Supplering 3 fag 5 niveauer

Hej allesammen,

Jeg er i en alder af 27 år blevet noget mere fokuseret og ambitiøs end hvad der kan læses på mit sproglige STX eksamensbevis fra 2005. Jeg går nu og undersøger hvad der skal til for at jeg kan komme i betragtning til medicinstudiet næste år. Det skal nævnes at jeg vil søge i alle 4 byer.

Jeg har suppleret MAT B på et sommerkursus tidligere. Dvs. at jeg nu mangler MAT B-A, FYS og KEM 0-B. Jeg har dialoger igang med flere universiteter og GSK om mine muligheder.
Jeg kan på Aalborg studenterkursus og AAU adgangskursus tage MAT B-A samtidig med enten FYS eller KEM 0-B, men her er problemet altså, jeg kan kun få det ene fag suppleret med de to niveauer jeg skal bruge. Det andet fag kan jeg kun supplere fra 0-C hvilket betyder at jeg skal sommersupplere.

Jeg læser det på AU’s hjemmeside som om at jeg ingen chance overhovedet har for at komme i betragtning hverken i kvote 1 eller 2, på baggrund af dette:

“Du kan ikke forbedre kvotienten fra din første adgangsgivende eksamen, men du må gerne efterfølgende tage supplerende fagniveauer, hvor disse f.eks. er krævet som specifikke adgangskrav.”
(Dvs. mit gamle gennemsnit på 4,7 er det de vurderer mig på, selvom det ikke er de fag de kræver? Supplering giver kun adgang til uddannelser, hvor de specifikke niveauer er krav, men ikke kræver et bestemt gennemsnit?)

Og dette:
[i]"SOMMERSUPPLERING - BETINGET OPTAGELSE
Aarhus Universitet tilbyder betinget optagelse ved alle bacheloruddannelser på Aarhus Universitet.

Deadline 5. september
Betinget optagelse betyder, at du først skal dokumentere, at du opfylder uddannelsens adgangskrav senest 5. september, og ikke allerede 5. juli, hvor der er ansøgningsfrist til kvote 1 og frist for dokumentation af alle forhold vi skal tage i betragtning, når vi behandler din ansøgning.

Den sene frist giver dig mulighed for, at følge og bestå et sommersuppleringskursus. Når du søger på www.optagelse.dk skal du angive, at du er tilmeldt et sommersuppleringskursus, som, hvis du består kurset, vil bevirke at du opfylder adgangskravene.

Du skal når du søger på www.optagelse.dk informere om, hvilket gymnasiefag og til hvilket niveau, du sommersupplerer. Den information skal du give på www.optagelse.dk senest d. 5. juli. Hvis du søger betinget optagelse, vil din ansøgning blive behandlet som om du allerede opfylder adgangskravene. På uddannelser med adgangsbegrænsning vil din ansøgning blive vurderet efter faldende kvotient i kvote 1. Hvis du har søgt i kvote 2, vil din ansøgning blive vurderet på baggrund af den dokumentation, du har uploadet senest 5. juli. Du kan altså ikke bruge en karakter fra et sommersuppleringsfag i forbindelse med optagelse i kvote 2."[/i]

Som jeg læser det på AU.dk’s side og de andre universiteter vil mit lave gennemsnit på STX eksamensbeviset altså for altid være hæmmende for optagelse på en uddannelse med adgangsbegrænsing, selvom jeg skulle gå hen og få lutter 12-taller i de krævede fag?

Det blev en længere smøre - håber at høre om nogen der har været i en lignende situation!

Du har en chance på AU, her er det blot gennemsnittet fra de krav specifikke fag der gælder. Dvs. Dansk A, Engelsk B, Matematik A, Fysik og Kemi B eller Bioteknologi A. Snittet er vidst omkring 10,7 i 2013.

Jeg vil umiddelbart tro at din bedste chance er kvote 2 optagelsesprøven på SDU :wink:

Er du sikker på at jeg kun bliver vurderet på engelsk og dansk fra stx, mat, kem og fys i kvote 1 på AU?

Kan man godt komme til kvote 2 optagelsesprøve på sdu selvom man sommersupplerer? På både aau og au kommer man jo i kvote 1 ved sommersupplering.

Nej undskyld, jeg mente selvfølgelig at det er i kvote 2 de ser på snittet i de kravspecifikke fag.

Jeg var med til optagelsesprøven her i 2013, og der havde jeg endnu ikke aflsuttet min STX. Jeg skulle blot kunne dokumentere at jeg havde fagene på pågældende niveauer som var krævet.
Men nu har jeg lige læst dit indlæg igennem igen, og jeg kan fortælle dig at man skal have et snit på 6 eller derover for at komme med til optagelsesprøven.

Hej Ivanovic :slight_smile:
Selvfølgelig har du stadig en chance. Dine muligheder er følgende:

KU: Som optager kvote ansøger ud fra erfaring, hvor karakter ikke er relevant(dog skal faget være bestået)
SDU: Kan du tilmelde dig en optagelsesprøve/test for kvote ansøger. Selvom du først bliver færdig til sommer, kan du stadig deltage i prøven. Dog skal man have et snit der ligger over 6, men man kan søge om dispensation. Spørg studievejlederen for yderligere information.
AU: Her kan du blive optaget via kvote 2 ved at have et højt gennemsnit(tror den ligger omkring 10,7 for i år) i de specifikke krav som er dansk a, matematik a, fysik b, kemi b, engelsk b.

Så man kan ikke rigtig sige du ikke har en chance :slight_smile: