Udlandssemester/forskningsår på Oxford eller Cambridge

HEJ derude! :slight_smile:

Er der TILFÆLDIGVIS nogen som enten har taget ELLER ligger inde med viden omkring udlandssemester eller forskning på enten Oxford eller Cambridge University i England?!
Jeg er klar over at KU (hvor jeg læser på kandidat-delen) ingen aftaler har med GB overhovedet, (bortset fra et 6 ugers Erasmus ophold på kirurgisk afdeling 7.semester i byen Keeley), og at man derfor selv er nødt til at skulle ud og undersøge+arrangere hvis man vil afsted.

  • MEN hvis nu nogen af jer lå inde med lidt info omkring om det er et fuldstændig håbløst projekt med hhv Oxford eller Cambridge eller om det rent faktisk kan lade sig gøre, ville jeg være MEGET taknemmelig!

Jeg har nogle kontakter til Cambridge som muligvis kan hjælpe dig med et forskningsophold, men det afhænger en del af hvilket emneområde du ønsker at forske i.

Hej Trine!
Jeg har ikke decideret lagt mig fast på noget forskningsområde endnu, idet jeg stadig kunne se alt fra almen praktiserende læge til psykiater ske.

  • Dog, HVIS jeg umiddelbart skulle pege i nogle retninger, så er jeg mest interesseret i endokronologi, immunologi, kardiologi og infektionsmedicin.
    Så jeg vil SUPER gerne høre mere om dine kontakter i Cambridge!

Den eneste kontakt jeg har indenfor endo er så vidt jeg husker i London. Kardiologi har jeg en kontakt i Cardiff. De kontakter jeg har i Cambridge er indenfor farmakologi og fysiologi.
Men jeg tror ikke du skal forvente at du ligesom herhjemme får serveret et forskningsprojekt som du bare kan gå i gang med - selv prægraduate studerende plejer (min erfaring) at være noget mere “selvstændige” end i DK. Så jeg tror du først og fremmest skal prøve at finde ud af præcis hvad det er du godt kunne tænke dig og hvad du egentlig vil have ud af det.

Nej, det er også mit indtryk, at man uden for DK skal arbejde mere selvstændigt med langt mere ben arbejde hvad angår forskning og ikke får serveret “en pakkeløsning” , som det tit er tilfældet med de danske projekter. Jeg har en medstuderende, som netop er blevet involveret i noget amerikansk forskning og DET er godt nok også en større plan der lige skal udarbejdes der - mht ALT fra både lejlighed til fundraising:-)

  • Jeg tænkte, ang fysiologi projektet på Cambridge, ved du mere specifikt hvad der forskes i og hvad mulighederne evt ville være? Eller er der et sted man kan læse mere? Én man måske kunne kontakte?
    Og så i øvrigt TUSIND TAK, fordi du har tid og lyst til at fortælle!:smiley: