Vil du skrive en artikel eller 2 til studmed.dk?

Jeg tænker det kunne være sjovt, hvis nogle har lyst til at skrive et par artikler til studmed.dk?

Det kunne være artikler om følgende
-studieteknik
-om at være studerende på KU
-om at være studerende på SDU
-om at være studerende på AU
-om at være studerende på AAU
-Om at læse på bachelordelen
-om at læse på kandidatdelen
-Online studieressourcer - som f.eks. kenhub etc
-om at være FADL vagt
-om at være med i en basisgruppe
-om valg af studiebøger (det kan være du har klaret hele studiet ved at låne bøger på biblio eller andet)

etc - der er med andre ord mange emner som der kunne have interesse.

Hvis nok melder sig så bygger jeg en wordpress blogside op - som er egnet til artikler.

Jeg ved ikke, hvad folk tænker?

8 Synes om

Jeg synes, at det lyder som en god idé :slight_smile: Kunne være interessant at høre fra forskellige studerende fra forskellige universitete om, hvordan de oplever medicinstudiet.

Godt initiativ. Jeg bakker op om det!

Lyder fedt…

Jeg starter på AAU her til efteråret. Vil meget gerne skrive en artikel om hvordan det er at studere der, evt med fokus på overgangen fra gym til AAU.

Artikler om hvordan det er at læse på de forskellige universiteter ville gavne de kommende stud.med’er en del, når de skal til at vælge hvor de vil læse medicin henne. Det er jo meget rart at vide hvordan uni’erne adskiller sig, f.eks i undervisningsfokus, studiemiljø osv.

3 Synes om

Kan evt. skrive en artikel om, hvordan det er at bruge siden før selve studiet. Er selv optaget på KU her til vinter

1 Synes om

Det lyder bare super fedt.

Fremgår man anonymt?

Om det ønskes, så det bestemmer du selv…

Jeg ville godt kunne skrive en artikel eller to om studieteknikker, for alle læringstyper :slight_smile:

1 Synes om

Jeg starter på AU om en uge, Jeg vil gerne skrive om studiestart på AU, så kommende studerende fremover kan få en bedre indsigt i hvordan studiestarten og den første tid på studiet foregår.

1 Synes om

Er der nogle der er kommet videre i processen?

Jeg har i hvert fald udvilket en ny forside til studmed.dk - men den kalder på noget mere indhold.

Læs: nogle artikler :slight_smile:

Skriv gerne til mig, hvis du har noget at byde ind med. Vil du gerne være anonym, så kan du også blive det :slight_smile:

Der var ikke det store afkast…

Hold jer ikke tilbage… Nogle må sidde med en lille pen i sig :slight_smile:

Evt privat besked til mig :slight_smile:

Jeg skriver gerne en artikel om medicinstudiet på AAU generelt. Men jeg er pt. midt i eksamenslæsningen så det bliver nok først i løbet af November :slight_smile:

1 Synes om

Jeg vil også stadig gerne skrive om opstart samt studiet generelt på AU. Skal nok begynde at forfatte så småt

1 Synes om

Hej. Jeg er på mit 5. semester, og jeg er sygeplejevikar, ventilatør, børneventilatør og er på et ventilatør-hold som foretager PET-CT på hjertesyge patienter. Jeg vil rigtigt gerne skrive om hvordan det er at være FADL-vagt, og hvor opslugt man kan blive af det, når teori pludselig bliver til praksis. Og så kan jeg nok en røverhistorie eller to :slight_smile:

1 Synes om

Evt bidrag sendes til mig, så finder vi en løsning.

1 Synes om

Hvor finder jeg artiklerne? :slight_smile:
Hvis der er blevet skrevet nogen…

Jeg har brugt Kenhub en del, selvom jeg ikke er medicinstuderende endnu, så skulle gerne skrive en artikel om dét, men der kommer nok til at mangle en ‘rigtig’ medicinstuderendes perspektiv :smiley:

Artiklerne er dels at finde på forsiden af studmed.dk og de lægges på #artikler