Sundhedsministeren takker JWJ for opbakning til 4års reglen!

Hejsa,

En frisk beretning for lægemødet 08. Lægemødet er et fælles møde for alle repræsentanter i lægeforeningens søjler.

Som led i starten af lægemødet holdt Lægeforeningens formand sin beretning, hvor JWJ tog afstand til 4års reglen eller i hvert fald underspillede betydningen af denne
http://www.laeger.dk/nyhed/download/doc … 202008.doc

Efter formandens beretning fulgte ministeren for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen. I hans tale fyldte 4års reglen ikke meget

Må man komme med et suk

Her efter en sen nattetime fra lægemødet kan jeg se at ministerens tale er offentliggjort og vi har nu den præcise ordlyd…!

http://www.sum.dk/sum/site.aspx?p=2564& … cleid=4567

[quote][Ny speciallægeuddannelse]

Omlægningen af speciallægeuddannelsen trådte som bekendt i kraft den 1. februar i år. Jeg havde ikke været minister længe, før jeg blev bekendt med, at særligt 4-års-reglen blev debatteret livligt. Jeg vil gerne takke for Lægeforeningens opbakning i den forbindelse. Og samtidig vil jeg understrege, at jeg er helt enig med formanden i, at reformen skal ses som en ’samlet pakke’, og naturligvis skal statslige og regionale myndigheder også leve op til aftalen.[/quote]