Traumatologi - Claus m. fl. Falck Larsen

Traumatologi
Claus m. fl. Falck Larsen

Indbinding Hæftet
Forlag Munksgaard Danmark
Udgivelsesår 2008
Sidetal 304
Vægt 1460
ISBN 87-628-0601-7

Traumatologi
af Claus Falck Larsen, Jakob Roed og Jørgen Falck Larsen
Munksgaard, 648,- vejl. pris.

For første gang får vi nu en dansk lærebog i traumatologi. Forfatterne har samlet den allernyeste viden om de forskellige specialer, der indgår i faget og lavet en grundig gennemgang af et område i rivende udvikling.
Bogen er først og fremmest skrevet til lægestuderende og læger men også til andre faggrupper med interesse for faget. Til de lægestuderende er der til faget “Akut Patient” en primær dansk lærebog ”Den akutte patient” af E. Christensen, T. Callesen og T. Lang-Jensen, Munksgaard.
Denne dækker det meste af det akutte, men mangler en grundigere gennemgang af traumatologien og dens mange aspekter. Det skal nævnes at der de to bøger imellem nødvendigvis bliver en hel del overlap, idet “Den Akutte Patient” dækker mange af de samme områder som “Traumatologi”.

Bogen starter med lidt interessant historie og grundig epidemiologisk redegørelse for danske forhold og tal, som bærer tydeligt præg af
forfatternes involvering i arbejde med udvikling af det danske traumesystem. Herefter gennemgåes minutiøst behandlingen af
traumepatienterne ligefra organisationen af traumemodtagelse og transport over den præhospitale behandling til modtagelse, visitation, behandling og rehabilitering. De enkelte emner indenfor ABCDE uddybes i relevante og praktiske afsnit. Billeddiagnostiske muligheder nævnes, og de øvrige organsystemer derpå. Disse kapitler er grundige og til tider virkeligt godt, kortfattet og koncist forfattet, men indimellem bliver det meget teknisk med fx scoringssystemer af mere akademisk og international interesse. Det bliver også for specialiseret til tider, hvor man ikke længere kan følge med i detaljerne trods interesse for traumatologien generelt.
En særlig force ved bogen er dens grundige indførsel i den danske organisation af katastrofeberedskabet i Danmark, som læsere af bogen nok vil fatte interesse for.

Bogens medfølgende DVD er et nyttigt redskab til demonstration af de procedurer, man nok kan læse om mange gange men aldrig helt får forstået, før man har set det udført.

Alt i alt en grundigt gennemarbejdet bog, som gør hvad den lover. Helt klart anvendelig for yngre læger og stud. med’er med særlig interesse for traumatologien, men for studerende til Den Akutte Patient eksamen vil der nok være for meget specialstof til at hele bogen er interessant.

Et solidt og spændende værk om den form for lægegerning alle stud. med.'er ivirkeligheden drømmer om.

Johannes B. Rasmussen
Reservelæge
Skadestuen Amager Hospital