Turnus-Prioritering

[color=blue]Det hyggelige, men desværre meget lidt informative turnus-intro-møde er overstået for dette semester.
Skal ca. 350 kommende læger hvert semester ringe rundt til alle amter for at få info om turnusvilkårene :?:
Turnus.nu var en stor hjælp; er det rigtig det bliver flyttet til studmed.dk?
Det kunne være fedt! De gamle evalueringer, der kan læses på turnus.nu er en anelse uretfærdige eftersom der jo er nogen afdelinger, der har taget initiativ til at forbedre vilkårene.
Måske er det muligt, at få amterne til at svare på et simpelt spørgeskema på studmed.dk? Fx omkring kurser, ventetid, boliger, overarbejds-politik, afdelinger med turnus på de forskellige sygehuse, antal vagtlag, introperiode ol.
Det ville gøre prioritering nemmere og måske en anelse mindre afhængig af afstanden til København.[/color]

Ikke mig bekendt :frowning:

Den 14/9-04 skrev jeg til ejeren af turnus.nu om at jeg godt ville ligge den gamle information op - nu da siden skulle lukke. Lars-Gustav svarede:

[quote]Jeg arbejder i øjeblikket på at FAYL evt skal fortsætte med evalueringerne af hospitalsafdelinger. Det blev foreslået på et talerstolen på et repræsentantskabsmøde for ca et år siden, og ført til referat at det skulle der arbejdes videre med.
Det er jo ikke kun turnuslæger, men alle læger der ville kunne nyde godt af denne information.

Tak for din interesse. Jeg vil vende tilbage til dig, hvis der ikke sker noget i FAYL.[/quote]

Da jeg ikke hørte yderlige noget så skrev jeg igen den 31-12-04 for at høre hvad status var, men jeg har endnu intet hørt fra Lars-Gustav - så jeg ved ikke hvad den endelige planen er…

Nu da vi jeg har udvidet med http://www.candmed.com så må man sige at følgende bliver opfyldt

Jeg har fortsat intet imod at ligge informationen til rådighed så frem Lars-Gustav kontakter mig.

[color=red]Opdatering: Jeg har nu skrevet endnu en mail til info @ turnus.nu…[/color]

bare en støtte mail…
go get him, Frold
vi mangler de evalueringer…

Men det bliver ikke til noget - jeg fik svar på den mail.

Han har ingen planer om at overlevere det til studmed.dk, men muligvis vil FAYL arbejde vidre med, men vi kender jo alle deres tempo…Møder, Møder, møder - vi skal sgu bare have noget handling!!