Turnusnummer

Hej alle som har fået turnusnummer i dag!

Husk at være rare og gå ind på http://www.turnus.nu og vis hvilket amt I prioterer først :slight_smile:

Mange hilsner

Hørt!

I er også velkommen til at bruge dette forum - til bytte af turnus pladser…

OBS: Studmed.dk vil ikke støtte tanken om salg af turnus pladser…