SU og skattefradrag for FADL-vagter

Hej medstuderende.

I forbindelse med afklaring af hvorvidt man kan fradrage Øvrige lønmodtagerudgifter som f.eks. fortæring på selvangivelsens pkt. 53 når man samtidig modtager SU, hvilket jeg ikke har kunnet finde et endegyldigt svar på, vil jeg gerne høre fra medstuderende i samme situation, og som har fået deres skat lignet, altså været til torskegilde med alle papirerne.

Jeg har selv fundet mine informationer om emnet her:

http://www.erhverv.toldskat.dk/obj.asp? … chk=200217

http://www.fadl-vagt.dk/index.php?context=250

http://www.studmed.dk/cms_view_article.php?aid=10

Jeg har adspurgt FADL i Århus om problemet, og bl.a. fået som svar:

Skattevæsnet i Århus har, såvidt jeg ved, imødekommmet fradragene siden en dom for ca. 8 år siden, hvor en FADL-vagt (…) vandt et søgsmål
mhp. at få skattevæsnet til at godkende netop disse fradag for FADL-vagter specifikt.
Jeg har aldrig hørt, at det skulle have nogen betydning hvorvidt man modtog SU eller ej. (…)

Men summa summarum er, at jeg gerne vil høre fra personer, der altså har fået lignet og således fået godkendt eller forkastet fradrag i pkt. 53 med begrundelsen at de var SU-modtagere.

Viser det sig, at man ikke er berettiget til fradrag når man emodtager SU, kan jeg levende forestille mig alle de fadl-vagter jeg skal tage for at betale Told og Skat tilbage for de sidste par år. Jeg håber det bedste :?

God vind.

Mvh. Jacob Fischer.