Vurdering af min kvote 2 ansøgning? KU

Jeg har lavet følgende første udgave af min kvote 2 ansøgning til KU og håber på en masse konstruktiv kritik ( jeg er ordblind så håber at i også kigger på stavefejl og grammatik)

Motiveret ansøgning
Lægevidenskab, Københavns Universitet

Jeg afsluttede min gymnasiale uddannelse i 2009. Jeg havde følgende studieretning: Matematik A, Kemi A, Fysik B og Naturgeografi B. Jeg har altid været interesseret medicin, og da jeg skulle vælge hvilken uddannelse jeg skulle begynde på vidste jeg vil læse noget med medicin. Valget blev medicin og teknologi, hvor jeg fortsat er indskrevet. Jeg er temmelig glad for medicin og teknologi, men jeg kan mærke at det er de medicinske, biologiske og kemiske fag jeg er glad for og ikke så meget den tekniske del af studiet. Det er specifikt kurset Humanbiologi og sygdomslære hvor jeg føler mig hjemme og det er nok på grund af dette kursus at jeg vælger at søge ind på medicin idet jeg ved at man på medicin også har et kursus der hedder humanbiologi og biokemi. Jeg tror også at den fremgangsmåde man benytter under medicin studiet (udenadslæren) passer meget beder på de kompetencer jeg har i forhold mange andre studier. Jeg føler at medicin og teknologi har forberedt mig til at kunne læse medicin idet jeg har lært hvordan det er at arbejde selvstændig og nok det vigtigste at kunne skelne mellem de muligheder man har i det medicinske og den tekniske verden.
Af udenlandserfaring har jeg en tre måneders ophold (sommeren 2009), på et hospital i Libanon hvor jeg skulle assister en neurokirurg (hvor mine forældre stammer fra). Det var allerede der at jeg begyndte at fortryde at jeg ikke valgte medicin. Det væsentligste jeg fik ud af hospitals opholdet var nok den kæmpe forskel der er på hospitalerne i Denmark og den hospital jeg var på. Jeg blev berørt over at se folk blive sendt hjem fordi de ikke havde penge nok til at blive behandlet, det fik mig til at beslutte at hvis jeg bliver optaget på medicin så jeg et tidspunkt når jeg bliver færdiguddannet så jeg arbejde et par år i et ulands hospital. Endnu et arbejde som jeg syntes har forbedret mig lidt på medicin studiet er mit arbejde på eksperimentarium som pilot (nok mest fordi jeg overvejer at blive børnelæge), hvor jeg skulle arbejde med børn og formilde naturvidenskab og medicinsk videnskab til dem på en måde så de også bliver interesseret i naturvidenskab og medicin. Udover det så har jeg dissekeret hjerner, lunger og hjerter (derved har jeg opnået en lille viden om disse organer).
Til slut kan jeg afslutte med at sige at jeg håber virkelige at tager min ansøgning i betragtningen, idet at blive optaget på medicin vil være en drøm for mig og jeg føler mig moden og klare til studiet.