Til alle kommende medicinstuderende med start d. 1. februar

Hej alle kommende medicinstuderende.

Jeg har set nogle uddannelser allerede har oprettet Facebook-grupper til deres kommende årgang, så man lige kan se hinanden og eventuelt finde ud, at en, man kender, starter sammen med en. Derudover kan det være en gylden mulighed for at dele relevant information indbyrdes mellem os kommende medicin-studerende. Jeg er selv kommet ind på medicin og starter den 1. februar, så jeg ville være frisk på at tage noget intiativ og få oprettet gruppen - problemet er dog bare, at jeg ikke kender andre, der skal studere medicin, og af den årsag kan jeg heller ikke udvide gruppen. Grunden til, jeg altså skriver, er fordi, jeg ville høre, om der overhovedet var stemning for det samt om mennesker ville hjælpe ved at blive en del af gruppen, inviterer bekendte der også er kommet ind på vinterstart m.m.

1 Synes om

Det plejer at være ældre studerende der opretter disse grupper til studiestart og de grupper, der bliver dannet på forhånd bliver ofte ikke benyttet er min erfaring. Men ellers godt initiativ :cowboy_hat_face:

1 Synes om

Jeg bakker gerne op om initiativet. Starter også selv først 1/2-2022

Det er et super godt initiativ men jeg tror at du skal lade dette være op til tutorerne. På SDU er det i hvert fald de sociale tutorer der laver sådan en gruppe en måneds tid inden studiestart :+1: