Vil du skrive en artikel eller 2 til studmed.dk?

Jeg tænker det kunne være sjovt, hvis nogle har lyst til at skrive et par artikler til studmed.dk?

Det kunne være artikler om følgende
-studieteknik
-om at være studerende på KU
-om at være studerende på SDU
-om at være studerende på AU
-om at være studerende på AAU
-Om at læse på bachelordelen
-om at læse på kandidatdelen
-Online studieressourcer - som f.eks. kenhub etc
-om at være FADL vagt
-om at være med i en basisgruppe
-om valg af studiebøger (det kan være du har klaret hele studiet ved at låne bøger på biblio eller andet)

etc - der er med andre ord mange emner som der kunne have interesse.

Hvis nok melder sig så bygger jeg en wordpress blogside op - som er egnet til artikler.

Jeg ved ikke, hvad folk tænker?

5 Likes

Jeg synes, at det lyder som en god idé :slight_smile: Kunne være interessant at høre fra forskellige studerende fra forskellige universitete om, hvordan de oplever medicinstudiet.

Godt initiativ. Jeg bakker op om det!

Lyder fedt…

Jeg starter på AAU her til efteråret. Vil meget gerne skrive en artikel om hvordan det er at studere der, evt med fokus på overgangen fra gym til AAU.

Artikler om hvordan det er at læse på de forskellige universiteter ville gavne de kommende stud.med’er en del, når de skal til at vælge hvor de vil læse medicin henne. Det er jo meget rart at vide hvordan uni’erne adskiller sig, f.eks i undervisningsfokus, studiemiljø osv.

3 Likes

Kan evt. skrive en artikel om, hvordan det er at bruge siden før selve studiet. Er selv optaget på KU her til vinter

1 Like

Det lyder bare super fedt.

Fremgår man anonymt?

Om det ønskes, så det bestemmer du selv…

Jeg ville godt kunne skrive en artikel eller to om studieteknikker, for alle læringstyper :slight_smile:

1 Like

Jeg starter på AU om en uge, Jeg vil gerne skrive om studiestart på AU, så kommende studerende fremover kan få en bedre indsigt i hvordan studiestarten og den første tid på studiet foregår.

1 Like