Turnus: Almen praksis på Island

Hej alle

Har forgæves gennemsøgt sst, laeger.dk og google, men har ikke kunne finde ud af, hvem jeg skal henvende mig til ang. at tage min almen praksis del af tunussen på Island. Evt. også ½ år i praksis på Island efter turnus.

Er der nogen som kan hjælpe.

På forhånd tak

Jeg er ganske sikker på at det kan lade sig gøre. Prøv at søge på Islands sundhedsministeriums hjemmeside
http://eng.heilbrigdisraduneyti.is/Information/nr/63
Har du en aftale med en praktiserende læge på Island? Jeg er selv på vej til Island for at arbejde i en del af min kirurgiske introduktionsstilling, så jeg ved lidt om forholdene -dog ikke så meget vedrørende turnus

Jeg skal starte i turnus på Island 1. juli '07. Du kan prøve at tale med en læge, der hedder Olafur Baldurson, som er overlæge på Lungnadeild C14, på Fosvogi i Reykjavík. Umiddelbart tror jeg ikke, at han er interesseret i folk, der kun vil tage en del af turnus på Island, men du kan jo altid spørge. Og han stiller som forudsætning, at du behersker islandsk i skrift og tale, så det kræver nok, at du tager op og møder ham, så han kan vurdere dine færdigheder.

Gangi þér vel. :wink:

EDIT: Jeg ved selvfølgelig kun noget om hele turnusblokken. Jeg skal ikke kunne sige, om det er muligt at tage dele af turnus på Island, og om sprogkrav i så fald er lempeligere. I den islandske turnus er ophold i almen praksis noget kortere end i Danmark, idet hele turnusblokken er kortere, og almen praksis spiller en lidt anden rolle i sundhedsvæsenet end i Danmark. Men sådan er det vist også andre steder.