Tillæg ved uvarslet forvagt?

Hejsa allesammen.

Ville høre om i ved om vi som lægevikarer får et tillæg for uvarslet forvagt? Altså at man f.eks. er sat til at gå stuegang, men grundet sygdom får man hylet istedet. Man skulle få det som yngre læge(vist nok over 1.000 kr pr. gang). Er ret dårlig til at læse overenskomster, men har fundet det her:

§ 23. Extraordinær tjeneste i tilslutning til planlagt tjeneste
Hvor en læge i tilslutning til en planlagt tjeneste ekstraordinært (f.eks. som følge af anden læges sygdom) udfører en normaltjeneste, vagt på tjenestestedet, vagt uden for tjenestestedet eller anden tjeneste af mere end 3 timers varighed med mindre end 72 timers varsel, ydes et tillæg på 444,66 kr. - med virkning fra den 01-04-2009 694,66 kr. – pr. gang (31-03-2000 niveau).

Det er vel den her paragraf det går ind under? Og gælder den for lægevikarer?

Mvh. Christian.

Den paragraf du citerer her gælder vist kun, hvis du får pålagt at blive efter planlagt arbejdstid… Som udgangspunkt tror jeg ikke, at der er noget at hente blot fordi du får en anden funktion på en dag, hvor du alligevel skulle have været tilstede. Mange steder har et fronttillæg for at være på vagt, men det udbetales vist hovedsageligt som et fast månedligt tillæg, og jeg tror ikke det er en del af lægevikaroverenskomsten…

Du skal under alle omstændigheder huske, at den overenskomst, der gælder for dig som lægevikar er den fra FADL, som du kan finde på deres hjemmeside. YL-overenskomsten kan du ikke bruge til noget.

  • Mikkel
  1. Mht. varslingstillæg: udløses når man indkaldes til ikke-planlagt arbejde, på en dag med planlagt tjenestefrihed. Angiveligt kan man ikke få varslingstillæg, hvis man er ansat som timelønnet vikar for reservelæge. Varslingstillæg udbetales (efter min erfaring) udelukkende, hvis man er fuld- eller deltidsansat med en planlagt normtid for en given periode (om man er vagthavende eller udfører stuegangsarbejde etc. er uden betydning).

  2. De lokale tillæg, som er gældende for yngre læger, udbetales ligeledes til lægevikarer i lignende stilling. Mikkel, det er derfor ikke korrekt, at man ikke kan bruge FAYLs overenskomst til noget som helst :wink:

  3. Fronttillæg udbetales også til lægevikarer (som et årligt grundbeløb)

Husk at timelønnede vikarer har krav på overarbejdstillæg efter 7,4 timer på hverdage og fra 1. time på søgne/helligdage!

God fornøjelse :slight_smile:

Jasper

Ad 2 - Lokale tillæg
De lokale tillæg som tildeles yngre læger tildeles kun til FADL/lægevikarer hvis der er indgået lokalaftale om det, fx i Region Sjælland er det kun i det gamle Storstrøms Amt den aftale er indgået. Mange steder ønsker YL ikke at hjælpe de studenrede til pengene selvom det bare ville være en parentes i forhandlingerne.

Ad FAYLs Overenskomst
I FADLs overenskomst er der indskrevet at varslingstillæg etc. følger YLs satser og vilkår. Se hele teksten på http://www.fadl.dk

Torben