Sygeplejerske - læse videre til læge?

Jeg læser til sygeplejerske og bliver færdiguddannet til januar.

I løbet af min sidste praktik har jeg fået interesse for lægens opgaver og har fundet ud af at jeg godt kunne tænke mig at læse til læge. Men… mit engelsk og mit gennemsnit fra gymnasiet er ikke særlig godt, så tvivler på jeg har en chancen for at læse videre ?

Den anden mulighed er at jeg får erfaring, søger arbejde på en skadestue og bliver behandlersygeplejerske - på den måde får jeg flerer kompetencer som læner sig op ad lægens ?

Hej.

Du har den mulighed, at du som færdiguddannet sygeplejerske kan søge ind på studiet igennem kvote 2. Igennem kvote2 bliver man nemlig vurderet på basis af andre ting end snit fra gymnasiet ( såsom erfaringer, kurser osv).

Præcis hvilke lægeopgaver har du fået mere interesse for som sygeplejerske?

Jeg er mere interesseret i at læse journaler end at pleje patienten - gider ikke alt det vasken plasken.
Når patienten kommer fra OP vil jeg hellere kigge på anæstesiskemaet.

Men men er alt for bundet til at kunne læse medicin - bor i hus med kæresten lang fra en af de byer man kan læse i og mit gennemsnit fra gym. er slet ikke godtnok.

Tror jeg vil arbejde videre på at blive behandlerspl. på skadestuen og derefter anæstesispl., det er da et skridt derhen af…

Ihh hvor er det svært når bl.a. ens gennemsnit spænder ben…

Det spænder kun ben hvis det er under de 8,0 for at komme til SDUs multiple choice prøve. (gammel skala).

AbdreasG:
Så har jeg desværre ikke en chance :frowning:

KU er da stadigvæk en mulighed, -kender da til medstuderende med meget lave gennemsnit som er kommet ind i kvote 2.

Hov… der var lige en tråd som fangede mig her!! :slight_smile:

Jeg er selv færdigudlært som Ambulanceassistent. I forbindelse med vores uddannelse har vi foruden skolegang og praktik på falckstationen bl.a. 14 uger på sygehus (Skadestuen, Anæstesi, AMA, Organkirurgisk mv.)

Det er under disse praktikophold jeg er blevet meget intereserret i medicinstudiet samt lægens arbejde i al almindelighed. Specielt har diagnosticering og den videre behandling af de medicinske og traumepatienter vi indbringer på hospitalet fanget min interesse.

Jeg har taget en Højere handelseksamen med et snit på 7,7. Derefter har jeg arbejdet 1,5 år i primærsektoren i en udekørende hjemmepleje, og har har lige gennemført uddannelsen som falckredder. Som bijob er jeg fastvagt/gangvagt på OUH/SVB/Kolding sygehuse.

Jeg har gennem de sidste måneder spekuleret i at søge ind på medicinstudiet på kvote2, men jeg er voldsomt i tvivl om jeg har en chance for at komme ind med mine karakterer fra HHX in mente.

Er der nogle der ved om man med min historie ville ha en chance ? … kan andre steder her i forummet læse at folk med et snit på 10.6 er i tvivl om hvorvidt de kan komme ind.

På Forhånd tak, Mvh thomas.

[quote=“Bjarnt”:3jgmu4p6]Hov… der var lige en tråd som fangede mig her!! :slight_smile:

Jeg er selv færdigudlært som Ambulanceassistent. I forbindelse med vores uddannelse har vi foruden skolegang og praktik på falckstationen bl.a. 14 uger på sygehus (Skadestuen, Anæstesi, AMA, Organkirurgisk mv.)

Det er under disse praktikophold jeg er blevet meget intereserret i medicinstudiet samt lægens arbejde i al almindelighed. Specielt har diagnosticering og den videre behandling af de medicinske og traumepatienter vi indbringer på hospitalet fanget min interesse.

Jeg har taget en Højere handelseksamen med et snit på 7,7. Derefter har jeg arbejdet 1,5 år i primærsektoren i en udekørende hjemmepleje, og har har lige gennemført uddannelsen som falckredder. Som bijob er jeg fastvagt/gangvagt på OUH/SVB/Kolding sygehuse.

Jeg har gennem de sidste måneder spekuleret i at søge ind på medicinstudiet på kvote2, men jeg er voldsomt i tvivl om jeg har en chance for at komme ind med mine karakterer fra HHX in mente.

Er der nogle der ved om man med min historie ville ha en chance ? … kan andre steder her i forummet læse at folk med et snit på 10.6 er i tvivl om hvorvidt de kan komme ind.

På Forhånd tak, Mvh thomas.[/quote]

Rolig, det er nok dem som håber på at blive optaget i kvote 1 på KU :doc:

Du kan ikke søge kvote 2 på SDU da de kræver et snit på 8,0 for at komme til multiple choiche testen. Men du skulle have en chance gennem kvote 2 på KU og AU.
Held og lykke :doc:

Det er dog muligt at få kompensation, specielt når man har relevant erfaring… Jeg selv havde 7,8, havde haft 1 semester på sygeplejeskolen, og fik kompensation (da jeg samtidig var ved at læse mat A), og måtte komme til prøve.

[quote=“tinnie”:1mqm2zfz]Du kan ikke søge kvote 2 på SDU da de kræver et snit på 8,0 for at komme til multiple choiche testen. Men du skulle have en chance gennem kvote 2 på KU og AU.
Held og lykke :doc: [/quote]

Det er forkert. Det er 6,0.

Det er dog muligt at få kompensation, specielt når man har relevant erfaring… Jeg selv havde 7,8, havde haft 1 semester på sygeplejeskolen, og fik kompensation (da jeg samtidig var ved at læse mat A), og måtte komme til prøve.[/quote]

Jeg bliver færdiguddannet sygeplejerske til januar og har mat A fra gym. så jeg burde også kunne få kompensation ???

[quote=“Struensee”:26zd1z7x][quote=“tinnie”:26zd1z7x]Du kan ikke søge kvote 2 på SDU da de kræver et snit på 8,0 for at komme til multiple choiche testen. Men du skulle have en chance gennem kvote 2 på KU og AU.
Held og lykke :doc: [/quote]

Det er forkert. Det er 6,0.[/quote]

Så man kan godt søge kvote 2 på SDU med et gennemsnit på 7,2 (gammel skala) ?

Det er 8,0 efter gammel skala, og 6,0 efter ny skala… Så tror jeg den ged er barberet…
Men ring til dem og hør dem ad, for ved mig sagde de; “Det er faktisk ikke så svært at få kompensation som det måske fremgår af hjemmesiden (som siger noget i stil med; ved dødsfald i nærmeste familie, pasning af svær invalid pårørende osv.). Du må komme med til MCQ, under den forudsætning af at du får et snit på over 6,0 (7-trin) i de fag du supplerer nu.”

Ring til dem, de er til at snakke med :slight_smile:

Det er 8,0 efter gammel skala, og 6,0 efter ny skala… Så tror jeg den ged er barberet…
Men ring til dem og hør dem ad, for ved mig sagde de; “Det er faktisk ikke så svært at få kompensation som det måske fremgår af hjemmesiden (som siger noget i stil med; ved dødsfald i nærmeste familie, pasning af svær invalid pårørende osv.). Du må komme med til MCQ, under den forudsætning af at du får et snit på over 6,0 (7-trin) i de fag du supplerer nu.”

Ring til dem, de er til at snakke med :slight_smile:

Kan man læge medicin som fjernstudie ?

de første par år ca 3, erstudiet primært bogbaseret, dog er der obligatoriske øvelser og rapporter som skal laves/afleveres.
Efter er man ude i klinikken fulltime, sammen med studiet…