Ungdomspsykiatri - Snoek, J. Engelstad

Ungdomspsykiatri 2.utg

Forfatter(e): Snoek, Jannike Engelstad

Informasjon om boken:
Forfatter: Jannike Engelstad Snoek
ISBN: 8215000134
Pris: 299
Utgitt: 2002
Utgave: 2
Forlag: Universitetsforlaget

Til bogen:
http://www.universitetsforlaget.no/fago … leID=13439

Forlaget skriver:

[quote]Forfatterens mål med denne boka er å rette søkelyset på ungdomspsykiatrien som et spennende og utfordrende arbeidsfelt både faglig og menneskelig. Bokas første del er teoretisk, her beskrives barnets fysiske og psykiske utvikling, familie og samfunn. I bokas andre del beskriver forfatteren ulike diagnostiske kategorier, blant annet psykoser, identitetskriser, atferdsavvik, spiseforstyrrelser og rusmiddelproblemer. Diagnosene blir søkt forstått ut i fra ungdommenes egen opplevelse, samspill i familien og en samfunnsmessig sammenheng. De kliniske eksemplene går som en rød tråd gjennom hele boka.

Den reviderte utgaven er noe utdypet i del en, som danner det teoretiske grunnlaget for forståelsen avdel to. Den kliniske delen er utvidet og omarbeidet; den gjenspeiler både kunnskapstilfanget fra det siste tiårets klinisk forskning og innføringen av en ny og annerledes revisjon av diagnosesystemet International Classification of Diseases.

Ungdomspsyiatri er i første rekke beregnet på studenter og utdanningskandidater som tradisjonelt arbeider i det barne- og ungdomspsykiatriske feltet, men kan også gi innsikt og forståelse til alle som i sitt daglige virke har med ungdom å gjøre.

Om forfatteren:
Jannike Engelstad Snoek er lege med spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Snoek har i mange år interessert seg spesielt for ungdomsproblematikk og arbeider som overlege ved Ungdomspsykiatrisk akuttavdeling i Oslo.[/quote]