Turnusnr fordelinger er kommet op

Oversigt over amter, H:S og Bornholms Kommune tildelt i forbindelse med turnusordningen sommeren 2006 http://www.sst.dk/upload/uddannelse/lae … n_2006.pdf

Skema vedr. ønske om mulig bytning af turnusamt i forbindelse med turnusordningen sommeren 2006 http://www.sst.dk/upload/uddannelse/lae … n_2006.pdf

http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Tur … px?lang=da