Subjektivt & objektivt - Brostrøm, Saxtrup Nielsen

Subjektivt & objektivt
Søren Brostrøm
Niels Saxtrup Nielsen

224 sider
Udg. år 2006
2. udgave
ISBN 87-628-0602-5

Forlaget skriver:

[quote]Der er tale om en opdateret gennemskrivning af den meget populære journalvejledningsbog for medicinstuderende og turnuslæger.

Bogens emne er fortsat anamnese- og undersøgelsesteknik, og teksten dækker de kliniske færdigheder, der må kræves af en reservelæge på en bred intern medicinsk eller kirurgisk afdeling. Patientens fortælling – anamnesen eller sygehistorien – har en helt central placering som grundlag for god læge-patient- kommunikation og korrekt diagnose.

Da den elektroniske patientjournal endnu ikke har medført radikale ændringer i journalføringen, tager denne bog fortsat udgangspunkt i den traditionelle papirjournal. Der er som noget nyt tilføjet kapitler om undersøgelse af børn og psykiatriske patienter, samt om skriftlig kommunikation mellem læger. [/quote]

En rigtig god bog at støtte sig til, når man er uerfaren i objektiv undersøgelse. Desuden god introduktion i basal journalskrivning/opbygning. Både primær journal og diverse journalnotater. Kan virkelig anbefales.

Ligesoms dens søsterbog “remedier og teknikker” er det en rigtig god bog på 7. sem.

Hvert punkt på i journalkonceptet er dækket af sit eget kapitel, og sproget er velskrevet og pædagogisk (det er selvfølgelig heller ikke raketvidenskab)

Jeg lånte den på biblioteket og læste den igennem fra ende til anden i de timer hvor man alligevel sad og ventede på noget at lave.

Jeg må tilslutte mig at det er en rigtig fin lille bog der er hutigt læst, men kommer med en masse fif.

Jeg kunne dog godt ønske at den brugte lidt mere tid på f.eks. undersøgelser af led og måske kunne man også uddybe den neurologiske undersøgelse - da den som i bogen beskrevet ikke er dækkende til en klinisk eksamen.

Men alt i alt en god lille bog - jeg regner med at læse igen… Kan nemt læses på et par dage (eller hurtigere) - når man har klinisk erfaring og lige skal pudse den lidt af…

Jeg læste den her på starten af 12. sem inden min basisbogs læsning starter og inden jeg skal skrive min første journal til klinik timerne.

Opdateret til nyeste udgave

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/LF/UFL/2006/4 … P50402.pdf