TV2 udsendelse 31.januar 2006

TV2 sender i aften kl 21.25 en udsendelse om lægers arbejdsforhold og lange vagter!

Jeg missede den desværre, er der andre steder mulighed for at se den. Kunne ikke finde den eller debat om den på tv2.dk eller via google.

Du gik ikke glip af noget. Emnet faldt helt til jorden, da lægen forbedrede sin koncentrationsevne jo længere han var på vagt.
Endvidere var der slet ingen opfølgning, ingen kommentarer fra DADL, hospitalsledelser, amter, sundhedspolitikere om hvorfor man tillader læger at arbejde i døgndrift.
Tam udsendelse -desværre. Det er et vigtigt emne der havde fortjent bedre. Men lægen klarede sig fornemt. Dejligt med modvægt til Ventegodt et al.

3 24-timers vagter i gennemsnit pr. uge for unge anæstesiologer, lige godt :frowning: lige i overkanten syn’s jeg nok

Synes det var en god udsendelse men savnede også noget feed back fra DADL, sygehusledelse osv. Det er da tankevækkende at man, som det blev nævnt i udsendelsen, har regler for hvor mange timer en buschauffør må køre uden pause, men ikke for hvor mange timer en læge kan arbejde uden søvn! Ikke alle kan holde koncentrationen på samme måde som lægen i udsendelsen.

Desuden blev der gjort en meget vigtig pointe i udsendelsen. Det kan godt være at koncentrationen var i top i de “akutte test”, men som lægen selv sagde, er risikoen for at lave “små” fejl som doseringsfejl, ordineringsfejl i mindre akutte situationer, store…

[quote=“Jesper R Balle”:r9931dw6]Du gik ikke glip af noget. Emnet faldt helt til jorden, da lægen forbedrede sin koncentrationsevne jo længere han var på vagt.
Endvidere var der slet ingen opfølgning, ingen kommentarer fra DADL, hospitalsledelser, amter, sundhedspolitikere om hvorfor man tillader læger at arbejde i døgndrift.
Tam udsendelse -desværre. Det er et vigtigt emne der havde fortjent bedre. Men lægen klarede sig fornemt. Dejligt med modvægt til Ventegodt et al.[/quote]

Så ganske enig… jeg sad også med popkorn, hevet telefonstikket ud, slukket al lys og vent fokus mod alteret… men, det var sgu en lidt tam oplevelse…

Jeg er ikke enig i, at udsendelsen var tam. Jeg synes det var interessant at se vagten fra lænestolen med friske øjne. Og jeg fandt det særdeles interessant at lægens evne til at klare testen forbedredes i løbet af vagten - DET havde jeg ikke ventet.
Desuden synes jeg udsendelsen var skruet godt sammen mhp at starte en debat om lægers arbejdsforhold. Der var fokuseret på lægens situation, uden at det blev smurt ind i “volds-og-uhelds-porno” som der ellers er rigeligt af programmer af på TV2 efter min mening.

Men jeg ville også finde det relevant om der blev fulgt op med en debatudsendelse, med deltagelse fra relevante organisationer - hvis ikke det er lige på trapperne kunne man jo lade et ord falde hos TV2 og FAYL.

Fandt også udsendelsen rimelig interessant - specielt sammenstillingen med køre-/hviletidsregler for buschauffører - det burde vække stof til eftertanke.

Også godt at se, at det blev sagt rent ud, af en læge, at det kommer til at koste fejl og evt. liv, når man er fuldstændig bombet efter 24 timer på vagt.

Personlig tror jeg, at der hvor der er mest behov for eftertanke og debat er hos lægerne selv - vi trænger så afgjort til at gøre op med “Jeg-kan-det-hele-på-den-halve-tid” supermands-macho-image, og det bælder både yngre som ældre læger.

Vi bliver sgu’ nød til at sige fra, når vi mener det er for sindsygt i stedet for at bukke nakken og tro at det gavner vores karriere… Endnu mere så, når “vores egen formand” fra FAYL siger, at hun ikke kan se, at det er noget problem med lange vagter - beklager, hvad har konen gang i? det er i hvert fald ikke de yngre læger, jeg kender, hun repræsenterer!!!

Lad os håbe, at udsendelsen bidrager til at sætte debatten igang.

  • Mikkel

Ja, det synes jeg godt nok også. Det er en arbejdsuge på 72 timer også til og med på skæve tider… Fy for den. Der må FAYL da godt rømme sig, selvom det formentlig er en undtagelse.

Da jeg skrev at jeg synes det var en tam udsendelse mente jeg ikke selve indholdet. Jeg synes at det hele bare var rapporterende. Der var ikke mange kritiske spørgsmål fra redaktøren, men de 2 medvirkende læger skulle selv fortælle hvorfor det var farligt med så lange vagter. Hvorfor spurgte man ikke til:
1: Hvorfor tillades så lange vagter af hospitalsledelserne?
2: Hvorfor går lægerne med til det?
3: Hvorfor er der regler for chauffører men ikke for læger?
4: ect.
I øvrigt kan jeg ikke forstå at de må arbejde i døgnvagt når de er så belastede. Det er kun hvis de formelt har delt vagterne og så selv tager fx dagvagt, fulgt af aften/nat. Ellers mener jeg overenskomsten siger at man ikke må belastes mere end op til 15timer på de lange vagter?

Klippet af overenskomsten:

[i]På en vagt må du maksimalt være belastet i 13 timer i gennemsnit over en normperiode. Hvis reservelægerådet har indgået aftale om nedsættelse af hviletiden, kan belastningen være op til 16 timer i gennemsnit.

Aften/nattevagt må være belastet 16 timer, selv om der ikke er indgået en aftale.

Belastningen opgøres excl. overlap ved vagtskifte.

Deltager du i en fællesvagt, må du maksimalt være belastet 2/3 af tiden i tidsrummet kl. 20-08 (§3,stk.2).

Hvis vagtbelastningen er et arbejdsmiljømæssigt problem, kan du og dine kolleger kræve en lokal forhandling om, hvordan problemet kan løses. De centrale parter kan evt. inddrages i forhandlingen. Den nye forhandlingsret er en del af overenskomstresultatet OK 05 (§ 21 stk. 5).

Vagthyppighed (§ 21)
Har du normaltjeneste, må du maksimalt have tjeneste efter kl. 18 hvert 6. døgn i gennemsnit over en normperiode - dvs. 16 gange, hvis normperioden er 14 uger (14 uger X 7 dage divideret med 6). Ferieperioder fratrækkes normperioden før vagthyppigheden beregnes.

Tilsvarende gælder for vagt på tjenestestedet. Hvis du har planlagt arbejde på tjenestestedet efter kl. 18 er du omfattet af denne regel også selv om du har en efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet.

Du må maksimalt have vagt udenfor tjenestestedet efter kl. 18 hvert 3. døgn i gennemsnit over en normperiode og hvis du har begge typer vagt, må du maksimalt have vagt hvert 5. døgn i gennemsnit over en normperiode.

Hvis du på grund af vakancer, ferie eller andet har hyppigere vagt, skal timerne efter kl. 18 i de for hyppige vagter udbetales som overarbejde og ikke indregnes i normtimeopgørelsen.[/i]

Humlen er, at det hele er gjort op over en normperiode, som vel oftest er på 3 måneder, så så længe gennemsnittene holder sig indenfor det angivne, så er det intet problem…

  • Mikkel

Ja, men det kan jeg ikke forestille mig er tilfældet med den gennemsnitlige belastning. Så skulle det næsten være den eneste afdeling i landet :slight_smile:

Næh, men så bliver det bare udbetalt som overarbejde… belastningen i en vagt bliver kun et problem (for arbejdsgiveren) når folk brokker sig - og det gør folk ikke! og det udnyttes helt sikkert ude på afdelingerne, desværre.

Overenskomsten har iøvrigt en gummiparagraf, der giver afdelingerne lov til at “overtræde” bestemmelserne, hvis “særlige forhold” taler for det - og det er f.eks. at de har ubesatte stillinger (og hvor har de ikke det…)

  • Mikkel

Udsendelsen bliver genudsendt kl 00.15 på TV2 i aften.

Og så er der de anæstesiologer der efter sådan en 24 timers vagt fortsætte fx på en privat klinik… det burde der vel være bedre kontrol med?

Hvis det kan lade sig gøre i Danmark, så må der trods alt være nogle penge at tjene som læge :slight_smile:

Jeg synes næsten det mest tankevækkende ved den udsendelse var, at ham søvnforskeren, eller hvad han var, vælger et så dårligt forsøg til at teste koncentrationsevne. Lægen på vagt havde aldrig prøvet det før, så man må da forvente, at han bliver bedre for hver gang han udfører det de første mange gange. Og det havde man så lige glemt at tage højde for.
Desuden stillede det ingen krav til nogen form for hverken lang- eller korttidshukommelse, hvilket jeg har indtryk af, at arbejdet som vagthavende på en skadestue gør.

Men det ville nok blive for kedeligt at se ham udfylde journaler eller lign.

Så jeg er enig i, at programmet ikke levede op til det, der var lagt op til…

Skarp pointe!! :wink:

Der var på et tidspunkt på tv2.dk et eller andet flash spil hvor man kunne teste hvad det krævede hvis man skulle være astronaut - det var nok noget a la det de skulle have lade ham prøve.

Genudsendes i aften kl. 20 på TV 2

Ja, så starter genudseendelserne … altid noget der er noget fo’bold :smiley: