Transfer fra KU til SDU

Vil lige høre om det er nogen her inde der kan komme med gode tips mh. transfer fra KU til SDU. Skal egentlig begynde på 6. semester på KU, her til efteråret, men har gået en smule kold…og har derfor valgt at søge optagelse på SDU via KOT. Har nu fået tildelt en standbyplads, men ønsker kun at benytte mig af pladsen dersom studie-forløbet på KU ikke “forfølger” mig over på SDU. Er, af ulige grunde, ved at overskrive 6-års regelen mh beståelse af bacheloren, noget der stresser mig meget! Mangler stadig integreret eksamen i nyrer, endo- og blod på 5.sem, integreret eksamen i kliniske sygdomsenheder og miljømedicin på 6. sem, samt OSVAL, før bacheloren er i hus. Dvs. 2 eksamener + OSVAL1. Er det nogle her inde som ved om man indskrives fra “scratch”, dersom man får tildelt plads på SDU, eller om forløbet fra KU overføres? Ved at jeg bliver nødt til at søge merit for fag, og håbe på denne måden at slippe at igen begynde på 1. sem… Er det nogle som ved hvilke fag man kan forvente at få merit for? Har været i kontakt med SDU, som desværre ikke kunne give nogle klare svar, men bad mig ringe tilbage mandag. Nogle der har været i samme situation?

Jeg mener, at hvis du færdiggør 6. sem på KU kan du herefter frit blive overflyttet til SDU og så starte på 7. sem på SDU. Og så kan du jo søge om merit for bl.a ortopædkirurgi og endokrinologi, som jeg mener allerede ligger på 6. sem på SU.

Men prøv at snakke med en studievejleder.

Hej
Jeg tror umiddelbart du “nulstilles” ved et skift, fordi du jo netop har søgt om optagelse på ny og ikke om indskrivning eller overflytning. Jeg kender en der droppede ud efter et år i århus og så, flere år senere, søgte ind på KU. Her startede hun på lige vilkår med alle andre.
Dog fik hun problemer med SU fordi det var den samme uddannelse, hun havde søgt ind på. SU-styrelsen talte hendes år i århus med og mente derfor, at hun var et år forsinket i forhold til nomineret tid.
Derfor kan det god være at dine år på KU kommer til at tælle med. Så du må vidst have fat i en studievejleder. :wink:

Har du egentligt forsøgt at søge studienævnet ved KU om forlængelse af fristen for at bestå bacheloruddannelsen?
Det ville jo være meget nemmere for dig, hvis du kunne få forlænget fristen, i stedet for at skifte studie. Men det kræver selvfølgelig at du har gode grunde til, hvorfor du er kommet bagud f.eks. sygdom eller andre særlige forhold.

Held og lykke med det hele :doc:

Det må være en rigtig svær situation du befinder dig i!
Hvis du har eet eller flere forsøg til god så tror at studienævnet
Ville kunne give dig dispensation og forlænge 6års reglen.
Bliver du optaget på SDU Så udskrives du automatisk fra KU.
Håb bare på at du får tilsagn frem for studieplads på SDU
Det tager jo flere uger for studienævnet at behandle sådanne sager.
Krydser fingre for dig! Det skal nok gå.

Ligesom det ikke er muligt for en studerende fra sdu at flytte over under bachelor på sdu, over til bachelor på ku på samme semester, gælder dette også omvendt:) det er 2 vidt forskellige måder at opbygge læge uddannelse de 2 steder kører lige nu, så det er desvær først mulig på din kandidat at flytte til sdu. alternativ er du starter forfra på sdu bachelor, men dette er nok et lidt stor spil af resourcer når du er så langt + du ødelægger en andens mulighed for at komme ind på sit drømmestudie da du optager en ny plads:(

Tak for al jeres respons både her og via pm. Setter jeg virkelig pris på. Jeg vil kontakte SDU igen imorgen mh nærmere afklaring.
Vender tilbage dersom jeg bliver klogere…

Har været i kontakt med SDU, men har vel egentlig ikke fået nogen nærmere afklaring mh. hvilke fag/semestre jeg kan forvente at få merit for. Nogen her inde der har forsøgt at flytte over og fået merit? Er taget op via KOT og fået plads ved SDU med studiestart feb-12. Har fået besked om at siden jeg er taget op via KOT, vil jeg i princippet starte på 1. semester og har derfor også nye 6 år til at bestå bacheloruddannelse. Skulle dog gerne haft en afklaring mh. merit. Anyone? Har forsøgt at kontakte studievejledning på SDU og KU mh merit, men de har desværre lukket.

Hmm… er det korrekt forstået at du ikke ønsker at have overført alle dine fag fra KU? …

Når du starter op SDU starter du jo forfra og har dermed som du selv siger 6 år igen til bachelor. Du får kun overført de fag fra KU som du søger merit for. Jeg mener ikke SDU går ind og henter lignende fag.

Jeg undskylder hvis det slet ikke handler om dette.

Vil det betyder du har optaget en plads fra en ny studerende, fordi du ikke kunne tage dig sammen til at gennemføre en bachelor på ku? i givet fald må jeg indrømme jeg synes det er spild af plads og resourcer, at la en studerende der ikke kan fuldføre en bachelor blokere for en ny uprøvet der ikke er brændt sammen…

uden at have noget som helst fakta at bygge dette på tror jeg alligevel jeg vil informere om hvor SVÆRT det er at få merit på tværs af universiteter, undertegnede har en kammerat på KU, der intet fik for 2 år med molekylær medicin efter transfer til medicin. IMO burde du tage bachelor færdig på KU og så starte kandidat i odense hvis det er der du ønsker at læse.

Tak for alle gode råd og indspil. Jeg har takket nej til studiepladsen ved SDU (for netop ikke at optaget en plads fra en ny studerende) og har bestemt mig for at fuldføre bacheloren og studiet ved KU. Var som flere af jer har nævnt, særdeles svært at blive klog på hvilke fag man kunne få merit for ved overflytning fra KU til SDU, og da jeg blot mangler to eksamener og en lille OSVAL1, så er det nok bedst at fuldføre ved KU. Har også hørt at studiet bliver meget bedre fra 7. sem, så er bare at få bacheloren overstået. Forventer at have den i boks over nytår.

Mh ovenstående drejer det sig hverken om at ikke “kunne tage mig sammen” eller at man har “brændt sammen”. Kan se du går på 2. sem på SDU, så forhåbentligvis lærer du noget mh empati før du står i hvid kittel. Held og lykke med det.