Virket som læge

Hej StudMED’s og alle jer andre :slight_smile:

Jeg håber, at I lige ville hjælpe mig ud som (måske) er kommende stud.med.

Hvor kan jeg finde - god, information om virket som læge og om de forskellige typer læger (specialer) og forklaring på deres funktion - helst på engelsk, idet jeg skal skrive engelskaflevering om det på HTX.

Meningen med denne skriftlige opgave er - som I nok allerede har regnet ud, at hjælpe mig med beslutningen om hvorvidt medicinstudiet faktisk er mig.

Jeg har selvfølgelig forsøgt mig med google, men jeg kan ikke umiddelbart finde noget brugbart materiale på engelsk - jeg går ud fra, at der findes en masse fagudtryk, hvorfor jeg mener, at engelske sider ville være væsentlige bedre at benytte sig af fremfor danske.

På forhånd tak!

Mvh.
Hien

Google er din ven: http://directory.google.com/Top/Health/ … ecialties/

Tror bare ikke, at du kan finde ud af om lægeverdenen er noget for dig på den måde. Det er mere en fornemmelse nede i maven - altså kan du lide at arbejde på et hospital, hvor der lugter af en blanding af l*** og dårlig mad? Kan du leve med at blive vækket om natten for at tilse en en patient, der pludselig er blevet dårlig?

Forstå mig ret - for at blive læge er det nødvendigt med flair for det naturvidenskabelige, men for at blive en glad læge tror jeg, at man skal kunne lide “livsstilen”.
Hvis jeg var dig, ville jeg ringe til det lokale hospitals medicinske afdeling og spørge, om jeg kunne få lov følge med i arbejdet et par dage. Det tror jeg ville bringe dig en masse viden og indtryk, du ikke kan få på anden måde.

Held og lykke! :up:

Tak for linket - det havde jeg lige overset - og tak for tippet om hospitalsbesøget også.
Jeg kan så orientere dig om, at jeg allerede har haft et 1-uges ophold ved Århus Sygehus - og det var altså bare kanon! Det praktiske arbejde tiltaler mig utroligt meget - så ingen problemer der. Det er nu mere den teoretiske del jeg ønsker at beskæftige mig med i dette tilfælde.

Desuden får jeg både 10 i kemi og fysik i øjeblikket, så mon ikke mine naturvidenskabelige kvalifikationer og lyster er i orden :slight_smile:

Hvordan er dine erfaringer egentlig med studiet? Er der meget mere at lave end på gym? Arbejder du ved siden af? osv osv…

Tak for hjælpen!

Hej Hien

Jeg går på 3’sem på KU, og er ganske glad for det :smiley:

Mht. erfaringer i forhold til overgangen fra gymnasiet er det første at sige, at det er noget HELT andet du går ind til… Som jeg hørte det udtrykt, så er det store spring egentlig ikke så meget arbejdsbyrden (jo, der bliver mere at lave, men det hænger bedre sammen end i gym), men mere det at gå fra at være elev til at være studerende, hvor man forventes at tage totalt ansvar for egen læring.

Dette bibringer dog også en række fordele… den mest åbenlyse den større frihed i og med at du kan til- eller fravælge de timer du føler at du har behov for, og selv disponere over din tid, så du også får tid til at læse, tage vagter eller gå i fredagsbar, hvis det nu lige er det der trækker.

Mht. studiearbejde har man som medicinstuderende den glimrende mulighed at tage FADL-vagter, som, udover at supplere SU’en også giver én et ganske godt indblik i de menneskers arbejde som man som færdiguddannet læge forventes at arbejde sammen med. Desuden har det den sidegevinst at du, hvis du er heldig, kan overtale sygeplejeskerne eller andre til at lære dig et par kliniske “fif”.

Alt i alt kan jeg varmt anbefale lægeuddannelsen, men som “Snuden” ganske rigtigt udtrykker det, kræver det nok at man holder af livsstilen.

Held og lykke

Hilsen Christian

Kære Hien,
Du skal være indstillet på et hårdt og krævende studie (og evt. senere arbejde). Du skal brænde for at virke som læge, samtidig skal du være god fagligt. Hvis du er indstillet på at betale prisen med hårdt arbejde og tid, giver det adgang til et spændende og udfordrende arbejde. Der er god mulighed for at tjene penge som lægestuderende via fadl vagter.
hilsen Bjørn :?

Jeg tror ikke medicin er sværre/hårder end andre uni studier.

Det føler jeg mig til gengæld ret overbevist om ud fra de mennesker jeg kender på andre studier

Jeg er helt enig med Jensemand. Det er klart min erfaring ud fra de mennesker jeg kender på andre studier.

Et hvert studie indeholder det arbejde man selv ligger i det. Jeg har svært ved at se hvorfor medicin skulle være hårder end at læse ved DTU eller teoretisk fysik.

For mig at se er det klynkeri at påstå at medicin skulle være hårder og det er selvforhærligende at mene at I yder en større arbejdsindsat end andre studerende. Måske skyldes det blot at mange af de venner jeg har der læser er flittige og jeg doven?

Jeg er enig med Frold i at lægestudiet ikke er specielt hårdere end andre studier. Og hvordan gør man også lige det op?
På mange punkter er det endda meget lettere, da der ikke kræves den store selvtænken og kritisk stillingtagen. Det er jo bare at læse det der bliver sagt!

Jeg vil vove den påstand at medicin studiet er et af de håredste studier, tildels pga pensum mængden og arbejdsbyrden. Det er klart at andre studier kan være svære på deres egen måde, feks. økonomi, famaceut udd. etc. Til mcBain er jeg meget uenig: tværtimod kræver en klinisk problemstilling meget selvtænken, kritisk analyse, overblik samt viden. Så det gælder bare ikke om at lære tingene udenad, men for at være en god læge kræver det også at man har indsigt i en klinisk problemstilling.
mvh Bjørn

[quote]Til mcBain er jeg meget uenig: tværtimod kræver en klinisk problemstilling meget selvtænken, kritisk analyse, overblik samt viden.
Så det gælder bare ikke om at lære tingene udenad, men for at være en god læge kræver det også at man har indsigt i en klinisk problemstilling. [/quote]

Jo, men studiet er jo ikke (på den gamle ordning) særlig klinisk, men en gang(meget ligegyldigt) udenadslære de første tre år. Desuden er der ikke plads/brug for særlig meget stillingstagen hvordan man griber fagene an, da meget er hårde “fakta”.
Jeg er da enig i at klinisk arbejde og den såkaldte “lægekunst” er svær at lære, men det gør jo ikke studiet specielt hårdere!

[quote]Jo, men studiet er jo ikke (på den gamle ordning) særlig klinisk, men en gang(meget ligegyldigt) udenadslære de første tre år. Desuden er der ikke plads/brug for særlig meget stillingstagen hvordan man griber fagene an, da meget er hårde “fakta”.
Jeg er da enig i at klinisk arbejde og den såkaldte “lægekunst” er svær at lære, men det gør jo ikke studiet specielt hårdere![/quote]

Jeg er forundret over at en medicinstuderende anno 2004 tror at det er ligegyldig udenadslære man lærer på den prækliniske fase. For at forstå
sygdomme må man altså vide hvordan kroppen virker og er opbygget. For at forstå det unormale bør man først have baggrundviden om det normale. Desuden er lægevidenskaben hele tiden i udvikling og er baseret på forskning som foretages af læger. Det stiller igen krav om en solid basal viden om fysiologi, anatomi etc. Jeg er enig i at der er en del af den prækliniske fase som består i udenadslære (anatomi), men jo længere man kommer hen på afslutningen af studiet jo mere er der krav om analytisk og integrerende tænkning af den viden man har opnået gennem studiet.
mvh Bjørn

Det er jo sat lidt på en spids! Men der er meget viden som man som kliniker ikke har behov for, og især som du nævnte inden for anatomi!
Men udenadslære om den er ligegyldig eller ej, er jo en nem og ukritisk måde at lære tingene på, hvor man ikke sætter så meget spørgsmåltegn ved det lærte, da det oftes er fakta men repetere!

[quote]…men jo længere man kommer hen på afslutningen af studiet jo mere er der krav om analytisk og integrerende tænkning af den viden man har opnået gennem studiet.
[/quote]

Ja, men det gør ikke vores studie hårdere eller anderledes end andre. Det er vel sådan for alle studier!?

Tak for alle de mange svar! Jeg har alleredet siden start på htx indstillet mig på at arbejde hårdt - og have en stor røv så og sige, hvilket jeg formentlig også vil fortsætte med langt hen i fremtiden.

Jeg er nærmest 99% sikker på, at medicinstudiet er mig, idet jeg allerede i forvejen ved en del om arbejdet som læge og ikke mindst studmed fra dette glimrende forum. Den sidste halve års tid har jeg virkelig fokuseret på netop denne studieretning, hvorfor det skulle forbavse mig meget, hvis jeg støder på noget uventet - så er det jo godt, at jeg har jer :slight_smile:

Hvad I har svaret indtil nu, bekræfter kun de indtryk, jeg i forvejen allerede sidder inde med.

Forresten, jeg skal til at vælge valgfag på 3. htx, og jeg overvejer kraftigt følgende kombination: Kemi A, Proces A, Mat A, Bio B og muligvis også Statistik C - er den “god” nok? Jeg er klar over, at adgangskravene til medicinstudiet kun er Mat B, Fysik B og Kemi C, men jeg mener selv - ud fra de tråde jeg har fulgt med i, at jeg ville være bedre rustet med netop Kemi A og Bio B.

Det er i øvrigt et rigtigt godt initiativ med studmed.dk - så kan alle vi præstudmeds jo også følge med i jeres verden :wink:

Mvh.
Hien

Kære Hien,
Jeg mener at Mat B, Kem A, Fys B og Bio B skulle være tilstrækkelig dækkende. Men hvis du synes du har lyst til at tage et højre niveau så kan du bare gøre det.
mvh Bjørn

Hej!

Mht. om et medicinstudium skulle være hårdere end andre studier, kan jeg kun sige, det er hårdt på en anden måde…

Jeg har tidligere været igang med et ingeniørstudium (3 semestre), og det var efter min mening lidt hårdere. Den store studiemæssige forskel var, at man skulle fatte matematikken fra sidste uge, for at kunne følge med i næste uge. På medicin (jeg går kun på 1. semester…) kan man sagtens lære om håndens anatomi uden at fatte en skid om, hvad der foregår i foden…

Tilgengæld skal man på medicin forstå fysiologi, før man kan forstå farmakologi, før man kan forstå…osv.

Så det er dermed ikke sagt, at man kan sove igennem forelæsningerne på et medicinstudie (!), men jeg synes altså det er lidt mere stille og roligt.

Mht. niveauerne på valgfagene betyder de ikke så meget. Du skal bare være indstillet på at arbejde lidt mere, hvis dine fagniveauer kun lige opfylder kravene. Undervisningen tilrettelægges jo ud fra optagelseskravene (i de fleste tilfælde…). Jeg har selv fysik og matematik på A-niveau og kemi på B-niveau, men jeg klarer mig ikke mærkbart bedre end de HF’ere, der er på studiet… :slight_smile:

Jeg er simpelthen lodret uenig med frold & McBain, selvfølgelig kommer det an på hvad der menes med at have et hårdt studie, men for mig at se kommer det hele mere eller mindre ned til hvor mange timers ugentligt arbejde der skal ligges i et studie for at gennemføre det tilfredstillende, selvfølgeligt er dette også individuelt men tror på at der også er store generelle variationer

Jeg kender bl.a. 2 på datalogi studiet i Århus, de bruger under 3 timers arbejde på deres studie ugentligt udover deres afleveringer, dette giver de også udtryk for er gældende for deres medstuderende, alt i alt mener den ene at han lavede betydeligt meget mere på gym end det er tilfældet nu.

Kender ligeledes 2 der læser matematik ved AU, der også giver udtryk for at de ikke laver meget mere end på gymnaiset

Udover det kender jeg to der læser økonomi på handelshøjskolen, som jeg ved pr. faktum ikke bruger halvt så meget tid på deres studier som det er tilfældet for en gennemsnitligt mediciner - de får begge ganske udemærkede karakterer

det er selvfølgeligt et spinkelt grundlag at basere min holdning til dette ud fra 3 andre studier, men jeg føler mig ret overbevist om at fag som jura og medicin ligger i den absolutte hårde ende mht. til den forventede brugte tid på studiet, mest pga. den mængde af læst stof det forventes at vi skal kunne, jeg tror til gengæld ikke at man kan postulere at læse medicin kræver mere innovativ tænkning eller overblik end så mange andre studier, faktisk tror jeg da at jeg kan komme på mindst et par fag der kræver mere af dette end medicin.

Ikke desto mindre tolker jeg definitionen af et hårdt studie som værende den mængde af timer man skal sætte af for at få nogenlunde fornuftige resultater, og på trods af at nogen måske mener at medicin er meget passiv læsning og udenadslære, så ændrer det ikke på at det tager masser af tid af tilegne sig denne viden - også meget mere end det var tilfældet på gymnasiet, og selvfølgelig kan man argumentere at jeg blot mener at studiet er hårdt fordi jeg selv er stud. med. men det er i sagens natur et ret primitivt argument, jeg synes i hvert fald rimelig objektivt at kunne sige at studiet er hårdere end så mange andre.

Jens

Jeg tror man begår en stor fejl ved at lægge så meget vægt på antallet af arbejdstimer. Der er helt sikkert meget, der skal læses på medicinstudiet hvilket kræver mange timer med næsen godt begravet i en bog, men til gengæld er abstraktionsniveauet minimalt. Det kræver ikke den store koncentration for at læse og forstå bøgerne og nogle psykologibøger minder da om skønlitteratur! Jeg har før studeret fysik-matematik ved KU i fire år og synes det er en befrielse at kunne sætte sig ned og læse lektier uden at få store rynker i panden af at tænke som en gal. Det er min egen erfaring at en sådan arbejdsmåde med hjernecellerne på konstant udrykning er meget mere mentalt afkræftende end at sidde og lære knogler udenad. Det kan måske derfor se ud som om man ikke laver så meget, men det er altså hårdt alligevel.

Jeg er kun på første semester og har derfor ikke så meget at have min mening i, men det kunne da være rart at høre fra nogle flere, der havde læst andetsteds inden de skiftede til medicin.

Morten

Hej.

Om medicinstudiet er sværere end andre studier, er svært at sige. Jeg tror personligt, at jeg ville have sværere ved at læse fx et sprogfag. Det kommer jo an på om faget har éns interesse. Jeg var oprindeligt fast besluttet på at søge ind på biomedicin eller lignende, men valgte i sidste øjeblik medicin, fordi jeg kom i tvivl om hvorvidt jeg ønskede at bruge resten af mit liv på et laboratorie… Efter et klinikophold på Bornholm er jeg meget glad for denne beslutning, da jeg blev klar over at det nok er det kliniske arbejde, der egentlig har min interesse.
Det er svært at sige om det passer til ens person at virke som læge (med patienter osv.), men som læge er der jo også andre muligheder. Man er jo godt stillet med hensyn til at få fx forskningsjob…

oschjerning