Vagtplaner og ferieplanlægning

Jeg bliver færdig med studiet den 15. juni (forhåbentlig :roll: ) Jeg har fået vikariat over sommeren og skal derefter i turnus. Allerede nu kan jeg mærke, at hvor jeg tidligere har været herre over min egen tid, så bliver jeg nu afhængig af, hvornår en vagtplan ligger færdig.

Dags dato har jeg stadig ikke modtaget min plan for juli, og er derfor startet på at øve mig i disciplinen: “Slalom-løb mellem invitationer, jeg ikke véd, om jeg kan sige ja til for jobbet” :!:

Hvornår kan man normalt forvente at kende sin arbejdstid for de kommende måneder, som reservelæge på centralsygehuse. Er der en fastsat frist for, hvornår man skal kende sin arbejdstid - og er det noget der efterleves?

Ligeledes kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan ferieplanlægning foregår, når vi taler om ferie og fri udenfor industriferien? Er det muligt at planlægge rejse-aktivitet ud i fremtiden og få bevilget ferie på forhånd?

På forhånd mange tak

Som udgangspunkt skal vagtplanen ligge klar 4 uger i forvejen. Dette er dog sjældent tilfældet. Du kan som regel altid ønske fri (indenfor rimelighedens grænser) ved at henvende dig til din vagtplanlægger. Ferie er som regel ikke noget problem at afvikle, med mindre afdelingen er ekstremt underbemandet.

Der er også faste regler for hvordan ferien kan/skal afvikles. De lyder ca. sådan her, men du må ikke hænge mig op på detaljerne:

Mht hovedferien (3 uger i maj-september): Hvis arbejdsgiver skal pålægge dig at holde ferie på et bestemt tidspunkt skal hun gøre det minst 3 måneder i forvejen.

Mht øvrig ferie (2 uger resten af året): Her er fristen 1 måned

Men en ting er regler en anden ting er at få dagligdagen til at fungere. Hvis man er ansat i et sommerferievikariat, skal man nok ikke forvente 3 ugers ferie. Men spørg din arbejdsgiver, hvis du ønsker at kunne bestille en rejse i en given periode. Ofte vil hun kunne love dig ferie på et givent tidspunkt selvom ferieplanen måske ikke er lagt.

Og mht vagtplanen: Den skal ligge klar 4 uger i forvejen. Det gør den sjældent, men hvis ingen brokker sig bliver det aldrig bedre!

PS Jeg kan anbefale at læse de få sider i overenskomsten der handler om vagttilrettelæggelse.

God fornøjelse
Lus

Jeg har prøvet at være på en afdeling hvor planen aldrig forelå før dagen før vagtmånedens begyndelse, og endvidere kunne der komme ændringer til planen midt i måneden!
Jeg har også prøvet at være på en afdeling hvor planen altid lå 6 uger før den trådte i kraft - og den blev overholdt!
Regn med at du ikke ved noget fast om din plan før en uges tid før … det er vist det mest almindelige. Desværre :frowning: