YL-mødet i Århus!

Hej alle,

Det ser ikke ud til at der er voldsomt mange tilmeldinger til YL mødet i Århus i morgen. Jeg vil kraftigt opfordre til, at man møder op i søauditoriet og viser sin utilfredshed med 4-årsreglen!

Det er vigtigt, at de studerende viser interesse for sagen og giver deres holdning til kende, idet dette vil give os tyngde i vores fortsatte arbejde imod 4-årsreglen.

Mvh,

Mikkel Fode, FADL

Har indsendt samme indlæg til tråden “Næste skridt mod 4-års reglen”

Min kæreste og jeg var også til stede ved det faglige møde d. 15 på RH. Jeg er meget enig i Jauffred’s, Morten Andresens samt BN’s beskrivelse af mødet samt deres betragtninger. YL forsøgte simpelthen at spise os af med de pinligste bortforklaringer. Der blev jo ikke svaret ordentligt på et eneste spg. Efterfølgende skrev min kæreste og jeg flg. brev til Mette Worsøe og YL’s bestyrelse, som vi dog endnu ikke har fået nogen reaktion på:

Kære Mette Worsøe og resten af Yngre Lægers bestyrelse

Vi hedder Rasmus Broby Johansen og Merete S. Dolva. Vi bliver læger til sommer og bliver derfor første årgang underlagt 4-års reglen. Vi var til stede under mødet forleden vedrørende princippapiret og 4-års reglen og er meget skuffede. Efterhånden som mødet skred frem, var det tydeligt, at I vidste præcis lige så lidt om følger og konsekvenser som alle os andre, der var mødt op for at ”blive klogere”.

For at et sådant forslag skal fungere, skal der være en plan. Hvordan kommer det til at fungere i praksis, hvad kommer det til at betyde for de berørte og hvordan kan eventuelle problemer imødegås? Nu er der takket ja til aftalen, og så må vi så se, hvordan det går hen ad vejen. Det var jeres holdning – en holdning I må have adopteret fra Lars Løkke? Hvorfor indkalder I til et møde uden at I havde gjort jer nogle som helst tanker om, hvordan det hele rent praktisk skal gennemføres?

Mette Worsøe, du fremlagde det, som om du var blevet ”tvunget” til at deltage, og ellers ville regionernes forslag blive gældende. Det kan godt være, det var blevet sådan, men det ved du ikke med sikkerhed. Desuden kender Lars Løkke til jeres forslag og politik, og han er vel ikke interesseret i at vende Yngre Læger imod sig, så mon ikke han stadig ville skæve lidt til jeres forslag?

Du forsvarede dig med, at I/vi nu kommer med i implementeringen af de nye forslag. Er du blevet lovet dette? – og modsat blev du truet med, at I ikke gør det, hvis du ikke havde deltaget i mødet?

Vi ved godt at 4-års reglen ikke var til debat, men hvordan kunne du sige ja til et forslag, som hverken du eller tilsyneladende heller ikke nogle andre (det skulle da lige være i England, hvor vi alle ved hvordan det er gået) kender konsekvensen af? - på vegne af andre vel og mærket. Vi ved godt at 4-års reglen ikke er ”din kop te”, men nu kan Lars Løkke henvise til, at Yngre Læger (og alle kommende Yngre Læger) selv er gået med til aftalen. Mange tak skal du have. Som kommende yngre læger, kan vi sige, at vi ikke er tilfredse med den aftale. Vi synes, det er frækt, at du på vegne af alle andre er gået med til aftalen. Så afgørende beslutninger vedrørende folks fremtid skal ikke træffes hen over hovedet på dem. Vi synes ærligt talt, at du skylder os (kommende læger i særdeleshed men også nyuddannede læger) en undskyldning, i stedet for at forsvare den aftale, du har indgået, som en sejr for Yngre Lægers politik.

Derudover vil vi gerne have svar på følgende spørgsmål. Flere af dem er blevet stillet flere gange, men der er ikke kommet svar indtil videre.

• Hvad sker der, hvis man ikke er påbegyndt en hoveduddannelse indenfor fire år?

Mødet forleden viste, at det vidste I overhovedet ikke. Jeres svar var uklare, og jeres holdning var tydeligvis, at det hele nok skal løse sig hen af vejen. Men det ved vi ikke om det gør – gør vi? Så bliver man bare ikke speciallæge, er der blevet svaret – jamen det skal da nok løse speciallægemanglen eller hvad?!? Vi synes, at det er urimeligt at folk, hvis de af forskellige årsager ikke kan leve op til 4-års kravet, skal nægtes at blive speciallæger.

• Hvorfor er der ikke lavet nogle forslag til en overgangsordning?

Vi bliver færdige med et hold fra den 1 1/2-årige turnus, og vi skal også kæmpe om pladserne med jer. Jeres svar var, at det skal den øgede dimensionering nok løse. Det er vel ganske let at regne ud at, den ikke dækker ”overskuddet” af læger de første år – og vi har jo netop kun et par år. Dimensioneringen skulle jo være ekstra øget de første to-tre år. Ved I hvad de ca. 100 ekstra pladser bliver i? – det er jo alligevel af en vis betydning. Betyder det at mange af os er nødt til at ”tage til takke med” specialer, vi ikke er interesserede i? Mon ikke det skaber uengagerede læger og dermed forringer kvaliteten af behandlingen?

Før man kunne overveje at indføre en sådan regel som 4-årsreglen, skal flere af de unge læger, der endnu ikke er i gang med en speciallægeuddannnelse, vel først påbegynde én for at undgå flaskehals? Burde det ikke indføres gradvist?

• Hvorfor er der ikke opstillet kriterier for, hvad der nu skal afgøre, hvem der bliver ansat i hovedstillinger, nu hvor pointsystemet er afskaffet?

Det er jo ganske vigtigt at vide for os, der har pisken over hovedet. Bliver det karakterer? - det ville vi gerne have vidst fra starten af studiet. Ph.D.? - det har vi ikke tid til med kun halvandet års godskrivning. Erfaring? - så får vi et problem overfor dem, der har samlet point i årevis. Hvilke specialer man får i turnus? - så må man håbe, at man trækker et godt nummer, og det er vel ikke ligefrem konkurrence på fælles vilkår? Nepotisme? – det er vel det mest sandsynlige, som vi ser det. En fra bestyrelsen sagde, at det jo ikke er sikkert, at afdelingerne vælger de mest rutinerede læger med masser af erfaring (point), men at de måske hellere vil have friske unge kræfter. Men det er vel alligevel sandsynligt, at de vælger førstnævnte eller hvad?

Som der også blev spurgt om flere gange til mødet, uden at der blev svaret, må det da betyde noget, om man har været i turnus på f.eks. en gastrokirurgisk afdeling, hvis man vil være mave-tarmkirurg? Ellers har man jo spildt værdifuld tid. ”Men så kan man da bare gå med nogle dage, på en kirurgisk afdeling”, som én fra bestyrelsen foreslog. Ganske flabet svaret synes vi. Det tæller næppe lige så meget som, hvis man har brugt et halvt år på en kirurgisk afdeling.

I øvrigt også stakkels alle dem, der har brugt mange år på at skaffe sig point, den nye regel er jo heller ikke ligefrem til hjælp for dem. Man kan jo håbe for dem (selvom vi nu ikke burde gøre det), at den erfaring, de har samlet sig, stadig kan bruges.

• Hvad vil I gøre med det kommende enorme frafald i introstillinger?

Hvis man er startet i en introstilling, og man efter en måned finder ud af, at man hellere vil noget andet eller ikke duer til det, må man jo nødvendigvis hoppe fra, da men ellers mister kostbar tid.

Dernæst et spørgsmål vedrørende turnus. Som vi forstår det, bliver der nu tale om ”pakker” med to specialer. Disse pakker kan vælges efter turnusnummer?

• Nu bliver trækningen af turnusnummer vel endnu mere afgørende for ens fremtid?

Udover at afgøre hvilken afkrog af landet, man skal sendes til, bliver det jo nærmest fatalt at trække et højt turnusnummer. Så har man måske ikke mulighed for at vælge en pakke med noget, der interesserer én. I øvrigt forstår vi ikke, hvordan man allerede inden turnus skal kunne vide, hvad man vil specialisere sig indenfor. Man må vel have mulighed for at snuse til forskellige specialer, udover dem man tilfældigvis placeres i under klinikophold?

Med den nye etårige kliniske basisuddannelse skal det principielt være ligegyldigt, hvilke afdelinger du kommer på i turnus, idet de 15 læringsmål skal opfyldes i samme grad på alle afdelinger. Hvordan skal et ophold på medicinsk afdeling og i almen praksis kunne give dig de nødvendige kirurgiske kompetencer? Det skal jo standardiseres, og dette kan først forventes at blive opnået eller tilnærmet efter flere års evalueringer. Vi tror, at det bliver svært at gennemføre i praksis, og vi synes, at det er væsentligt, at alle læger har en vis basiskundskab og erfaring i både medicin, almen praksis og kirurgi. Hvorfor fratage os muligheden for dette ved at korte turnus ned til et år? Hvad sker der med os som den første årgang med etårig turnus, hvis vi ikke har fået de nødvendige forudsætninger for at kunne opfylde de 15 læringsmål?

Håber at I kan give os svar på vores spørgsmål. Nu har vi brugt 5 år på et studie med nogle klare forventninger til, hvordan vores videre forløb skal være, og pludseligt et år inden vi er færdige, bliver vores forudsætninger radikalt ændret. Dette virker ikke rimeligt. Måske havde vi med denne viden taget andre valg i løbet af studiet. Vi ønsker ikke at være prøvekaniner for en ny ordning, som tilsyneladende ikke er gennemtænkt og som ingen i praksis ved, hvordan vil komme til at fungere.
Vi kan godt se, at det er et problem, med den nuværende ordning, hvor folk bruger 12-14 år på at kvalificere sig. 4 år kan være et mål, men det er helt urimeligt at sætte det som et absolut krav.

Der blev fra bestyrelsens side sagt, at der er ledige hoveduddannelsespladser i mindre populære specialer, og derfor kan vi godt blive speciallæger. Nej tak. Vi vil ikke tvinges til at tage til takke med upopulære specialer. Vi vil have mulighed for på lige fod med alle andre at søge hvilken som helst stilling. Men vi foreslår, at I tager de pladser I snakker om - så vi andre har større mulighed for at få vores specialeønsker opfyldt. Det er vel det mindste I kan gøre?

Vi vil meget gerne være med til en konstruktiv debat, vedrørende implementeringen af de andre punkter på princippapiret. Men inden da må I melde ud til Lars Løkke, at der er begået en personlig fejl (det kan så diskuteres andetsteds, om den skal have konsekvenser for formanden af Yngre Læger eller ej), og at I alligevel ikke støtter princippapiret så længe 4-års reglen er med. Tag nu og støt jeres kommende kolleger!

Mvh stud.med. Rasmus Broby Johansen og Merete S. Dolva

Jeg vil opfordre så mange som muligt til at møde op i Århus og Odense og forsøge at stille nogle af de samme spørgsmål for at prøve at fremtvinge nogle svar - og jeg går ud fra at det mere eller mindre er de samme ting vi gerne vil vide noget om.

Mvh

Broby

Kan vistnok svare på en ting: per 2008 er der øget H-stillinger fra 730,5 til 855.

Det år hvor der bliver en dobbelt årgang vil der være 1600 til at søge de pladser + dem som måske ikke var heldige i kapløbet året før.
Jeg fik desværre ikke spørgetid til dagens møde, men lægeforeningens svar på dette var at det jo nok skal udligne sig over tid. Tror nok at de ekstra 125½ * 4 år før 4 årsfristen rammes H-stillinger skulle kunne afhjælpe ventelisterne foran de enkelte specialer…ifølge YL.

Men ellers et møde, hvor jeg lærte et par ting:

  • Ingen ved noget som helst om noget. Man har ideer, ønsker, frustationer, forslag og gode/dårlige argumenter. Men ingen ved noget konkret.

  • Mette W. har ikke nosser (no pun intended) til at kunne begå sig med Lars Løkke og Bent Hansen. Man skal stå tidligt op for at være med i det selskab. (selvom jeg er uenige i deres politik må jeg vel godt synes, at de er gode politikere)

  • Mette W. har lavet en aftale på vegne af folk hun ikke repræsenterer.

Resten er ordgøgl og udtryk for uvidenhed/frustationer/etc også selvom jeg synes YL havde mange velovervejede argumenter.

Mødet i Århus i dag gav ikke rigtig flere konkrete svar. Jeg fik fornemmelsen af at Yngre Læger ikke har nogen indflydelse overhovedet, de bliver i hvert fald ikke taget alvorligt af dem med magt. De har hverken lyst til eller mulighed for at lægge vægt bag ordene overfor ministeren eller regionerne, de kan kun sige ”det vil vi advare imod”. Og holdningen i bestyrelsen var, at de altså må tage ting som de kommer og være taknemmelige hvis ministeren bestemmer noget som ikke er direkte imod deres interesser. Jeg vidste slet ikke, det stod sådan til. Skræmmende, at demokrati kan være så diktatorisk og uafhængigt af hvad beslutningernes konsekvenser bliver (nåja, det hedder vist ”pøbelvælde”).

Når nu (om et år) folk skal til at nå det samme på 4 år, som man har været 8-12 år om, så må det jo speede det hele op. Man skal finde det speciale som man har lyst til og evner for, så introstillinger må sandsynligvis forlades efter 4 mdr i gennemsnit. Karrierevejledning er godt og nødvendigt, men kan jo ikke gøre det ud for at prøve specialet selv. Stakkels dem der ikke får barsel som tænkepause. Phd’en må udskydes på ubestemt tid. Erfaring fra udenlandske sundhedsvæsener droppes (medmindre man forlader den synkende skude og flytter permanent). Den allround viden man fik i 1½ års turnus og ansættelser i flere forskellige specialer bliver begrænset, og (som en på mødet nævnte) kunne det koste patienterne dyrt pga. manglende viden om korrekt henvisning.

Men det er vel også formålet – hurtige specialister. Jeg håber YL bliver lidt proaktive og kommer med mange gode ideer til hvordan ulemperne kan imødegås, selvom de nok ikke bliver hørt.

Een ting står klart, der er truffet en beslutning, og den bliver ikke ændret. Ikke fra Lars Lykkes side, ikke fra regionernes side, ikke fra YL’side, ikke fra de yngre lægers side og ej heller fra de studerendes eller FADL’s side.

Det ringe fremmøde talte for sig selv mht. til de studerende, regionerne og LL har ingen grund til at ændre standpunkt, de fleste yngre læger er skideligeglade og hele YL’s bestyrelse bakker op om Mette Wormsøe der af samme grund heller ingen grund har til at ændre holdning.

Jeg er ikke med i FADL og jeg skal fandengalme heller aldrig nogensinde være med i YL - for de godtager, med deres egne ord, ethvert ultimatum fra højere niveau uanset eventuelle forringelsers karakter, og hvad fanden skal man så bruge en fagforening til :?:

Hej alle,

Det var ikke mange svar der kom på mødet i aften. Det var som forventet.

Jeg er dog glad for fremmødet og for at der var plads til spørgsmål fra de studerende, der vil blive ramt af 4-årsreglen. Jeg vil gerne slå fast, at FADL fortsat ikke anerkender nødvendigheden af at acceptere denne, og at vi vil fortsætte arbejdet imod den. Vi hverken kan eller vil nøjes med YLs bestyrelses løfter om at arbejde med implementeringen.

Vores arbejde foregår bla. ved at forsøge at påvirke YLs holdning og igennem direkte kontakt til politikere og presse. I den forbindelse vil jeg henvise til vores hjemmeside http://www.fadl.dk og specielt til folderen “Protestér mod tvang”.

Endelig vil jeg understrege vigtigheden af, at flere involverer sig i FADLs arbejde i fremtiden og gøre opmærksom på, at der i Århus er mulighed for at stille op til vores repræsentantskab på generalforsamlingen til oktober.

Mikkel Fode, FADL

Jensemand, sådan som jeg ser det må svaret på YL’s fejlslagne politik være at man netop melder sig ind og deltager aktivt for at påvirke det. En fagforening er ekstremt vigtig, og hvis den ikke fungerer som man mener den bør gøre, så må man prøve at få den til det!

Hej Mikkel og andre.

Har I (FADL) overvejet at forsøge at få foretræde for ministeren? Evt. foretræde for folketingets sundhedsudvalg?

Mvh Jacob Fischer.