Udskrevet fra uddannelsen - Hvad nu?

Hej alle.

Jeg har gået på bacheloren i medicin (AU), og var næsten færdig. Manglede tre fag. Desværre gik det ikke til en eksamen, hvor jeg havde været oppe to gange. Da jeg på et tidspunkt havde brugt et forsøg ved ikke at dukke op, var sidste forsøg mit sidste. Jeg sendte en dispensationsansøgning om et fjerde forsøg, men fik afslag. Jeg mangler ellers kun 3 fag fra hele bacheloren. Ét fra fjerde semester, ét fra femte og ét fra sjette. Bachelorprojekt har jeg bestået.
Jeg kan nu klage til styrelsen for videregående uddannelser, hvis jeg mener, at afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med gældende ret. Ved ikke om jeg får medhold. Det kan være der er nogle regler man kan tage fat i.
Jeg vil høre jeres råd til både klagen, afgørelsen på dispensationen og mit videre forløb. Jeg har nemlig ikke tænkt mig at give op. Tænker på alle muligheder. Både her i DK og i udlandet. Mangler jo rigtig lidt af min bachelor. Jeg vil herudover høre jer om I ved hvor lang tid man har krav på at fortsætte uddannelsen fra afgørelsen er udstedt? Jeg fik 14 dage?

Tusind tak på forhånd.

Hej AlialiAli

Hvad kom du frem til?

Hvad har du lavet?

Vil meget gerne høre mere om din sag.

På forhånd tak.