, idet jeg selv er lægestuderende ved Købehavns Universitet og desuden ejer af en hjemmeside for lægestuderende i hele landet - http://www.studmed.dk – hvor der i dag er ca. 1000 registrerede brugere.

Her har vi bl.a. har haft en længere debat om, hvorvidt vi som studerende bør have krav på at blive vaccineret mod sygdomme, som der er en risiko for at erhverve gennem stikuheld.

Det er i debatten blevet klart, at der er forskellig konsensus vedr. tilbud om vaccination som en del af den lægevidenskabelige uddannelse rundt om i landet. Som jeg får det oplyst bliver de studerende ved København Kommunes klinikudvalg, samt Rigshospitalets klinikudvalg tilbudt vaccination, mens de studerende i Københavns Amts klinikudvalg ikke tilbydes en sådan. Ej heller de studerende i Odense eller Århus. Det skal hertil nævnes at man i Norge tilbyder alle lægestuderende en HBV-vaccination.

Jeg synes det ville være yderst hensigtsmæssigt som et minimum at tilbyde de studerende en Hepatitis B-vaccination. Af nedenstående kan det ses at dette forslag også støttes af Hepatitis Foreningen.

[quote]Hepatitis Foreningen vil gerne støtte den holdning at alt sundhedspersonale herunder medicinstuderende vaccineres mod hepatitis B. Vi hat ofte kontakt med sundhedspersonale der har været ude for en stiklæsion eller en blodkontakt der kan medføre en smitterisiko og efter vores mening ved ikke alle hvornår der er tale om en smitterisiko. Derfor vil det være et både menneskeligt og økonomisk tiltag til gavn for alle parter.

Med venlig hilsen
Erling Olsen[/quote]

Jeg forestiller mig at de studerende kunne tilbydes vaccination inden de starter i deres første klinik; evt. i forbindelse med de klinikforberedende kurser.

Jeg er bekendt med at risikoen for stikoverført smitte er lille, men omvendt er risikoen for stikuheld endnu større når man er ny i klinikken. Desuden er det min frygt at et stikuheld blot vil negligeres med holdningen: ”Nå, der sker nok ikke noget”.

Vi kunne selvfølgelig som studerende selv bekoste en vaccination, men da en sådan er dyr og da vi er kommende sundhedspersonale ser jeg egentlig ikke dette som et rimeligt modargument.
Som Hepatitis Foreningen skriver: ”vil det være et både menneskeligt og økonomisk tiltag til gavn for alle parter”.

Jeg vil meget gerne modtage svar vedr. Deres holdning til nærværende brev.

Med venlig hilsen og på vegne af landets medicinstuderende,
Frederik Frost Nielsen
Høyrups Allé 3, 3.th.
2900 Hellerup
Tlf: 40451936, email: [email protected]