Vikartimer ved siden af fuldtidsarbejde

Jeg har for nyligt taget vikararbejde ved siden af mit fuldtidsarbejde. Jeg fik udbetalt overarbejdstimer for samtlige præsterede timer.

Er der nogen der ved om det en specialaftale eller er vores overenskomst sådan?

Vil bare lige rustes, inde kontakt til lønkontoret det nye sted jeg skal vikariere…

Den er god nok:

§ 32. Vikariater

Stk. 2.
Vikarer, der ud over vikariatet er fuldtidsansat i anden ansættelse, betales pr. times tjeneste (normaltjeneste, vagt på tjenestestedet og effektiv tjeneste under vagt uden for tjenestestedet) en timeløn, der svarer til 1/1924 af den (netto-)årsløn (grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn), lægen ville oppebære ved ordinær ansættelse i stillingen. I funktions- og kvalifikationsløn indgår såvel centralt fastsatte som decentralt aftalte tillæg. Til timelønnen ydes et tillæg på 50%.

Link: http://www.laeger.dk/portal/page/portal … VIKARIATER

Netop derfor er der masser af penge at tjene i turnus, hvis man ikke har sin fritid kær men hellere vil arbejde som ekstern vikar! 3 døgnvagter i friugen skal nok tælle godt på den samlede lønseddel :slight_smile:

I forlængelse af et vikariat har jeg taget flere løse vagter, samtidig med fuldtidsansættelse andetsteds.
Efter afholdelsen af disse vagter har jeg nu fået tilsendt ansættelses- kontrakt som timelønnet reservelæge for denne periode med angivelse af en timeløn på 161.05 kr. I kontrakten står at jeg ansættes med variabelt timetal.

Mit spørgsmål er da - lidt paranoidt - om jeg ved at underskrive kontrakten mister retten til tillægget på 50 % jf. stk. 2 ovenfor.

Og hvad med extraordinære tilkald: får man tillæg for disse som timeansat?

[quote]I forlængelse af et vikariat har jeg taget flere løse vagter, samtidig med fuldtidsansættelse andetsteds.
Efter afholdelsen af disse vagter har jeg nu fået tilsendt ansættelses- kontrakt som timelønnet reservelæge for denne periode med angivelse af en timeløn på 161.05 kr. I kontrakten står at jeg ansættes med variabelt timetal.

Mit spørgsmål er da - lidt paranoidt - om jeg ved at underskrive kontrakten mister retten til tillægget på 50 % jf. stk. 2 ovenfor.

Og hvad med extraordinære tilkald: får man tillæg for disse som timeansat?[/quote]

Det ville jeg være forsigtig med at skrive under på. Overenskomsten er klar på dette område. Du skal have overarbejde for hele skidtet. Spørgsmålet er om man overhovedet kan gøre det på den måde, som de foreslår - det lyder overenskomststridigt.

Ad ekstraordinær tilkald: Du kan læse om dette her: http://www.laeger.dk/portal/page/portal … AR_TILKALD

Jeg tror ikke du kan forvente ekstraordinært tilkald som timeansat. Dette ville ikke rigtig give mening, da du netop er ansat ad hoc. Man kan ikke både få i pose og sæk :slight_smile: